header
Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

Efektywne Metody Nauczania – Tworzenie i Realizacja

(128 opinii klienta)

79,00 

Kategoria:

Opis

Jesteśmy organizacją non-profit, która cały swój zysk przeznacza na realizację celów statutowych. Kupując u nas wspierasz dobre wychowanie!

Bardzo często pod pojęciem „efektywnych metod nauczania” koncentrujemy się tylko i wyłącznie na technikach nauczania, natomiast samo posiadanie wiedzy i umiejętności nauki (technik) nie wystarczy: konieczne są również chęci do nauki – nauczyciel powinien więc budować przestrzeń do motywacji uczniów. Dlatego też kurs przekazuje bardzo szeroką wiedzę o mechanizmach motywacyjnych i sposobach budowania środowiska edukacyjnego, roli grupy i indywidualnych właściwości uczniów w procesie edukacyjnym.

Efektywna metoda edukacyjna to metoda oparta nie tylko na znajomości mózgowych mechanizmów uczenia się (jak to zwykle się robi), ale również, a może przede wszystkim, mechanizmach motywacyjnych uruchamiających zaangażowanie w naukę.

 

W związku z tym najskuteczniejsze metody to takie, które bazują na wiedzy o tym jak człowiek przyswaja nową wiedzę i umiejętności oraz pobudzające motywację i takie właśnie metody prezentuje kurs.

 

Przebieg kursu

Wprowadzenie

1. Jak uczy się mózg? Techniki nauki – wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu – W tej części zaprezentowana jest wiedza dotycząca funkcjonowania ludzkiego mózgu i tego jak tą wiedzę wykorzystać w nauczaniu.

2. Jak uczy się człowiek? Motywacja do nauki – budowanie przestrzeni do motywacji – W tej części zaprezentowana jest wiedza dotycząca budowania przestrzeni do motywacji. Wiemy, że motywacja, to „drzwi, które otwiera się od środka” i nie wszystko w tej materii zależy od nauczyciela, ale naszym obowiązkiem jest robić wszystko, żeby budować przestrzeń do rozwoju jak najlepszej motywacji.

3. Techniki + motywacja = efektywne metody nauki – konkretne wciągające metody – W kolejnej części połączymy te dwa aspekty i zaprezentujemy metody, które łączą w sobie obydwa elementy.

4. Pomysły na angażujące prace domowe – W ostatniej części poznamy kilka ciekawych pomysłów na prace domowe wykorzystujące te założenia.
 

Kurs prezentuje 29 innowacyjnych, wciągających metod edukacyjnych rozwijających u uczniów wysoki poziom motywacji.
 

Większość z prezentowanych metod nauczania uzupełniona jest o przydatne narzędzia, karty ćwiczeń, arkusze, prezentacje.
 

Przechodząc kurs poznajesz:

– podstawowe mechanizmy mózgowe warunkujące proces uczenia się

– kompendium informacji na temat uwarunkowań motywacji w środowisku szkolnym

– gotowe, inspirujące i ciekawe metody nauczania do wykorzystania w szkole i sali szkoleniowej

– jak w sali szkolnej zorganizować popularną i jednocześnie edukacyjną zabawę escape room, czyli pokój zagadek, z którego można wydostać się tylko po rozwiązaniu serii zagadek

– co to jest uczenie się kooperacyjne (cooperative learning) i jak je wykorzystać w procesie nauczania

– dlaczego gry kooperacyjne pozornie nastawione na rywalizację są takie ciekawe i angażujące

– jak wchodząc w role, możemy się uczyć

– jak zachęcić uczniów do nauki również po lekcjach – czyli jak zadawać inspirujące prace domowe

– w jaki sposób można indywidualizować proces edukacyjny

– wiele innych niezbędnych informacji składających się na kompetencje dobrego nauczyciela

 

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. W ramach podstawowej ceny kursu zaświadczenie wysyłamy w wersji elektronicznej na adres e-mail. Można również wybrać opcję dostarczenia wydrukowanego zaświadczenia przesyłką kurierską z dopłatą 19 zł.

 

 

Materiały kursowe

Razem z kursem otrzymujesz ziór gotowych narzędzi do wykorzystania w realizacji efektywnych metod nauczania:

Wesoła Tabliczka MnożeniaWesoła Tabliczka Mnożenia – e-book ze zbiorem pomysłów i ćwiczeń do uczenia dzieci tabliczki mnożenia (pomysły można z powodzeniem wykorzystywać zarówno w domu, jak i w szkole).
Metoda o wartości 37,90 zł. Zobacz opis metody.

– Zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości Do czego jestem stworzony? Do czego jestem stworzony?– nasz bestsellerowy zbiór ćwiczeń pomagających indywidalizować nauczanie.
Metoda o wartości 37 zł. Zobacz opis metody

– Formularz planu działania zespołu do podziału i oceny zadań – proste narzędzie do wykorzystania przy indywidualizacji nauczania

Jednostki Wiedzy– Metoda przekazywania wiedzy: Jednostki Wiedzy – metoda zawiera 34 przykładowe jednostki oraz opis zastosowań do wykorzystania na lekcjach i w czasie szkoleń

Prezentacja z zegaremArkusze do samooceny i oceny pracy zespołu do wykorzystania w ramach uczenia się kooperacyjnego

– Prezentacja z zegarem pomocna przy realizacji metod w parach

– Prezentacja z symulatorem sześciościennej kości do gry – do wykorzystania w ramach rożnyPrezentacja-kostkach metod

Schematy algorytmów blokowych: algorytmu Euklidesa oraz prostego algorytmu dodającego dwie liczby

– Materiały do Gry Komunikacyjnej Powstańcza Mogiła – gra gotowa do wydruku w formacie pdf z mapą w dużej rozdzielczości i prawidłową odpowiedzią

– Materiały do Gry Komunikacyjnej Starożytna Piramida – gra gotowa do wydruku w formacie pdf wraz z podpowiedziami dla grupy i prawidłową odpowiedzią

Łączna wartość samych metod, które dołączone są do kursu to 160,90 zł.


Kurs pomoże Ci jeszcze lepiej pracować z uczniami, efektywnie przekazywać im wiedzę i odkrywać wszystkie ich talenty.
 

Kurs przygotowany został z myślą o efektywnych metodach nauczania skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji, począwszy od przedszkola, a skończywszy na szkole średniej. Skierowany jest zatem przede wszystkim do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania. Zawarta w kursie wiedza może być jednak z powodzeniem wykorzystywana również przy edukacji osób dorosłych. Dlatego cenne informacje znajdą w nim również osoby pracujące z osobami dorosłymi, tj. np. trenerzy i wykładowcy akademiccy.

 

Wiek uczestników metodLiczba uczestników metodCzas trwania metod
4 lat <1 – 3010 min. – 10 godz.

 

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji elektronicznej wysłane na adres e-mail – bez dodatkowych opłat.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji papierowej wysłane na adres pocztowy przesyłką kurierską – 19 zł.

Wzór zaświadczenia

Autor dr Michał Czakon – doktor psychologii, wykładowca akademicki, trener, dydaktyk, pomysłodawca metod edukacyjnych Centrum Dobrego Wychowania, autor wielu skutecznych i atrakcyjnych metod edukacyjnych, gier, symulacji.
Efekty kształcenia 

1. Nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów mózgowych warunkujących proces uczenia.

2. Nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów motywacyjnych biorących udział w procesie nauczania.

3. Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych metod nauczania stworzonych na podstawie wiedzy o mózgowych mechanizmach uczenia się i mechanizmach motywacyjnych.

Treść i plan kursu

Wprowadzenie
– Co to znaczy, że metoda jest efektywna?

1. Jak uczy się mózg? Techniki nauki – wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu
– Stożek uczenia się
– Mózgowe mechanizmy uczenia się
– Cykl uczenia się

2. Jak uczy się człowiek? Motywacja do nauki – budowanie przestrzeni do motywacji
– Środowisko edukacyjne a podstawowe potrzeby
– Kontinuum motywacji wewnętrznej
– Jakość motywacji
– Motywacja wewnętrzna a nagrody
– Motywacja wewnętrzna a indywidualizacja
– Środowisko edukacyjne a wymagania
– Inni ludzie a motywacja
       – Informacja zwrotna
       – Rywalizacja
       – Kooperacja
       – Gry kooperacyjne pozornie nastawione na rywalizację
       – Facylitacja społeczna i próżniactwo społeczne
– Motywacja poprzez cele
       – Cele nastawione na mistrzostwo
       – Cele instrumentalne
       – Dążyć do przyszłości ciesząc się teraźniejszością
– Potrzeba poczucia kontroli i autonomii
– Inne ciekawe mechanizmy motywacyjne

3. Techniki + motywacja = efektywne metody nauki – konkretne wciągające metody
– Jednostki Wiedzy
– Metody indywidualne
        I.1. Mapa myśli
        I.2. Techniki pamięciowe i skojarzeniowe
        I.3. Narysuj wiedzę
        I.4. Wyobrażona dyskusja z autorem
        I.5. Układanie sprawdzianu
        I.6. Tworzenie Jednostki Wiedzy
        I.7. Tworzenie nietypowego przedstawienia wiedzy (krzyżówka, rebus, plakat, reklama telewizyjna)
        I.8. Schemat zagadka
– Metody do realizacji w parach
        P.1. Uczeń – ekspert
        P.2. Krąg rozmów
        P.3. Zegar
        P.4. Metody indywidualne wykonywane w parach
– Metody do realizacji w małych grupach (4-6 osób)
        G.1. Uczenie się kooperacyjne (cooperative learning)
               – Metoda puzzli
               – Metoda zespołowego sprawdzianu wiedzy
               – Metoda niedoboru indywidualnej informacji
        G.2.Pokój zagadek – Escape Room
        G.3. Wchodzenie w role
               – Scenka
               – Debata
               – Drama
               – LARP (Live action role-playing)
        G.4. Metody indywidualne wykonywane w małych grupach
– Metody do realizacji w całej klasie (20-30 osób)
        K.1. Gra kooperacyjna: Gra Komunikacyjna
        K.2. Gra rywalizacyjna: Giełda Inicjatyw
        K.3. Klasowa gra planszowa
        K.4. Klasowy teleturniej
        K.5. Metody poszukiwania informacji u innych

4. Pomysły na angażujące prace domowe
– Przedmiotowe grupy wsparcia
– Konferencja naukowa via Internet
– Przygotowanie wizyty znanego człowieka
– Tajny plebiscyt na najbardziej pomocnego ucznia

Bibliografia

Źródła ilustracji

Materiały kursowe do pobrania

– Formularz planu działania zespołu do podziału i oceny zadań

– Metoda przekazywania wiedzy: Jednostki Wiedzy – metoda zawiera 34 przykładowe jednostki oraz opis zastosowań do wykorzystania na lekcjach i w czasie szkoleń

– Zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości – "Do czego jestem stworzony?" oraz karty ćwiczeń do tego zbioru – zobacz szczegółowy opis materiału

Arkusze do samooceny i oceny pracy zespołu do wykorzystania w ramach uczenia się kooperacyjnego

– Prezentacja z zegarem pomocna przy realizacji metod w parach

– Prezentacja z symulatorem sześciościennej kości do gry

Schematy algorytmów blokowych: algorytmu Euklidesa oraz prostego algorytmu dodającego dwie liczby

– Materiały do Gry Komunikacyjnej Powstańcza Mogiła – gra gotowa do wydruku w formacie pdf z mapą w dużej rozdzielczości i prawidłową odpowiedzią

– Materiały do Gry Komunikacyjnej Starożytna Piramida – gra gotowa do wydruku w formacie pdf wraz z podpowiedziami dla grupy i prawidłową odpowiedzią

Wesoła Tabliczka Mnożenia – materiał edukacyjny z gotowymi kartami i kolorowankami do uczenia dzieci tabliczki mnożenia zobacz szczegółowy opis materiału

 

 

 

Kurs można zrealizować bezpłatnie, przyjeżdżając
ze swoją klasą do Centrum Dobrego Wychowania.

Bezpłatny dostęp do kursu gwarantujemy dla nauczycieli biorących udział w wycieczkach i warsztatach 2-dniowych lub dłuższych. Uczniowie biorą udział we wciągających zajęciach pod okiem profesjonalnych trenerów i animatorów, a nauczyciel spokojnie, w udostępnionym pomieszczeniu, popijając dobrą kawę, podnosi swoje kwalifikacje i wraca do domu z zaświadczeniem i zbiorem wciągających metod edukacyjnych. Zobacz nasze Edukacyjne Przygody dla klas.

Pakiet Efektywna Edukacja

 

Informacje dodatkowe

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie w wersji elektronicznej (bez dodatkowych opłat) lub w wersji elektronicznej i papierowej przekazane przesyłką kurierską (dopłata 19 zł)

Ekwiwalent szkolenia stacjonarnego

24 godz.

128 opinii dla Efektywne Metody Nauczania – Tworzenie i Realizacja

 1. Beata

  Materiał przygotowany dobrze.

 2. Kamil (zweryfikowany)

  Kurs zawiera dużo informacji, dobrze opisanych. Proponuje wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów na edukacja w różnych ilościowo grupach. Podczas kursu sam wpadłem na innowacyjny pomysł edukacyjny. Gorąco polecam.

 3. Grażyna (zweryfikowany)

  Ciekawy i inspirujący materiał

 4. Katarzyna (zweryfikowany)

  Prezentacja dość monotonna. Do tego sporo błędów stylistycznych i ortograficznych.
  Sporo ciekawych metod pracy, ale głównie dla starszych klas.

 5. Barbara (zweryfikowany)

  Dużo wiedzy w pigułce, ale najbardziej podobała mi się praktyczna strona kursu czyli praktyczne przykłady angażowaniai motywowania ucznia do nauki 🙂

 6. Agata (zweryfikowany)

  Konkretne informacje i metody z opisem stosowania.

 7. Barbara

  ponieważ kurs zawiera ciekawe i przydatne materiały w pracy nauczyciela

 8. Alicja

  Ciekawe, inspirujące materiały. Nie wszystkie instrukcje były wystarczająco czytelne.

 9. Agata Mania (zweryfikowany)

  Był zwięzły, tani i przydatny.

 10. Agata Mikołajczyk (zweryfikowany)

  Podobał mi się sposób realizacji kursu, forma prezentacji, podział na etapy, pytania kontrolne, zwięzłość przekazywanych informacji.

 11. Joanna (zweryfikowany)

  Dowiedziałam się wielu dla mnie nowych, a bardzo przydatnych i ciekawych rzeczy

 12. Dominika Fąfara (zweryfikowany)

  Szeroki zakres wiedzy w przystępnej formie.

 13. Małgosia (zweryfikowany)

  Kurs spełnił moje oczekiwania.

 14. Paulina Wiśniewska (zweryfikowany)

  Szybko, zwięźle i na temat.

 15. Dominika Kozak (zweryfikowany)

  Fajnie graficznie przedstawione informacje, ciekawe najważniejsze informacje, wspaniałe pomysły

 16. Karolina (zweryfikowany)

  Kurs konkretny i treściwy. Sporo wiedzy przekazany w przystępny sposób.

 17. Arleta M. (zweryfikowany)

  Przejrzyście opracowana prezentacja w której znalazłam wiele ciekawych metod nauczania do zastosowania w swojej pracy z uczniami.

 18. Magda (zweryfikowany)

  Ciekawa forma i duża porcja wiedzy.

 19. Dariusz Rogowicz

  Super 🙂 dużo ciekawostek

 20. Izabella

  Bardzo inspirujące sposoby aktywizacji uczniów.

 21. Dagmara

  Kurs bardzo ciekawy i pomocny w codziennej pracy nauczyciela. Przekazuje istotne informacje dotyczące środowiska edukacyjnego oraz cenne wskazówki – jak motywować ucznia do nauki. Kurs w bardzo przystępny sposób prezentuje ciekawe i efektywne metody pracy z uczniami. Metody te są przydatne, ponieważ uczą uczniów uczenia się.

 22. Agnieszka Banasik

  Bardzo ciekawy kurs, dużo pomocy.

 23. Ilona

  Kurs jest bardzo dobrze skonstruowany – od ogółu do szczegółu. Krok po kroku wprowadza w temat – jasno i klarownie.Bardzo zadowolona jestem z omówienia poszczególnych metod i ich praktycznego zastosowania – jest pokazane jak coś zrobić, ale w żaden sposób nie ogranicza to naszej kreatywności – wręcz przeciwnie, zachęca do dostosowania tych pomysłów do naszych potrzeb. Już nie mogę się doczekać, by je wypróbować w pracy 🙂

 24. Karolina (zweryfikowany)

  W kursie przedstawione bardzo pomocne materiały do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych jak i godziny wychowawcze

 25. Emilia

  Ogólnie uważam, ze kurs był całkiem przyjemny w odbiorze…..Oczekiwałam być może, że uzyskam więcej przykładów do młodszej grupy wiekowej. Pracuję z „zeróweczką”, więc np.: karty JW lub mapa myśli zostanie sprawdzona na moich własnych dzieciach:)

 26. Monika S. (zweryfikowany)

  Rzetelne źródło wiedzy i inspiracji!

 27. Paulina Kopycka (zweryfikowany)

  Uważam że kurs był dobrze przygotowany.

 28. Longina

  Bardzo pomocny kurs

 29. Dorota

  ciekawe i przydatne materiały

 30. Jolanta

  Dużo ciekawych materiałów edukacyjnych, które wykorzystam w pracy z dziećmi.

 31. Karina (zweryfikowany)

  Materiał był konkretnie i jasno przedstawiony. Dodatkowo bogaty zasób materiałów i opisów technik i metod pracy.

 32. Iwona

  Skuteczny i pomysłowy.

 33. Marta

  Kurs bardzo przydatny, zawiera cennie informacje i wskazówki do pracy z uczniami w grupie. Polecam

 34. Magdalena (zweryfikowany)

  Bardzo dużo wiedzy, dużo przykładów pracy z dziećmi. Super

 35. Izabela (zweryfikowany)

  Napisane przystępnie, w super krótkich blokach informacyjnych, dzięki temu łatwo pamiętać.

 36. Dariusz Paweł

  Fajny kurs. Opracowany w konkretny sposób i merytoryczna wiedza 🙂

 37. Longina

  Ciekawe treści pomocne w edukacji.

 38. Agnieszka

  Ogromna ilość informacji uniemożliwiająca uczestnictwo bez przerw.

 39. Ewelina (zweryfikowany)

  Ciekawe materiały w załączniku

 40. Robert

  Materiał przygotowany w sposób syntetyczny.

 41. Anna (zweryfikowany)

  przystępna wiedza, wyczerpująco podana

 42. Mariola

  Bardzo ciekawe propozycje, w większości odświeżone, ale tego właśnie potrzebowałam.

 43. Roman (zweryfikowany)

  Przejrzysty materiał kursu, to co najważniejsze, odnoszący się do zadań praktycznych.

 44. Magdalena

  1) Praktyczne pomysły i inspiracje.
  2) Sprawdzanie wiedzy wymaga zrozumienia.

 45. Agnieszka

  Materiał obszerny, wyczerpujący i jak najbardziej spójny. Czuję zadowolenie, że wykupiłam pakiet Waszych kursów, bo są wartościowe i wiem, że z pewnością wiedzę u Was zdobytą wykorzystam w pracy i w domu (jak mówi moja przyjaciółka – testować będę na dzieciach państwowych i prywatnych 😉 !!!)

 46. Agata

  Ciekawe metody, które na pewno wykorzystam.

 47. Jolanta (zweryfikowany)

  Kurs zasługuje na najwyższą ocenę – fachowa wiedza przekazana w ciekawy sposób. Jestem bardzo zadowolona z usług firmy, na pewno jeszcze skorzystam z proponowanych ofert.
  .

 48. Katarzyna (zweryfikowany)

  Bardzo przejrzysta forma podania, szerokie spektrum informacji, ciekawe pomysły do realizacji.

 49. Agnieszka

  Kurs przygotowany bardzo dobrze merytorycznie. Wiedza podana przejrzyście (tylko niezbędne informacje), a jednocześnie wyczerpująco i na tyle szczegółowo, aby zrozumieć podane przykłady dobrych praktyk – wcielania w życie tej wiedzy. Zdecydowanie przeważa w tym kursie praktyczna strona i bardzo drobiazgowo przemyślane zorganizowanie poszczególnych metod efektywnego nauczania w klasie. Nauczyciel otrzymuje gotowe rozwiązania, które od razu może wcielać w codzienność szkolną. Kurs bardzo dobrze przemyślany zarówno pod względem treści, jak i struktury. Wyrazy uznania dla autora!

 50. Karolina (zweryfikowany)

  Uważam, że kurs zasługuje na najwyższą ocenę, ponieważ zawierał wiele ciekawych treści teoretycznych a także, co bardzo ważne w pracy nauczyciela- pokazał wiele praktycznych technik do zastosowania w rzeczywistości. Ponadto nie pozostawia śladu tylko w pamięci ale także daje możliwość wsparcia się ciekawymi materiałami do osobistego wykorzystania. Dziękuję.

 51. Agnieszka

  Jestem bardzo zadowolona z przedstawionych metod nauczania i na pewno z nich skorzystam podczas lekcji.

 52. Magdalena

  Ponieważ treści zawarte w kursie są bardzo przydatne i przyczynią się do poprawy efektywności mojej pracy oraz dołączone są do niego atrakcyjne materiały kursowe.

 53. Lidia

  Dużo pomysłów i wsparcie materiałami gotowymi do uzycia.

 54. Magdalena (zweryfikowany)

  Jestem pod wrażeniem ilości i jakości materiałow kursowych i wszechstronnego podejścia do tematu oraz podanych pomysłów metodycznych.

 55. Michał (zweryfikowany)

  Odpowiadał na moje potrzeby

 56. Agnieszka (zweryfikowany)

  Znalazłam tutaj materiały teoretyczne i praktyczne, jak również przykładowe zadania. Metody są bardzo zróżnicowane, do zastosowania zarówno w młodszych, jak i w starszych klasach. Do materiałów mam stały dostęp, mogę wracać w dowolnym czasie do potrzebnych mi informacji. Z kursu korzystam wówczas, gdy mam czas.

 57. Agnieszka (zweryfikowany)

  Kurs przyda mi się w pracy z dziećmi na zajęciach techniki uczenia się. Wiedza teoretyczna dała mi szersze pojęcie o pracy naszego mózgu, a praktyczne ćwiczenia wcielę oczywiście w życie. Polecam!

 58. Urszula (zweryfikowany)

  Ciekawe i inspirujące wiadomości.

 59. Magdalena

  Nowe i ciekawe treści teoretyczne oraz mnóstwo materiałów do wykorzystania w codziennej pracy.

 60. Ewa

  Konkretna wiedza na dany temat.

 61. Iwona (zweryfikowany)

  Kurs pomógł mi wprowadzić podczas zajęć jezykowych wiele gier zespołowych oraz nauczyć uczniów wsparcia – nie rywalizowania. Zauważyłam, że zawiązała się między słuchaczami więź.

 62. Dawid (zweryfikowany)

  Wiele ciekawych rozwiązań jak zmotywować uczniów do nauki i narzędzi jak ją(naukę) przeprowadzić, a wszystko okraszone ciekawostkami psychologicznymi.

 63. Sławomira (zweryfikowany)

  Ciekawa jest tematyka szkolenia. Po kursie mam nowe spojrzenie problem na motywacji uczniów. Poznałam nowe metody pracy z uczniami. Żałuję,że nie mogę całego kursu i materiałów zapisać np. na nosniku. Wtedy mógłabym przypominać sobie zawarte w kursie treści i sięgać do niektórych metod, np prezentacji z zegarem.

 64. Agata (zweryfikowany)

  Treści merytoryczne oraz przykłady praktycznych działań zaspokoiły moje oczekiwania.

 65. Sandra (zweryfikowany)

  Pomimo tego, że część już prezentowanych materiałów posiadałam, zostało dokładnie wyjaśnione, jak mogę je wykorzystać. Co prawda brakuje mi odniesień do pozostałych przedmiotów. Ja jestem psychologiem i chciałabym materiały wykorzystać do zajęć psychoedukacyjnych. Wiem, że część propozycji będzie mi trudno przenieść na mój przedmiot. Natomiast to absolutnie nie wpływa w żaden sposób na ocenę.

 66. Anna

  Bardzo przydatne informacje, przedstawione w przystępny sposób.

 67. Michał (zweryfikowany)

  Super dodatkowe materiały do kursu. Sam kurs też super

 68. Beata

  Poznałam wiele ciekawych metod, które wykorzystam w swojej pracy.

 69. Katarzyna

  Wszystko zgodne z opisem

 70. Katarzyna

  BARDZO SZYBKI

 71. Sylwia

  Ponieważ uczę się gdy mam wolną chwilę, nie muszę nigdzie jechać.

 72. Agnieszka

  Wiedza omówiona zwięźle, konkretne przykłady

 73. ANETA (zweryfikowany)

  Trochę zbyt mało materiałów za tę cenę

 74. Katarzyna

  Wyczerpujący i baaardzo interesujący.

 75. Paulina

  Świetnie przygotowany kurs. Przekazuje dużo PRAKTYCZNEJ wiedzy i narzędzia do pracy. Moim zdaniem bardzo przydatny dla praktyka.

 76. Dorota (zweryfikowany)

  Niektóre z podanych metod znałam, ale kurs pokazał spojrzenie na naukę „uczenia się”, co jest bardzo ważne w dzisiejszej edukacji

 77. Sylwia (zweryfikowany)

  Informacje przedstawione w sposób zwięzły i ciekawy. Inspirujące wiadomości i sporo materiałów do wykorzystania w praktyce.

 78. Beata

  Rewelacyjne materiały. Ciekawe pomysły na pracę z klasą.

 79. Joanna

  Rewelacyjny

 80. Beata

  Uważam, że kurs jest bardzo dobrze przygotowany.

 81. Irena (zweryfikowany)

  Mało rozwinięty wątek prac domowych.

 82. Sylwia (zweryfikowany)

  Polecam ten kurs,bardzo dobrze przedstawiony i przygotowany. Metody, które zostały zaprezentowane są bardzo praktyczne i ciekawe- mała modyfikacja i można wcielać w życie.

 83. pawel (zweryfikowany)

  bardzo dobrze przygotowany kurs

 84. Paulina

  Duży zasób informacji

 85. Justyna

  Kurs przygotowany rzetelnie. Polecam!

 86. Iwona (zweryfikowany)

  BARDZO MERYTORYCZNY

 87. Rafał

  Kurs jest bardzo praktyczny. Oprócz teorii, która staje się fundamentem daje przykłady wykorzystania wiedzy w praktyce. Dziękuję. Genialna robota.

 88. s.Anna

  Osobiście uważam, że łatwiej byłoby mi przyswoić ten materiał, praktycznie przeprowadzając zajęcia proponowanymi w kursie metodami.

 89. Aleksandra

  Dużo ciekawych materiałów, nowe spojrzenie na stare, dobrze znane metody

 90. Joanna

  kurs dobrze przygotowany

 91. Danuta (zweryfikowany)

  Wiedza jest usystematyzowana. Metody różnorodne, do każdego zespołu klasowego można coś znaseźć.

 92. Agnieszka

  Bardzo konkretny, bogaty w materiały. Jasne, rzeczowe opisy. Można znacząco poszerzyć kafeterię pomysłów do pracy. Dziękuję.

 93. Karolina (zweryfikowany)

  Kurs porządkuje wiedzę jaką nauczyciele często już posiadają, zawiera też nowe, przydatne elementy.

 94. Helena

  CZYTELNIE I w ZROZUMIAŁY sposób przedstawiony materiał Bardzo dużo inspiracji do pracy własnej Dziękuję

 95. Dominika (zweryfikowany)

  Dużo przykładów praktycznych.

 96. Karolina (zweryfikowany)

  Bardzo ciekawy i dobrze przygotowany kurs. Interesujące pomysły na prowadzenie zajęć.
  Dodatkowo było krótko, zwięźle i na temat.

 97. Karolina (zweryfikowany)

  Bardzo ciekawe pomysły, jednak wydaje mi się, że większość z nich będzie trudna do zorganizowania w zerówce bądź młodszych grupach. Jednak w starszych klasach powinno się sprawdzić i wprowadzić trochę rozrywki na lekcjach.

 98. Magdalena

  Wiele metod już znam. Wiele metod było dla mnie nowych i tym samym ciekawych.

 99. Klaudia

  Kurs bardzo przydatny, pomocny w pracy, w tworzeniu scenariuszy zajęć lekcyjnych i szkoleniowych.

 100. Monika (zweryfikowany)

  Dobrze przygotowany kurs, pomaga usystematyzować wiedzę, ciekawe propozycje gier na zajęcia i prace domowe, interesujące materiały dodatkowe.

 101. Monika (zweryfikowany)

  Wybrałam taką ocenę ponieważ niestety w moim przedmiocie (religii) widzę słabe zastosowanie tych metod, poza tym większość z nich znałam, więc myślałam, że dowiem się dużo więcej. Pozdrawiam serdecznie.

 102. Agata (zweryfikowany)

  Bardzo przydatny kurs – pozwala usystematyzować wiedzę, pogłębić ją, zastanowić się nad efektywnością swojej pracy. Podpowiada świetne rozwiązania, jeśli chodzi o metody. Każdy znajdzie coś przydatnego dla siebie. Polecam.

 103. Klaudia

  W kursie zawartych zostało bardzo wiele konkretnych metod i inspiracji do wykorzystania w pracy z uczniami.

 104. Magdalena

  Poznałam dużo ciekawych metod, których do tej pory nie znałam. Wiedza przekazana w sposób jasny o zrozumiały.

 105. Małgorzata

  Wiele metod znam i stosuję.Podobał mi się pomysł tworzenia zwartych jednostek wiedzy, tworzenie w klasie grup wsparcia opartych na dobrych i ambitnych uczniach, wykorzystanie internetu jako miejsca wzajemnego uczenia się. Fajnym pomysłem jest również stosowanie metod indywidualnych w parach lub małych grupach.Wiemy,że dużą rolę w motywowaniu do dalszej pracy ma dobrze podana informacja zwrotna niby wiedziałam jak ją stosować ale teraz będę wreszcie robić prawidłowo. W indywidualizowaniu procesu nauczania zawsze miałam dylemat, czy uczniowie prawidłowo odczytają moje intencje.Podczas kursu upewniłam się,że moje działania są słuszne. Bardzo trudne i zbyt łatwe zadania zniechęcają. Ciekawy był również fragment kursu dotyczący motywacji o raz wpływu na nią systemu nagród. Kurs pomógł mi uporządkować to co już wiem i poszerzyć swoją wiedzę.

 106. Magdalena

  Kurs zawiera dużo informacji teoretycznych, ale jednocześnie wiele użytecznych przykładów, które od razu obrazują i ułatwiają zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce.

 107. Natalia

  W czytelny, jasny stosunkowo zwięzły sposób przekazano bardzo dużo cennych informacji.

 108. Anna

  Kurs bardzo interesujący, poznałam wiele ciekawych metod i technik, jednak większość jest przydatnych dla dzieci starszych, ciężko je wykorzystać w pracy w przedszkolu.

 109. Marzena

  Uważam, że porusza dogłębnie wiele problemów z którymi boryka sie każdy nauczyciel w szkole . Pozwala lepiej zaplanować prace z kazdym uczniem.

 110. Agata

  Duża porcja wiedzy. Ciekawe przykłady praktycznego wykorzystania metod.

 111. Olga

  Dowiedziałam się, dużo interesujących mnie zagadnień i poszerzyłam swoją wiedzę.

 112. Dorota

  Uważam, że kurs był solidnie przygotowany pod względem merytorycznym .Spotkałam się tu z ciekawymi rozwiązaniami i pomysłami, na które wcześniej nie natrafiłam. Myślę, że sporo z nich wykorzystam we własnej pracy.

 113. Marta

  Bardzo mi się podobał kurs 🙂 Dużo wiadomości już posiadałam, więc fajnie było sobie je przypomnieć. Dowiedziałam się również kilku nowych rzeczy. Materiały przydadzą mi się w pracy. Polecam

 114. Magdalena

  Bardzo przejrzyste uporządkowanie metod. Cenne jest też odniesienie do literatury.

 115. Irena

  prosty, zrozumiały język , ciekawe przykłady, przydatne materiały kursowe

 116. Żaneta

  Kurs konkretny, najważniejsze pojęcia z wybranych zagadnień. Brakowało mi jedynie więcej innowacyjnych rozwiązań. Podsumowując bardzo dobra powtórka wiedzy na temat uczenia się.

 117. Elżbieta

  Konkretnie zobrazowany temat. Dużo przykładów

 118. Joanna

  Kurs jest przygotowany bardzo starannie, wiele można się z niego nauczyć. Bardzo ciekawe metody są w nim przedstawione. Wszystko jest proste, zrozumiałe.

 119. Anna

  Ciekawe treści i materiały pomocnicze przydatne w pracy z uczniami.

 120. Justyna

  REWELACYJNY MATERIAŁ!!! Chociaż czasem nie umiałam wyobrazić sobie zastosowanie jakiejś metody na moim przedmiocie :)))

 121. Sylwia

  ciekawy i przydatny w pracy z dziecmi

 122. Joanna

  Poznałam kilka nowych gier.

 123. Katarzyna

  Przydatny kurs pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Z łatwością się przyswaja i z przyjemnością czyta się materiały kursowe napisane prostym, zrozumiałym językiem.

 124. Anna

  Bardzo ciekawe pomysły do wykorzystania na lekcjach z dziećmi.

 125. Małgorzata (zweryfikowany)

  Kurs przygotowany perfekcyjnie, na wysokim poziomie. Metody nauczania zostały opisane w czytelny, przejrzysty sposób. Otrzymałam sporą dawkę wiedzy, którą wykorzystuję już na zajęciach ze swoimi uczniami. Gorąco polecam.

 126. Anna Kokot-Leja (zweryfikowany)

  Polecam ten kurs, jest przygotowany w bardzo przejrzystej i przystępnej formie. Metody, które zostały zaprezentowane są bardzo praktyczne i ciekawe w realizacj z każdą grupą wiekową. Bardzo orzeźwiająca i ciekawa dawka świerzości dla każdego nauczyciela. 

 127. Beata Kwiatoń Czernik (zweryfikowany)

  Wysoko oceniam poziom tego kursu (Efektywne metody nauczania…). Zwięzła część poświęcona wiedzy teoretycznej, podana w przystępnej formie, poparta przykładami. Podobało mi się to, że wiedza teoretyczna  przedstawiona została w sposób krytyczny – z informacją o  ocenach danego zjawiska wśród znawców problemu, np. różne opinie na temat roli motywacji w procesie uczenia się. Dzięki temu mogłam zweryfikować i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę. Zaletą kursu jest także możliwość kontaktu z ekspertem, który szybko odpowiadał na moje pytania. W części praktycznej opis dużej ilości metod nauczania, do tego spora porcja materiałów do pobrania. Cały kurs warty polecenia!

 128. Katarzyna (zweryfikowany)

  Bardzo dobrze przygotowane i napisane.
  Obliczone raczej na nauczycieli niż trenerów biznesu, niemniej każdy, kto zajmuje się nauczaniem znajdzie coś dla siebie.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…