Jesteśmy na Facebooku Centrum Dobrego Wychowania
Warsztaty i wycieczki dla klas Kursy i szkolenia Strefa Wiedzy kursy
Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
Efektywne metody nauczania

Efektywne metody nauczania – tworzenie i realizacja

4.73 z 5 na podstawie ocen 59 klientów
(59 opinii klienta)

79,00 

Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania Efektywne metody nauczania

Opis kursu

Kurs przygotowany został z myślą o efektywnych metodach nauczania skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji, począwszy od przedszkola, a skończywszy na szkole średniej. Skierowany jest zatem przede wszystkim do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania.

Zawarta w kursie wiedza może być jednak z powodzeniem wykorzystywana również przy edukacji osób dorosłych. Dlatego cenne informacje znajdą w nim również osoby pracujące z osobami dorosłymi, tj. np. trenerzy i wykładowcy akademiccy.

Bardzo często pod pojęciem „efektywnych metod nauczania” koncentrujemy się tylko i wyłącznie na technikach nauczania, natomiast samo posiadanie wiedzy i umiejętności nauki (technik) nie wystarczy: konieczne są również chęci do nauki – nauczyciel powinien więc budować przestrzeń do motywacji uczniów.

efektywna-metoda-schemat-do-opisu

W związku z tym najskuteczniejsze metody to takie, które bazują na wiedzy o tym jak człowiek przyswaja nową wiedzę i umiejętności oraz pobudzające motywację i takie właśnie metody prezentuje kurs.
 

Przebieg kursu

1. Wprowadzenie

2. Jak uczy się mózg? Techniki nauki – wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu – W drugiej części zaprezentowana jest wiedza dotycząca funkcjonowania ludzkiego mózgu i tego jak tą wiedzę wykorzystać w nauczaniu.

3. Jak uczy się człowiek? Motywacja do nauki – budowanie przestrzeni do motywacji – W trzeciej części zaprezentowana jest wiedza dotycząca budowania przestrzeni do motywacji. Wiemy, że motywacja, to „drzwi, które otwiera się od środka” i nie wszystko w tej materii zależy od nauczyciela, ale naszym obowiązkiem jest robić wszystko, żeby budować przestrzeń do rozwoju jak najlepszej motywacji.

4. Techniki + motywacja = efektywne metody nauki – konkretne wciągające metody – W czwartej części połączymy te dwa aspekty i zaprezentujemy metody, które łączą w sobie obydwa elementy.

5. Pomysły na angażujące prace domowe – W piątej części poznamy kilka ciekawych pomysłów na prace domowe wykorzystujące te założenia.
 

Kurs prezentuje 29 innowacyjnych, wciągających metod edukacyjnych rozwijających u uczniów wysoki poziom motywacji.

Większość z prezentowanych metod nauczania uzupełniona jest o przydatne narzędzia, karty ćwiczeń, arkusze, prezentacje.
 

Przechodząc kurs poznają Państwo:

– podstawowe mechanizmy mózgowe warunkujące proces uczenia się
– bardzo dużo informacji na temat uwarunkowań motywacji w środowisku szkolnym
– gotowe, inspirujące i ciekawe metody nauczania do wykorzystania w szkole i sali szkoleniowej
– jak w sali szkolnej zorganizować popularną i jednocześnie edukacyjną zabawę escape room, czyli pokój zagadek, z którego można wydostać się tylko po rozwiązaniu serii zagadek
– co to jest uczenie się kooperacyjne (cooperative learning) i jak je wykorzystać w procesie nauczania
– dlaczego gry kooperacyjne pozornie nastawione na rywalizację są takie ciekawe
– jak wchodząc w role, możemy się uczyć
– jak zachęcić uczniów do nauki również po lekcjach – czyli jak zadawać inspirujące prace domowe
– w jaki sposób można indywidualizować proces edukacyjny
– wiele innych niezbędnych informacji składających się na kompetencje dobrego nauczyciela
 

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. W ramach podstawowej ceny kursu zaświadczenie wysyłamy w wersji elektronicznej na adres e-mail. Można również wybrać opcję dostarczenia wydrukowanego zaświadczenia przesyłką kurierską z dopłatą 19 zł.

 

 

Materiały kursowe

Razem z kursem otrzymują Państwo ziór gotowych narzędzi do wykorzystania w realizacji efektywnych metod nauczania:

Wesoła Tabliczka MnożeniaWesoła Tabliczka Mnożenia – e-book ze zbiorem pomysłów i ćwiczeń do uczenia dzieci tabliczki mnożenia (pomysły można z powodzeniem wykorzystywać zarówno w domu, jak i w szkole).
Metoda o wartości 37,90 zł. Zobacz opis metody.

Zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości Do czego jestem stworzony? Do czego jestem stworzony?– nasz bestsellerowy zbiór ćwiczeń pomagających indywidalizować nauczanie.
Metoda o wartości 37 zł. Zobacz opis metody

– Formularz planu działania zespołu do podziału i oceny zadań – proste narzędzie do wykorzystania przy indywidualizacji nauczania

Jednostki Wiedzy– Metoda przekazywania wiedzy: Jednostki Wiedzy – metoda zawiera 34 przykładowe jednostki oraz opis zastosowań do wykorzystania na lekcjach i w czasie szkoleń

Prezentacja z zegaremArkusze do samooceny i oceny pracy zespołu do wykorzystania w ramach uczenia się kooperacyjnego

– Prezentacja z zegarem pomocna przy realizacji metod w parach

– Prezentacja z symulatorem sześciościennej kości do gry – do wykorzystania w ramach rożnyPrezentacja-kostkach metod

Schematy algorytmów blokowych: algorytmu Euklidesa oraz prostego algorytmu dodającego dwie liczby

– Materiały do Gry Komunikacyjnej Powstańcza Mogiła – gra gotowa do wydruku w formacie pdf z mapą w dużej rozdzielczości i prawidłową odpowiedzią

– Materiały do Gry Komunikacyjnej Starożytna Piramida – gra gotowa do wydruku w formacie pdf wraz z podpowiedziami dla grupy i prawidłową odpowiedzią

Łączna wartość samych metod, które dołączone są do kursu to 160,90 zł.


Wierzymy, że kurs pomoże Państwu jeszcze lepiej pracować z uczniami, efektywnie przekazywać im wiedzę i odkrywać wszystkie ich talenty.
 

Pakiet Efektywna Edukacja

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji elektronicznej wysłane na adres e-mail – bez dodatkowych opłat.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji papierowej wysłane na adres pocztowy przesyłką kurierską – 19 zł.

Wzór zaświadczenia

Autor dr Michał Czakon – doktor psychologii, wykładowca akademicki, trener, Dyrektor Programowy Centrum Dobrego Wychowania, autor wielu skutecznych i atrakcyjnych metod edukacyjnych, gier, symulacji.
Efekty kształcenia 

1. Nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów mózgowych warunkujących proces uczenia.

2. Nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów motywacyjnych biorących udział w procesie nauczania.

3. Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych metod nauczania stworzonych na podstawie wiedzy o mózgowych mechanizmach uczenia się i mechanizmach motywacyjnych.

Treść i plan kursu 1. Wprowadzenie
– Co to znaczy, że metoda jest efektywna?
2. Jak uczy się mózg? Techniki nauki – wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu
– Stożek uczenia się
– Mózgowe mechanizmy uczenia się
– Cykl uczenia się
3. Jak uczy się człowiek? Motywacja do nauki – budowanie przestrzeni do motywacji
– Środowisko edukacyjne a podstawowe potrzeby
– Kontinuum motywacji wewnętrznej
– Jakość motywacji
– Motywacja wewnętrzna a nagrody
– Motywacja wewnętrzna a indywidualizacja
– Środowisko edukacyjne a wymagania
– Inni ludzie a motywacja
       – Informacja zwrotna
       – Rywalizacja
       – Kooperacja
       – Gry kooperacyjne pozornie nastawione na rywalizację
       – Facylitacja społeczna i próżniactwo społeczne
– Motywacja poprzez cele
       – Cele nastawione na mistrzostwo
       – Cele instrumentalne
       – Dążyć do przyszłości ciesząc się teraźniejszością
– Potrzeba poczucia kontroli i autonomii
– Inne ciekawe mechanizmy motywacyjne
4. Techniki + motywacja = efektywne metody nauki – konkretne wciągające metody
– Jednostki Wiedzy
– Metody indywidualne
        I.1. Mapa myśli
        I.2. Techniki pamięciowe i skojarzeniowe
        I.3. Narysuj wiedzę
        I.4. Wyobrażona dyskusja z autorem
        I.5. Układanie sprawdzianu
        I.6. Tworzenie Jednostki Wiedzy
        I.7. Tworzenie nietypowego przedstawienia wiedzy (krzyżówka, rebus, plakat, reklama telewizyjna)
        I.8. Schemat zagadka
– Metody do realizacji w parach
        P.1. Uczeń – ekspert
        P.2. Krąg rozmów
        P.3. Zegar
        P.4. Metody indywidualne wykonywane w parach
– Metody do realizacji w małych grupach (4-6 osób)
        G.1. Uczenie się kooperacyjne (cooperative learning)
               – Metoda puzzli
               – Metoda zespołowego sprawdzianu wiedzy
               – Metoda niedoboru indywidualnej informacji
        G.2.Pokój zagadek – Escape Room
        G.3. Wchodzenie w role
               – Scenka
               – Debata
               – Drama
               – LARP (Live action role-playing)
        G.4. Metody indywidualne wykonywane w małych grupach
– Metody do realizacji w całej klasie (20-30 osób)
        K.1. Gra kooperacyjna: Gra Komunikacyjna
        K.2. Gra rywalizacyjna: Giełda Inicjatyw
        K.3. Klasowa gra planszowa
        K.4. Klasowy teleturniej
        K.5. Metody poszukiwania informacji u innych
5. Pomysły na angażujące prace domowe
– Przedmiotowe grupy wsparcia
– Konferencja naukowa via Internet
– Przygotowanie wizyty znanego człowieka
– Tajny plebiscyt na najbardziej pomocnego ucznia
Bibliografia
Źródła ilustracji
Materiały kursowe dostępne po uzyskaniu dostępu do kursu

– Formularz planu działania zespołu do podziału i oceny zadań
– Metoda przekazywania wiedzy: Jednostki Wiedzy – metoda zawiera 34 przykładowe jednostki oraz opis zastosowań do wykorzystania na lekcjach i w czasie szkoleń
– Zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości – "Do czego jestem stworzony?" oraz karty ćwiczeń do tego zbioru – zobacz szczegółowy opis materiału

Arkusze do samooceny i oceny pracy zespołu do wykorzystania w ramach uczenia się kooperacyjnego
– Prezentacja z zegarem pomocna przy realizacji metod w parach
– Prezentacja z symulatorem sześciościennej kości do gry
Schematy algorytmów blokowych: algorytmu Euklidesa oraz prostego algorytmu dodającego dwie liczby
– Materiały do Gry Komunikacyjnej Powstańcza Mogiła – gra gotowa do wydruku w formacie pdf z mapą w dużej rozdzielczości i prawidłową odpowiedzią
– Materiały do Gry Komunikacyjnej Starożytna Piramida – gra gotowa do wydruku w formacie pdf wraz z podpowiedziami dla grupy i prawidłową odpowiedzią
Wesoła Tabliczka Mnożenia – materiał edukacyjny z gotowymi kartami i kolorowankami do uczenia dzieci tabliczki mnożenia
zobacz szczegółowy opis materiału 

Kurs można zrealizować bezpłatnie, przyjeżdżając
ze swoją klasą do Centrum Dobrego Wychowania.

Bezpłatny dostęp do kursu gwarantujemy dla nauczycieli biorących udział w wycieczkach i warsztatach 2-dniowych lub dłuższych. Uczniowie biorą udział we wciągających zajęciach pod okiem profesjonalnych trenerów i animatorów, a nauczyciel spokojnie, w udostępnionym pomieszczeniu, popijając dobrą kawę, podnosi swoje kwalifikacje i wraca do domu z zaświadczeniem i zbiorem wciągających metod edukacyjnych. Zobacz nasze Edukacyjne Przygody dla klas.

Pakiet Efektywna Edukacja

Dodatkowe informacje

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie w wersji elektronicznej (bez dodatkowych opłat) lub w wersji elektronicznej i papierowej przekazane przesyłką kurierską (dopłata 19 zł).

Ekwiwalent szkolenia stacjonarnego

24 godz.

59 opinii o Efektywne metody nauczania – tworzenie i realizacja

 1. 4 z 5

  :

  BARDZO SZYBKI

 2. 4 z 5

  :

  Ponieważ uczę się gdy mam wolną chwilę, nie muszę nigdzie jechać.

 3. 5 z 5

  :

  Wiedza omówiona zwięźle, konkretne przykłady

 4. 3 z 5

  (zweryfikowany):

  Trochę zbyt mało materiałów za tę cenę

 5. 5 z 5

  :

  Wyczerpujący i baaardzo interesujący.

 6. 5 z 5

  :

  Świetnie przygotowany kurs. Przekazuje dużo PRAKTYCZNEJ wiedzy i narzędzia do pracy. Moim zdaniem bardzo przydatny dla praktyka.

 7. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Niektóre z podanych metod znałam, ale kurs pokazał spojrzenie na naukę “uczenia się”, co jest bardzo ważne w dzisiejszej edukacji

 8. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Informacje przedstawione w sposób zwięzły i ciekawy. Inspirujące wiadomości i sporo materiałów do wykorzystania w praktyce.

 9. 5 z 5

  :

  Rewelacyjne materiały. Ciekawe pomysły na pracę z klasą.

 10. 5 z 5

  :

  Rewelacyjny

 11. 5 z 5

  :

  Uważam, że kurs jest bardzo dobrze przygotowany.

 12. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Mało rozwinięty wątek prac domowych.

 13. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Polecam ten kurs,bardzo dobrze przedstawiony i przygotowany. Metody, które zostały zaprezentowane są bardzo praktyczne i ciekawe- mała modyfikacja i można wcielać w życie.

 14. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  bardzo dobrze przygotowany kurs

 15. 4 z 5

  :

  Duży zasób informacji

 16. 5 z 5

  :

  Kurs przygotowany rzetelnie. Polecam!

 17. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  BARDZO MERYTORYCZNY

 18. 5 z 5

  :

  Kurs jest bardzo praktyczny. Oprócz teorii, która staje się fundamentem daje przykłady wykorzystania wiedzy w praktyce. Dziękuję. Genialna robota.

 19. 4 z 5

  :

  Osobiście uważam, że łatwiej byłoby mi przyswoić ten materiał, praktycznie przeprowadzając zajęcia proponowanymi w kursie metodami.

 20. 5 z 5

  :

  Dużo ciekawych materiałów, nowe spojrzenie na stare, dobrze znane metody

 21. 5 z 5

  :

  kurs dobrze przygotowany

 22. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Wiedza jest usystematyzowana. Metody różnorodne, do każdego zespołu klasowego można coś znaseźć.

 23. 5 z 5

  :

  Bardzo konkretny, bogaty w materiały. Jasne, rzeczowe opisy. Można znacząco poszerzyć kafeterię pomysłów do pracy. Dziękuję.

 24. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs porządkuje wiedzę jaką nauczyciele często już posiadają, zawiera też nowe, przydatne elementy.

 25. 5 z 5

  :

  CZYTELNIE I w ZROZUMIAŁY sposób przedstawiony materiał Bardzo dużo inspiracji do pracy własnej Dziękuję

 26. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Dużo przykładów praktycznych.

 27. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo ciekawy i dobrze przygotowany kurs. Interesujące pomysły na prowadzenie zajęć.
  Dodatkowo było krótko, zwięźle i na temat.

 28. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo ciekawe pomysły, jednak wydaje mi się, że większość z nich będzie trudna do zorganizowania w zerówce bądź młodszych grupach. Jednak w starszych klasach powinno się sprawdzić i wprowadzić trochę rozrywki na lekcjach.

 29. 5 z 5

  :

  Wiele metod już znam. Wiele metod było dla mnie nowych i tym samym ciekawych.

 30. 5 z 5

  :

  Kurs bardzo przydatny, pomocny w pracy, w tworzeniu scenariuszy zajęć lekcyjnych i szkoleniowych.

 31. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Dobrze przygotowany kurs, pomaga usystematyzować wiedzę, ciekawe propozycje gier na zajęcia i prace domowe, interesujące materiały dodatkowe.

 32. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Wybrałam taką ocenę ponieważ niestety w moim przedmiocie (religii) widzę słabe zastosowanie tych metod, poza tym większość z nich znałam, więc myślałam, że dowiem się dużo więcej. Pozdrawiam serdecznie.

 33. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo przydatny kurs – pozwala usystematyzować wiedzę, pogłębić ją, zastanowić się nad efektywnością swojej pracy. Podpowiada świetne rozwiązania, jeśli chodzi o metody. Każdy znajdzie coś przydatnego dla siebie. Polecam.

 34. 5 z 5

  :

  W kursie zawartych zostało bardzo wiele konkretnych metod i inspiracji do wykorzystania w pracy z uczniami.

 35. 5 z 5

  :

  Poznałam dużo ciekawych metod, których do tej pory nie znałam. Wiedza przekazana w sposób jasny o zrozumiały.

 36. 5 z 5

  :

  Wiele metod znam i stosuję.Podobał mi się pomysł tworzenia zwartych jednostek wiedzy, tworzenie w klasie grup wsparcia opartych na dobrych i ambitnych uczniach, wykorzystanie internetu jako miejsca wzajemnego uczenia się. Fajnym pomysłem jest również stosowanie metod indywidualnych w parach lub małych grupach.Wiemy,że dużą rolę w motywowaniu do dalszej pracy ma dobrze podana informacja zwrotna niby wiedziałam jak ją stosować ale teraz będę wreszcie robić prawidłowo. W indywidualizowaniu procesu nauczania zawsze miałam dylemat, czy uczniowie prawidłowo odczytają moje intencje.Podczas kursu upewniłam się,że moje działania są słuszne. Bardzo trudne i zbyt łatwe zadania zniechęcają. Ciekawy był również fragment kursu dotyczący motywacji o raz wpływu na nią systemu nagród. Kurs pomógł mi uporządkować to co już wiem i poszerzyć swoją wiedzę.

 37. 5 z 5

  :

  Kurs zawiera dużo informacji teoretycznych, ale jednocześnie wiele użytecznych przykładów, które od razu obrazują i ułatwiają zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce.

 38. 5 z 5

  :

  W czytelny, jasny stosunkowo zwięzły sposób przekazano bardzo dużo cennych informacji.

 39. 4 z 5

  :

  Kurs bardzo interesujący, poznałam wiele ciekawych metod i technik, jednak większość jest przydatnych dla dzieci starszych, ciężko je wykorzystać w pracy w przedszkolu.

 40. 5 z 5

  :

  Uważam, że porusza dogłębnie wiele problemów z którymi boryka sie każdy nauczyciel w szkole . Pozwala lepiej zaplanować prace z kazdym uczniem.

 41. 5 z 5

  :

  Duża porcja wiedzy. Ciekawe przykłady praktycznego wykorzystania metod.

 42. 5 z 5

  :

  Dowiedziałam się, dużo interesujących mnie zagadnień i poszerzyłam swoją wiedzę.

 43. 5 z 5

  :

  Uważam, że kurs był solidnie przygotowany pod względem merytorycznym .Spotkałam się tu z ciekawymi rozwiązaniami i pomysłami, na które wcześniej nie natrafiłam. Myślę, że sporo z nich wykorzystam we własnej pracy.

 44. 5 z 5

  :

  Bardzo mi się podobał kurs 🙂 Dużo wiadomości już posiadałam, więc fajnie było sobie je przypomnieć. Dowiedziałam się również kilku nowych rzeczy. Materiały przydadzą mi się w pracy. Polecam

 45. 5 z 5

  :

  Bardzo przejrzyste uporządkowanie metod. Cenne jest też odniesienie do literatury.

 46. 5 z 5

  :

  prosty, zrozumiały język , ciekawe przykłady, przydatne materiały kursowe

 47. 4 z 5

  :

  Kurs konkretny, najważniejsze pojęcia z wybranych zagadnień. Brakowało mi jedynie więcej innowacyjnych rozwiązań. Podsumowując bardzo dobra powtórka wiedzy na temat uczenia się.

 48. 5 z 5

  :

  Konkretnie zobrazowany temat. Dużo przykładów

 49. 5 z 5

  :

  Kurs jest przygotowany bardzo starannie, wiele można się z niego nauczyć. Bardzo ciekawe metody są w nim przedstawione. Wszystko jest proste, zrozumiałe.

 50. 5 z 5

  :

  Ciekawe treści i materiały pomocnicze przydatne w pracy z uczniami.

 51. 5 z 5

  :

  REWELACYJNY MATERIAŁ!!! Chociaż czasem nie umiałam wyobrazić sobie zastosowanie jakiejś metody na moim przedmiocie :)))

 52. 5 z 5

  :

  ciekawy i przydatny w pracy z dziecmi

 53. 5 z 5

  :

  Poznałam kilka nowych gier.

 54. 5 z 5

  :

  Przydatny kurs pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Z łatwością się przyswaja i z przyjemnością czyta się materiały kursowe napisane prostym, zrozumiałym językiem.

 55. 5 z 5

  :

  Bardzo ciekawe pomysły do wykorzystania na lekcjach z dziećmi.

 56. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs przygotowany perfekcyjnie, na wysokim poziomie. Metody nauczania zostały opisane w czytelny, przejrzysty sposób. Otrzymałam sporą dawkę wiedzy, którą wykorzystuję już na zajęciach ze swoimi uczniami. Gorąco polecam.

 57. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Polecam ten kurs, jest przygotowany w bardzo przejrzystej i przystępnej formie. Metody, które zostały zaprezentowane są bardzo praktyczne i ciekawe w realizacj z każdą grupą wiekową. Bardzo orzeźwiająca i ciekawa dawka świerzości dla każdego nauczyciela. 

 58. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Wysoko oceniam poziom tego kursu (Efektywne metody nauczania…). Zwięzła część poświęcona wiedzy teoretycznej, podana w przystępnej formie, poparta przykładami. Podobało mi się to, że wiedza teoretyczna  przedstawiona została w sposób krytyczny – z informacją o  ocenach danego zjawiska wśród znawców problemu, np. różne opinie na temat roli motywacji w procesie uczenia się. Dzięki temu mogłam zweryfikować i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę. Zaletą kursu jest także możliwość kontaktu z ekspertem, który szybko odpowiadał na moje pytania. W części praktycznej opis dużej ilości metod nauczania, do tego spora porcja materiałów do pobrania. Cały kurs warty polecenia!

 59. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo dobrze przygotowane i napisane.
  Obliczone raczej na nauczycieli niż trenerów biznesu, niemniej każdy, kto zajmuje się nauczaniem znajdzie coś dla siebie.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *