header
Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

3. 4 cele wychowania w szkole

4 cele

Zdecydowana większość nauczycieli, dyrektorów i ministrów zgadza się z stwierdzeniem, że szkoła powinna wychowywać, a nie tylko przekazywać wiedzę. Ale odpowiedź na pytanie co to znaczy wcale nie jest taka łatwa? Prezentujemy 4 cele wychowawcze, jakie naszym zdaniem powinna stawiać sobie szkoła?

 

1. Postawa współpracy

Czas nauki w szkole, to przede wszystkim czas intensywnych zmian rozwojowych dzieci i młodzieży. Uczniowie uczą się podstaw życia w społeczeństwie, umiejętności życia w grupie, współpracy w zespole. Dlatego też zgrana klasa ma za zadanie nie tylko zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim nauczyć pracy z innymi i ukształtować poczucie odpowiedzialności za społeczność, w której się żyje.

 

2. Postawa zaangażowania w naukę i pracę

Drugą niezbędną postawą jest zaangażowanie w naukę, które w przyszłości owocować będzie zaangażowaniem w pracę zawodową. Jak często spotykamy się z uczniami, którym się po prostu nic nie chce i mają niską motywację. Może nie wiedzą jak się uczyć? Może nie wiedzą po co? Nauczyciel może mieć rewelacyjne przygotowanie pedagogiczne, ale bez umiejętności dydaktycznych, bez umiejętności rozbudzenia motywacji, bez pasji nauczania na niewiele się one przydadzą. Jak często zapominamy, że najważniejszą cechą poszukiwaną na rynku pracy jest nie kreatywność, pomysłowość, czy otwartość, ale właśnie zwyczajna pracowitość.

 

 • Podręcznik - Jak Uczyć SkutecznościWięcej o tym, jak realizować angażującą edukację znajdziesz w tym podręczniku:
  Jak Uczyć Skuteczności

  ZOBACZ PODRĘCZNIK

 

3. Postawa aktywności i odpowiedzialności

Postawa ta połączona jest z postawą zaangażowania, ale bardziej odnosi się do poczucia odpowiedzialności za szerszą społeczność, w której się żyje. Dla wielu młodych ludzi pojęcie wspólnoty sąsiedzkiej, lokalnej, czy narodowej to bardzo mgliste pojęcia, podczas gdy liczą się kariera, pieniądze i sukces. Szkołą nie może o tym zapominać, ale powinna pomagać uczniom w rozwoju cechy aktywności, bo przecież tylko żyjąc dla innych i dla nich realizując swoje talenty można osiągnąć prawdziwe spełnienie.

 

4. Odkrycie swoich talentów i dobre zaplanowanie przyszłości

I wreszcie ostatnia sprawa to pomoc w odkryciu talentów i indywidualnych predyspozycji uczniów. Może powinno się to wymienić nawet jako pierwsze, ponieważ pomogłoby to w indywidualizacji procesu edukacyjnego. Dobrze rozpoznane indywidualne talenty, pragnienia i marzenia młodych ludzi mogą nie tylko bardzo rozbudzać wewnętrzną motywację uczniów, a w konsekwencji dawać poczucie spełnienia, ale w długofalowej konsekwencji są również bardzo ważnym czynnikiem budującym dobrobyt rodzin, społeczeństwa, gospodarki.

 

A Waszym zdaniem do czego powinna przygotowywać szkoła? Zapraszamy do dyskusji.

 

 

 

108 odpowiedzi do artykułu “3. 4 cele wychowania w szkole

 1. ww

  wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny

 2. Justynaa

  Szkoła powinna uczyć dzieci ogółnie rzecz ujmując życia, nie tylko teorii i praw naukowych ale również radzenia sobie z przeciwnościami losu i przyjmowania krytyki. W dzisiejszych czasach nie tylko ważna jest widza merytoryczna ale również umiejętność zaprezentowania jej i „wzięcia na klatę” komentarzy innych ludzi, który słuchają naszych wypowidzi.

 3. Małgorzata

  Dodałabym naukę Empatii, Tolerancji, rozwój nad Indywidualizmem każdego ucznia, pomoc w poszerzaniu horyzontów w myśleniu i dążenia do spełniania pasji

 4. Ewa

  Do listy dodałabym kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, rozwijanie poczucia własnej wartości i uczenie asertywności. Niestety system pruski nadal głęboko tkwi w świadomości nauczycieli jako jedynie słuszny i efektywny. Szkoła to często toksyczne miejsce, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 5. Sylwia

  Szkoła powinna uczyć odpowiedzialności, współpracy w zespole i nie zabijać kreatywności. Jej rolą jest pobudzenie ucznia do chęci samorozwoju, szukania nowych rozwiązań o odnajdywania się w życiu. Szkoła powinna uczyć tolerancji i radzenia sobie ze stresem, niezależności i pewności siebie.

 6. Karolina

  Szkoła powinna przygotowywać dzieci i młodzież do życia we współczesnym świecie jednak nie nadąża nad nimi niestety 🙁

 7. Diana

  Doskonale pamiętam, jak sama byłam uczennicą, że w szkole nauczyciele mówili, że oni są od nauczania, a nie wychowania. Teraz, gdy sama jestem nauczycielem uważam to za kompletną bzdurę. Uczeń w zależności od wieku i etapu nauczania spędza w szkole od 4 do nawet 10 godzin dziennie. Często jest więcej czasu w szkole niż w domu z rodziną, nie licząc czasu na sen. Nauczyciel wiec czy jest świadomy tego, że wychowanie ucznia w dużej mierze zależy także od od całego grona pedagogicznego. Uczy myślenia, formułek, liczenia itp….ale także ma ogromny wpływ na sposób zachowania, podejście do drugiej osoby ucznia. Szkoła uwrażliwia go na otaczający go świat, ludzi, kolegów z klasy, nauczycieli. W szkole jest wrzucony w ramy społeczne i powinien wiedzieć jak się zachować, żeby okazywać kolegom, nauczycielom szacunek. Zdarzają się przypadki dzieci, młodzieży, że ich rodzina nie chce, nie jest w stanie nauczyć go podstawowych wartości takich jak szacunek do drugiego człowieka, szczerość, bycia nieobojętnym na krzywdę drugiej osoby, wtedy to szkoła ma obowiązek „wyrobić” w uczniu postawę obywatelką. To przynajmniej ka staram się przekazać swoim podopiecznym w szkole, zarówno maluchom w klasach 4-6, jak i dorosłym w szkołach policealnych.

  1. Iwona

   Pięknie napisane pani Diano. Niestety wśród moich koleżanek z pokoju często słyszę właśnie to stwierdzenie, iż nie są one od wychowywania, tylko od uczenia. Mam wtedy poczucie, że te osoby chyba nie zdają sobie sprawy z tego, na czym ich praca tak naprawdę polega i jak duże ma znaczenie.

 8. Renata

  Po 1. Priorytetem pracy szkoły musi być uczenie się i nauczanie,dlatego też wszystkie procesy edukacyjne powinny być zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Wszyscy wiemy , ze proces kształcenia jest zależny od wielu czynników min.środowiska uczenia się(atrakcyjność),samokontroli(ucznia), zadawania pytań – angażujących uczniów do myślenia,
  Dostarczanie uczniom wiadomości/ informacji , które pozwalają na przekazaniu mu pełnej informacji o tym co się z nim dzieje, o postępie jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym,społecznym jak i osobistym. Uczniowie uczą się także od siebie- korzystają ze swoich talentów ,wiedzy – prace grupowe- podczas , których często nauczyciel umiejętnie się wycofuje. Szkoła i wychowanie idą razem

 9. Izabela

  Szkoła, prócz kształcić,powinna uczyć dziecko życia w społeczeństwie, postawy wzajemnego szacunku. Powinna również zachęcać do rozwijania swoich pasji i motywować uczniów do współpracy, co budowałoby lepsze relacje.

 10. Paula

  Szkoła nie nadąża za trybem życia, jaki teraz prowadzimy. Niestety uczniowie mają również świadomość, że nawet skończenie najlepszych szkół, z wysokimi wynikami, nie gwarantuje dobrej posady w pracy. Istnieje przekonanie, że nie ma sensu się uczyć, skoro i tak nie otrzyma się pracy w wymarzonym zawodzie. Ze studiów pamiętam ciekawy zwrot „szkoła przygotowuje do życia w świecie, który nie istnieje”…

 11. Karina

  Dobra szkoła powinna przygotować do zmieniającego się świata/ otoczenia, życia i funkcjonowania w grupie, rodzinie, społeczeństwie. Wzmacniać poczucie wartości człowieka.

 12. Karina

  Szkoła powinna przygotować młodego człowieka do sprostania życiowym zakrętom- funkcjonowania w grupie, rodzinie, społeczeństwie.

 13. Kasia

  Szkoła powinna przygotowywać do życia w społeczeństwie, zaszczepiać chęć do własnego rozwoju, uczyć współpracy, szacunku i tolerancji.

 14. Iwona

  Sądzę, że wiele tu zależy od nauczyciela. Czy tylko chce „uczyć”, czy również wychowywać. Czy dzieci, z którymi spotyka się każdego dnia znaczą dla niego więcej niż własna wygoda i wolny czas po. Zaangażowanie nauczyciela-wychowawcy udziela się także uczniom, jego pasja, podejście i chęć dotarcia do każdego z uczniów nie pozostają niezauważone przez nich, śmiem twierdzić że odbiją się w ich sercu i życiu – u jednych wcześniej, u innych później – indywidualnie. Zauważenie przez nauczyciela dziecka z duszą i ciałem, marzeniami, predyspozycjami, uwarunkowaniami i włożenie wysiłku, aby odkryć, rozwinąć i pomóc zrealizować – to cel każdego nauczyciela-wychowawcy, któremu na sercu leży dobro jego uczniów i wychowanków.

 15. Mira

  współczesny nauczyciel powinien aktywizować i kształtować postawę aktywności i odpowiedzialności. Uczyć dzieci zdrowego podejścia do życia, rozwijać talenty, rozwijać uczniów na różnych szczeblach i uczyć odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie

 16. Mirella

  Moim zdaniem zadaniem współczesnej szkoły jest kształtowanie w młodym człowieku umiejętności stawiania sobie celi i dążenie do nich przy współpracy z innymi ludźmi, ale też ważna jest umiejętność przeformuowania danego celu tak aby był adekwatny do danej, aktualnej sytuacji. Nauczyciel powinien uczyć dzieci różnych możliwości rozwiązywania problemów, przede wszystkim praktycznie korzystając z wiedzy teoretycznej.

 17. Iwona

  Moim zdaniem szkola powinna przygotowywac dzieci to tego zeby oprocz edukacji uczuc takze zeby byc dobrym czlowiekiem, pomagac sobie w roznych sytuacjach przede wszystkim w tych trudnych, uczyc szacunku, byc dla siebie siostra jak i bratem.

 18. Ania

  Zgadzam się z tymi 4 cechami . Szkoła powinna uczyć szacunku do innych, życia w

  społeczeństwie. Bardzo często kładzie się nacisk na ucznia, który nie potrafi odnaleźć

  się w społeczeństwie szkolnej, radzić sobie ze stresem czy innymi emocjami.

  U ucznia którego występuje duży stres, odzwierciedla się frustracja czy agresja.

 19. kryloc

  Jak wielu z Was twierdzę – szkoła powinna przygotować do życia w społeczeństwie: w rodzinie, pracy (relacje z przełożonymi, podwładnymi, itd), urzędach, w czasie wolnym…. do ustawicznej edukacji i przygotowania na ciągłe zmiany.

 20. Magdalena

  czyli generalnie w innych słowach preambuła podstawy programowej i kompetencje kluczowe. Ważne wg mnie jest jeszcze okazywanie wzajemnego szacunku

  1. Ola

   Wg mnie klasa/grupa powinna tworzyć zgraną drużynę, aby każdy z uczniów miał zawsze „w głowie” hasło : „jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego”. Zawsze dążę do tego, aby jak najlepiej zintegrować grupę, aby po latach dzieciaki zawsze wspominały swoją super klasę.

 21. Karolina

  Uważam, że oprócz tego, co zostało wymienione szkoła (nauczyciele) powinna uczyć odpowiedniej komunikacji. Ponadto ważne jest, aby uczniowie nauczyli się szacunku do innych – inny (lub nie znany) nie znaczy, że jest gorszy.

 22. Mariola

  Oczywiście zgadzam się z tymi 4 celami, jednak oprócz pracowitości, myślę że i kreatywność ma kluczowe znaczenie, oprócz działania w grupie trochę indywidualności w odkrywaniu talentów i pasji. Aby dać dzieciom poczucie rozwoju, dobrego funkcjonowania w grupie potrzeb im też wsparcia w kreatywności i indywidualizacji zainteresowań. Mimo iż funkcjonujemy w grupie, każdy jest inny i za to powinno się ludzi cenić. Trzeba więc wzmacniać w wychowankach aby doceniać indywidualne cechy, akceptować je. To też spaja grupę.

 23. Agnieszka

  Do nabywania umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, współpracy, komunikacji. Rozwijania kompetencji miękkich.

 24. Ewa

  Czyli relacje z innymi ludźmi i kompetencje kluczowe.
  Przed szkołą ważne i trudne zadanie przekierowania uwagi uczniów i rodziców z „wyścigu szczurów* na szacunek wzajemny i rozwój ucznia w grupie i razem z grupą.

 25. Marzena

  Szkoła powinna przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie, nauczyć to szacunku do drugiego człowieka i do pracy; niezależności, pewności siebie, wyposażyć go w umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć pracę.

 26. Ewelina

  Szkoła w dzisiejszych czasach powinna uczyć dzieci szacunku do innych, do naszej historii. Kształtować w nich umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w codziennym życiu. Wobec wszechogarniającej cyfryzacji uczyć wyszukiwania informacji, korzystania z tych zasobów, ale w mądry, przemyślany sposób.Stosować takie formy i metody, aby zaciekawić ucznia,na tyle żeby on sam chciał coś odkryć, poznać i zrozumieć.

 27. Marzena

  Szkoła powinna uczyć podstawowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia świadomego, spełnionego i w miarę szczęśliwego życia.

 28. Karola

  Moim zdaniem współczesna szkoła powinna kształcić pod kątem praktyki, uczyć współpracy i praktycznego podejścia do życia.

 29. Jolanta

  Szkoła powinna przygotowywać do odważnego czerpania z tego, co oferuje życie, podejowania wyzwań, sięgania gwiazd 🙂

 30. Magda

  Moim zdaniem szkoła powinna przygotowywać do tego, by człowiek po osiągnięciu dorosłości mógł sobie w życiu poradzić pomimo przeciwności losu, na jakie natrafi, czy wymagań danej sytuacji, w jakiej się znajdzie. To po pierwsze. Po drugie, aby radząc sobie w życiu znalazł poczucie spełnienia. Oczywiście szkoła to nie jedyne miejsce, gdzie może zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, pierwszym takim miejscem powinien być dom, rodzina. Dlatego ważna jest współpraca szkoły z rodziną, dobre relacje z rodzicami, świadomość wspólnego celu.

 31. Daria

  Głównym celem wychowawczym należącym do szkoły jest kształtowanie postawy, która wesprze prawidłowe reakcje i zachowania względem funkcjonowania w przyszłości w życiu społecznym dodatkowo uwrażliwić na uczniów na szacunek względem innych. Nauczyciel winien inspirować młodych ludzi do wygłaszania własnych opinii i jednoczenie powinien nauczać bronić swojego zdania często sprzecznego z innymi co mocno wiąże się z asertywnością i kształceniem odpowiednich postaw. Kolejnym ważnym celem jest nauka kreatywności i nieszablonowego myślenia. Istotne jest rozbudzanie ciekawości za czym idzie motywacja do nauki. kojarzenie edukacji przez uczniów ciekawie i z zainteresowaniem. Ostatnim celem jest indywidualność, która zauważana jest na każdym kroku. Uczniowie powinni mieć dostosowany materiał do poziomu ich możliwości to nie znaczy, że jedni mają umieć więcej inni mniej jednak na własnym poziomie. Indywidualności dziecko uczy się również poprzez własne zdanie, temperament czy sposób bycia. wychowawczo inaczej musimy rozmawiać z każdym uczniem.

 32. Ania

  Szkoła powinna przygotowywać do życia…Kończyć ją powinien dojrzały, pewny siebie, kreatywny, dobry,wrażliwy człowiek…

 33. Anna

  Szkoła powinna uczyć życia w społeczeństwie, pełnienia określonych ról, co przenosi się na funkcjonowanie w przyszłości.

 34. Magda

  Szkoła powinna uczyć szacunku do siebie i do innych. Ciężka praca ale możliwa, uczeń jest podatny na nową wiedzę chętny do działania a odpowiednie zmotywowanie go poprzez docenianie jego jako jednostki jest kluczem do sukcesu. Trzeba tez koniecznie „wciągnąć ” w to rodziców by byli świadomi racy jaką wkłada uczeń w swoje wyniki w nauce.

 35. Ania S.

  Szkoła powinna przygotować dzieci do życia w społeczeństwie. Nauczyć współpracy z innymi (temu zresztą służy praca w grupach na zajęciach lekcyjnych, przebywanie dzieci w świetlicy szkolnej, wyjazdy na wycieczki), umiejętności rozwiązywania nieporozumień, szukanie kompromisów, udzielanie wzajemnej pomocy, etc.

 36. Paulina

  Dla mnie szkoła powinna uczyć jak najlepiej przystosować się do obecnego społeczeństwa by móc odnaleźć się w tym świecie gdzie żyjemy.

 37. Karolina_lina

  Każda placówka powinna być przyjazna dla dzieci. Priorytetem jest bezpieczeństwo, zaufanie do nauczyciela, a wtedy jest łatwiejsze zdobywanie wiedzy i różnych umiejętności przez podopiecznych. Rodzice także powinni w nauczycielach dostrzegać przede wszystkim LUDZI 🙂

 38. Paulina

  Szkoła powinna przygotowywać do życia w społeczeństwie. Człowiek mógł poradzić sobie w życiu.

  1. Katarzyna

   Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich
   Niestety program i jego realizacja często przysłania ucznia jako przyszłego obywatela z pełnią praw

 39. Basia

  Szkoła powinna przygotowywać do życia w społeczeństwie,a to w dużej mierze zależy także od nauczyciela.Praca w grupach uczy między innymi komunikacji w stosunkach interpersonalnych co jest ważne by dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

 40. Marysia

  Uczeń w szkole powinien czuć się dobrze i bezpiecznie. Szkoła powinna być przepełniona nauczycielami z pasją, aby potrafili zmotywować dzieciaki do nauki.

 41. Paulina

  Postawa wzajemnego szacunku powinna być wartością nadrzędną. Uczniowie nie mogą wzajemnie się szkalować, wyśmiewac z wypowiedzi, bowiem skutkiem tego jest brak poczucia własnaje wartości, nie wspominając już o zerowej aktywności. 

 42. Kamila

  Szkoła powinna przygotowywać do ustawicznego uczenia i powinna uświadamiać uczniom, że wiedza jest ważna, ale ważne są też umiejętności.

 43. Ewa

  Szkoła na każdym etapie edukacyjnym powinna dobrze przygotować do kolejnego etapu edukacyjnego, a w przyszłości do życia w społeczeństwie i rodzinie, wyposażyć nie tylko w wiedzę, ale umijętności społeczne i zadbać o właściwy rozwój emocjonalny. Bardzo często kłądzie się nacisk nawiedzę, a uczeń nie potrafi odnaleźć się społeczności szkolnej, radzić ze stresem czy innymi emocjami, które nagromadzone powodują frustrację i agresję.

 44. Karolina

  Uważam, że szkoła powinna przede wszystkim uczyć praktycznego życia. Co to oznacza dla mnie? Każda wiedza nabyta w szkole powinna znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w realizacji projektów odzwierciedlających codzienne sytuacje życiowe. Wspólnie realizowane projekty uczą odpowiedzialności, współpracy w grupie, poprawnej komunikacji interpersonalnej, pokazują, że w grupie siła. Uczniowie powinni umieć prosić o pomoc oraz służyć pomocą innym. Bezinteresownie, z potrzeby serca pomagać, ale też nauczyć się nie dać się wykorzystywać, szanować innych i siebie. To trudne zadanie dla szkoły i nauczycieli ją tworzących.

 45. Ania

  Szkoła przede wszystkim powinna przygotowywać uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie. Rozbudzac zainteresowania, wspierać w rozwijaniu zdolności uczniów. Nie musimy być ekspertami w dziedzinie zdolności naszych uczniów. Wystarczy, że będziemy ich wspierać i motywować do działania. Szkoła powinna również pomagać uczniom budować właściwe relacje z rówieśnikami, dorosłymi jak i osobami starszymi. Wskazywać jak ważne jest czerpanie z doświadczenia osób starszych.

 46. Ewa

  Szkoła jest miejscem w którym uczeń powinien czuć się bezpiecznie oraz mieć możliwość rozwoju . w szkole młodzież uczy się współpracy z innymi, odpowiedzialności, ale również odkrywa swoje talenty i pasje.
  Należy jednak pamiętać o tym, że szkoła nie zastąpi domu w którym dziecko obserwuje swoich bliskich, ich postawy i zachowania.
  Szkoła jako instytucja wspomaga proces socjalizacji dzieci i młodzieży, ale we współpracy z rodzicami.

 47. Marta

  Bardzo ważne są cele w wychowaniu młodego człowieka.Na tym opiera się edukacja. Młodzi ludzie mogą zmieniać swoje zainteresowania dotyczące pracy czy nowych przedmiotów i chcemy im pokazać, że ta podstawa programowa i szkoła ma przygotować do ustawicznego uczenia i ma uświadomić uczniowi, że wiedza jest ważna, ale ważne są też umiejętności

 48. Edyta

  Szkoła powinna wychowywać dawać wsparcie rodzicom i uczniom, brać odpowiedzialność , wyrównywać szanse uczniów słabszych, rozwijać pasje swoich uczniów,służyć pomocą dla swoich uczniów.

 49. Elżbieta

  Szkoła musi wychowywać i wspierać rodziców w wychowaniu. Przecież dzieci spędzają w szkole większą część dnia. Nie da się inaczej.Zgadzam się z Piotrkiem Robertem, że wszystkie te elementy są jednakowo ważne i nie należy ich hierarchizować.Dobry nauczyciel to podstawa do tego, aby dzieci po opuszczeniu murów szkoły umiały odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej. Niejednokrotnie to dzięki nam znajdują się w miejscach, do których zagonieni rodzice nie zaprowadziliby ich.To też element wychowania. Dobra współpraca rodziców i nauczyciela pozwala urealnić to, co jest misją szkoły.

  1. Elwira

   Nauczyciel z pasją, dobry obserwator swoich wychowanków potrafi zintegrować klasę, stowrzyc odpowiednią atmosferę do nauki i pracy, podejmowania działań na rzecz klasy i społeczności szkolnej. Potrafi rozpoznać talenty i uzdolnienia uczniów, wspierać w ich indywidualnym rozwoju i jednocześnie wykorzystać potencjał tkwiący w wychowankach. Umożliwia uczniom zaistnienie na forum grupy i szkoły, uczy współpracy i wzajemnej, bezinteresownej pomocy w realizacji wspólnych celów. Głównym zadaniem szkoły jest przekazanie wiedzy, ale również przygotowania,różaniec do życia w społeczeństwie.

 50. Monika

  Szkoła powinna przygotowywać przede wszystkim do życia w społeczeństwie. Powinna umożliwiać uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez realizację podstawy programowej oraz wspierać rozwój ucznia w sferze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym, fizycznym oraz duchowym.

 51. Izabela W.

  Szkoła to miejsce w którym zdobywamy wiedzę, kształtują się nasze postawy, nabieramy pewnych nawyków i spotykamy się z innymi ludźmi. Przygotowanie jakie powinna wnosić w nasze życie to nie tylko czysto teoretyczna wiedza ale i również umiejętności społeczne tak ważne w dorosłym życiu osobistym i zawodowym.

 52. Katarzyna

  Myślę, że szkoła od dawna nie tylko uczy, ale też wychowuje zwłaszcza w dobie, gdzie rodzice często poświęcają się pracy zawodowej. Stawia też to przed nauczycielami odpowiedzialność- bo jaki sens ma mówienie, że palenie szkodzi zdrowiu, skoro sama np palę? Zdaję sobie sprawę, że odpowiadam nie tylko za nauczanie, ale za dawanie odpowiedniego przykładu i reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji. Fajnie jak poza tym odkryjemy w uczniu jakiś talent, który być może uczyni go kimś znaczącym w życiu.

 53. Katarzyna

  Jeśli mogę coś dodać to w odniesieniu do tego co już napisano ,mam kilka sugestii .
  Po pierwsze nie ma dziś zawodów dobranych do wymogów dzisiejszego rynku ,a nie tego sprzed 50 lat . Niektóre zawody albo nie istnieją albo powoli wymierają . Szkoła czy to zawodowa .liceum, technikum powinna mieć wiele godzin praktyk ,a nie tylko teoria .
  Licea profilowane są dobrym wyjściem ,ale nie każdy dostanie się do liceum czy technikum.Nie może byc tak że praktyki zaczynają się dopiero na studiach . W liceum ogólnokształcącym niestety praktyk nie ma ,a powinny być lub może jakieś kursy,szkolenia które będą przydatne w przyszłej pracy

 54. Ania

  Główne działania wychowawcze
  • rozwijanie wszystkich sfer osobowości ucznia;
  • kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu, wychowania w duchu patriotyzmu, tradycji szkolnych i rodzinnych,
  • inspirowanie uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju,
  • kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi ukazując wartości płynące z koleżeństwa i przyjaźni,
  • promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów.

 55. Wiola

  Zadaniem każdej szkoły powinno być dbanie o wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i predyspozycje uczniów przez przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy humanistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej i ekonomicznej. Niestety w moim odczuciu to trochę czysta teoria w naszych polskich szkołach, gdzie klasy liczą nawet 34 uczniów, a szkoły nie stać na organizacje zajęć innych niż te przewidziane w podstawach programowych.

 56. Anna

  Moje 4 cele:
  1. Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie poczucia konieczności rozwoju.
  2. Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu sprawiedliwości, tolerancji, solidarności,demokracji i wolności, szacunku dla siebie i innych.
  3. Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole i poza nią, ale również za planowanie swojej przyszłej kariery.
  4. Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie).

 57. Beata

  Powinna przygotowywać do współpracy, pokonywania trudności w sposób konstruktywny, do umiejetności przegrywania , jak to mówi młodzież – bycia drugim. Tego wszystkiego, jako sami nauczyciele nie osiągniemy – do tego potrzebujemy współpracy z domem i rodzicami dziecka.  

 58. Kamila

  Pracuję w szkole, która powinna przygotować młodego człowieka do zawodu. Powinna i przygotowuje. Ale tylko w teorii, bo pracy po szkole nie ma. Są zawody, w których prca jest, moja szkoła oferuje takie klasy ale chętnych brak. Bo kto dziś chce byś stolarzem?
  Wiec szkoła przygotowuje do odnalezienia się na rynku pracy, niałatwe do zadanie. 

 59. Grzegorz

  Dzień dobry

  Moim zdaniem to przede wszystkim nie są cele, może bardziej zadania. Jedeynie oststni z punktów rozpoczyna się czasownikeim operacyjnym (mocno naciągana moja interpretacja). Żaden nie jest dookreślony także np. poprzez SMART czy inne narzędzia bądź oparty na realiach rzeczywistości szkolenj. Zgadzając się co wymogów i oczekiwań społecznych dotyczących wychowania przez "szkołę" uczniów (jednocześnie zdejmując ten obowiązek z rodziców). Rodzice i szkoła to dwa różne światy majace wspólne (częściowo) cele. Jednakże to od szkoły oczekuje się realizacji wszystkich składowych tj. edukacji, wychowania i opieki oraz wprowadzenia w świat zawodów, pracy i dorosłości. A jednocześnie opisuje się (niekiedy) "szkołę" jako "instytucję represyjną", zmuszającą do odrabiania prac domowych czy nadmiernie wymagającą. Taki obraz tworzą nie tylko media (żerujące na wynikach egzaminów czy ocenach wybiórczo przedstawianych uczniów), lecz także "roszczeniowi" i "życzeniowi" rodzice oraz sami uczniowie. Przy takim nastawieniu do "szkoły" – trudno o realizację niespełnionych wcześniej i później oczekiwań: rodziców, Państwa czy wręcz samych uczniów. Nawet najlepszy, najbardziej chętny i zmotywowany, pełen pasji nauczyciel może tych oczekiwań (niekiedy żądań) nie spełnić. Zwłaszcza gdy stwierdzamy, że motywacja wewnętrzna dziecka czy potrzeba uczenia się ma być wyłącznie rozbudzana przez nauczyciela pełnego pasji. Gdzie zatem podziała się naturalna ciekawość dziecka? Co z potrzebą rozwoju czy zaciekawieniem edukacją i nabywaniem wiedzy, umiejętności i postaw czyli w całości kompetencji? Z tym że dziecko, już po okresie gdy ma najwięcej neuronów (zgodnie z neurodydaktyką) przychodzi do szkoły już częściowo ukształtowane przez dom rodzinny. I ostatnia, choć jadna z najważniejszych kwestii – ci sami roszczeniowi rodzice – to byli uczniowie….zaś obecni uczniowie – to przyszli "życzeniowi" rodzice: każdy oczekuje niemożliwego: czemu nie od siebie???

  Jeśli chcesz zmieniać świat – zacznij od siebie 🙂

  Dobrego dnia

 60. Krzysztof

  Szkoła to żywy organizm, który powinnien dostosowywać się do zmieniających warunków np. nadążyć za nowymi trendami, nowinkami technologicznymi. A tego wielu szkołom brakuje z prostch względów – brak pieniędzy. Ciężko jest, więc zrealizować cele wychowania bez dobrej bazy dydaktycznej. Szkoła powinna się skupić na pielęgnowaniu pozytwynych wartości – praca w grupie. Bez tego uczniowie kłócą się między sobą, skarżą itp. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby odnaleźć w KAŻDYM dziecku jakąś umiejętność, gdyż KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE. Szkoła powinna pielęgnować to co dzieci wykorzystają w życiu codzienny, czyli pracowitość, kreatywność, rzetelność.

  1. Kamila

   Bardzo ważne aby dzieci nie bały się szkoły a wręcz przeciwnie szkoła to drugi dom gdzie  maja czuć się bezpiecznie. dlatego jak to zostało wspomniane bardzo wazna jest wspólpraca między nauczycielami a rodziacami czyli między szkołą a domem dziecka, środowiskiem w jakim wzrasta. Według mnie najważniejsze jest aby zarówno rodzice jak i nauczyciele przygotowali dzieci do samodzielnego życia  w przyszłości. Uczeń powinien byc gotowy do podejmowania decyzji, odpwiadania za swoje czyny, mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań i podążania w tym kierunku. 

 61. Wiolka

  Uważam, że młodzi ludzie zawsze są pełni pomsłow i energii, czerpmy od nich to co najlepsze i przy okazji pokazujmy, że włożony trud w przyszłości zaowocuje. Staramy się iść za techniką-przecież te same metody pracy co była dobre 10lat temu teraz nie koniecznie zadziałają na uczniów.

 62. gosia1968

  Szkoła powinna przygotowac młodego człowieka do życia w dorisłym społeczeństwie, w zalezności od poziomu uczeń ma do spełnienia okreslone role, oczywiście we wspólpracy z rodzicami

 63. Katarzyna

  Szkoła przedewszystkim powinna przygotować ucznia do bycia dobrym , wartościowym człowiekiem, powinna pomagać młodym ludziom w rozpoznawaniu i rozwijaniu swoich talentów, rozbudzać ich keatywność oraz uczyć współpracy w grupie i szacunku do drugiego człowieka.

 64. Aga

  Stawiając cele musimy pamiętać o indywidualizacji jednostki. Każda jest przecież inna tak więc stawiając cele musimy również o tym pamiętać. Cele są ważne, ponieważ wyznaczają drogę. Ta przynosi doświadczenie, kształtuje charakter, emocje. Ważne, aby pamiętać o umiarze — nie praca ponad siły i możliwości ( prowadzi do zniechęcenia, zabija motywację, nie rozbudza uzdolnień). Należy pamiętać że szkoła uczy, kształtuje, motywuje i wychowuje. 

 65. Marzena

  Trzeba  sobie najpier wyznaczyć cele ,zeby mozna bylo je potem realizowac.wszystkie są wazne i potrzebne w póżniejszym prawidłowym funkcjonowaniu ucznia w spoleczenstwie.Zgadzam sie ze cele wychowawcze powinny być poparte rzetelną diagnozą .Nauczyciel,powinien stosować nowoczesne metody i narzedzia pracy.Powinna być większa indywidualizacja pracy z uczniem,Nie narzucać schematycznego myślenia tylko pozwolić na samodzielność i kreatywność

 66. jolap

  Uważam, że szkoła powinna żyć zgodnie z rzeczywistością w szerokim tego slowa znaczeniu. Poza tym cele wychowawcze powinny być poparte diagnozą, opinią zarówno rodziców, uczniów i nas nauczycieli. Te 3 płaszczyzny powinny ścisle wspólpracować adekwatnie do swoich pełnionych ról. Powinny ulegać zmianie metody współpracy, narzędzia. Pojawia się pytanie a co z wartościami. Wartość to własność, która się nie zmienia. To my ludzie zmieniamy jej znaczenie albo wręcz wypieramy ją dla swojego wygodnictwa, wytlumaczenia się. Czy można być uczciwym w danej tylko sytuacji. NIE. Uczciwym się jest, albo nie. 

 67. Anita

  Szkoła nie jest miejscem sztywnego wyuczania schematów oderwanym od rzeczywistości. Wbrew opiniom szkoła współpracuje z rodziną ucznia i szerokim środowiskiem lokalnym, by kztałtować wśród dzieci umiejętności odnalezienia się w codziennym życiu, współpracy z otoczeniem i współdziałania z innymi ludźmi.

 68. Agnieszka

  Niekiedy ciężko jest ukazać uczniom cel nauki szczególnie gdy tematy dydaktyczne są oderwane od codzienności

 69. Dorota

  Cele wychowawcze w szkole często są przysłonięte celami dydaktycznymi.To konkretne umiejętności i wiedza są oceniane.Zadaniem wychowawców jest takie pokierowanie procesem dydaktycznym, aby uczniowie potrafili odkryć swoje talenty, aby potrafili współpracować, angażowali się w naukę, pracę oraz byli aktywni i odpowiedzialni. Tylko tyle. I aż tyle :-).

   

 70. Bożena

  Każde działanie powinno być nastawione na cele, te bliskie i te dalsze. Cele wychowania zmieniają się w zależności od kontekstu historycznego i politycznego. Wymienione cele współpracy, zaangażowania, akrywności i odpowiedzialności i odkrywania swoich talentów są oczywiście dobrze sformułowane, ale ich realizowanie jest zupełnie inne w przedszkolu, w szkole podstawowej, czy w liceach. Każde moje działanie z dziećmi przedszkolnymi prowadzi do realizacji różnych, założonych celów. Nałatwiej ocenić jak przybywa umiejętności, kompetencji, czy sprawności. Trudniej ocenić jak nasza praca wychowawcza zaowocuje w przyszłości. Zgadzam się, że wspomagamy rodziców w wychowaniu czlowieka do życia w środowisku, do współpracy, zaangażowanego w swój rozwój i realizującego swoje talenty, pracowitego i pomagamy mu zaplanować przyszłość.  

 71. Olga

  Cele trzeba oczywiście stawiać, ja bym się jednak skupiła na tym czy są realne i przede wszystkim JAK je realizować. Nie sposób napisać szczytne idee, kiedy w praktyce nie ma atmosfery żeby się zaktualizowały. Nauczyciele nie mają rozwoju osobistego i nie wiedzą jak uczy się mózg. Zabijają kreatywność, wymuszają posłuszeństwo, nie potrafią stać się mentorem, liderem. Są słabi. A sposób funkcjonowania szkoły utknął w XIX wieku. Zastanówmy się jaki typ psychiki produkuje szkoła. Posłusznego wobec "autorytetów"?

 72. Monika

  Przede wszystkim zgadzam się z pierwszym punktem. Szkoła ma przygotować dziecko do późniejszego życia w społeczeństwie i rodzinie. Wszystkie te elementy jak wspólpraca w grupie, korealacje między rówieśnikami i odpowiedzialność społeczna są niezbędne w dalszej drodze wychowanka.

  Niestety mam wrażenie, że częściej przeważa aspekt "odbębnienia" materiału wśród nauczycieli, bo najwzyczajniej w świecie jest go za dużo, że po prostu brakuje czasu na wprowadzanie elementów wychowawczych.

 73. Monika

  Mam wrażenie, że obecnie szkoła i nauczyciele to taki chłopiec do bicia. Tylko uczą – źle, chcą wychowywać – też źle, bo powinni uczyć. Każdy ma swoje zdanie. Wymienione w artykule cele są moim zdaniem ważne, ale nie jedyne, można wymienić jeszcze wiele i wcale nie będą mniej istotne. Trzeba też pamiętać, że w dzisiejszej rzeczywistości trudno je zrealizować, mimo najszczerszych chęci.

 74. Karolina

  Można zgodzić się z przedstawionymi powyżej priorytetami, a można wskazać też inne istotne cele – np. kształtowanie wrażliwości i empatii, tolerancji czy poszanowania dla tradycji i kultury. Z pewnością nie ma też jednej słusznej drogi, by wdrożyć te cele do realizacji, gdyż każda grupa będzie wymagała innego stylu pracy. chyba najważniejsze, by spróbować realizować wybrane cele na co dzień, przy każdej nadarzającej się okazji, wykorzystując każdy możliwy kontekst wychowawczy dla prowadzenia dialogu o wartościach i świadczenia o nich własnym przykładem.

   

   

 75. Dorota

  Generalnie zgadzam się z tymi 4 celami. Wydaje mi się jednak, że pracowitość, nie wyklucza kreatywności. Praca bez kreatywności, to praca przy taśmie produkcyjnej. Obecnie wiele firm poszukuje własnie osób obdarzonych kreatywnością, a nie jedynie biernych wykonawców poleceń.

 76. Olka D.

  Szkoła powinna UCZYĆ oraz pielęgnować dobre wzorce wyniesione z domu. Oczywiście, dysuksje na tematy co jest dobre i co złe jak najbardziej powinny być przeprowadzane, ale uważam, że podstawowych wartości dzieci powinny uczyć się od rodziców. 

 77. AgataK

  Zgadzam się, że te cztery elementy trudno jest "poprawnie" uszeregować. W zależności od sytuacji, klasy i nauczyciela będą one się zmieniały. Faktycznie w dzisiejszych czasach szkoła nadal "wykłada wiedzę" zamiast pomagać uczniom "samemu się uczyć". Wielu uczniów ma problemy ze współpracą w grupie, ale także z wewnętrzna motywacją i zaanagażowaniem. Nie czują więzi koleżeńskiej, nie widza sensu uczenia się i są poprostu leniwi. Wydaje mi się, że trudno to zmienić tylko "w szkole". Praca, której efekty będą widzoczne – w sensie obudzenia w dzieciach chęci do pracy ale także poczucia wspólnoty i empatii musi opierać się na współpracy z rodzicami. Gdyby oba te filary uczyły tego samego – efekty byłyby dużo lepsze. 

  Dlatego też praca nauczyciela jest taka trudna, dla osób stojących z boku. Bardzo łatwo jest samemu się wypalić, gdy człowiek się stara a i tak rozbija się o ścianę niechęci i olewactwa. Trudno jest wtedy znaleźć w sobie pokłady empatii i ciepłych słów do dalszego zachęcania. 

  Z drugiej strony jeśli już włożony w grupę wysiłek przyniesie rezultaty – poczucie sukcesu na długo dodaje skrzydeł 🙂

 78. monia_r

  To są ważne ale czasem bardzo trudne do zrealizowania cele współpraca w grupie, zamienianie się rolami dla współczesnego młodego człowieka to jak lot w kosmos _ takie czasem.odnoszę wrażenie. Jednak z  drugiej strony co się dziwić skoro od najmłodszych lat rodzice uczą dzieci żeby nie pożyczać zeszytów  z lekcjami, nie kleju na lekcji czy kredek. Masz być lepszy od innych i tyle 

  I wcale nie chodzi tu tylko o bardzo ambitnych rodziców, większość powtarza nie był, nie ma jego problem. Ciężka praca by zgrać całą klasę no chyba że występują przeciwko komuś a to nie oto chodzi

 79. Aneta

  Wszystkie cele są równie ważne, na pierwsze miejsce w różnych sytuacjach i czasie będą się wysuwały te, które w danym momencie są ważne dla naszego ucznia. Niezaprzeczalnie ważne jest motywować go w czym pomaga nam filozofia oceniania kształtującego, jeżeli uczniowi umożliwimy do tego poznanie jego indywidualnego stylu uczenia się, to ułatwimy sobie pracę, ale zawsze trzeba mu uświadamiać, że czy mu siępodoba, czy nie, będzie się musiał uczyć przez całe życie-nawet współpracy w grupie. Wychowanie to proces, w którym wspomagamy rodziców, towarzyszymy uczniom, a jeżeli udana nam się osiągnąć jakiś cel z nim związany, to mamy powód do satysfakcji. Nie narzekajmy, róbmy swoje niezależnie od podstaw programowych itp.

   

 80. Dorota

  Przekazywanie informacji było domeną szkoły pruskiej, która miała nauczyć odczytywania instrukcji i wykonywania poleceń. I moim zdaniem to tak "wykształceni" ludzie są beneficjentami pomocy społecznej. Dzisiejsza szkoła powinna być nastawiona na poszukiwanie, odkrywanie, dociekanie,  współpracę i kreatywność, bo świat w którym żyjemy zmienia się w błyskawicznie. To, co przkazaliśmy uczniom wczoraj – jutro już jest w części  nieaktualne. Oczywiście nie mówię tu o wartościaciach, które są uniwersalne. Moim zdaniem popadamy często z jednej skrajności w drugą. Człowiek, który realizuje się tylko dla innych nie dbając o siebie – wiele nie zwojuje. Złota zasada każdego ratownika "Zadbaj najpierw o siebie, żebyś mógł pomóc innym". Samolub, egocentryk dbający tylko o siebie w którymś momencie też doświadczy tego, że jest mu źle bez innych ludzi. Kreatywność czy pracowitość?  Jedno nie może istnieć bez drugiego. Każdy pomysł żeby zaistniał musi być zrealizowany, a bez pracy i wytrwałości nie osiągnie się tego. Szukajmy złotego środka. Pokazujmy uczniom, że można żyć jak biznesmen, sportowiec, mechanik i beneficjent opieki społecznej lub pijak pod sklepem. Można mieć pasje i pieniądze na ich realizacje  lub przesiedzieć na ławce całe życie i czekać aż ktoś, kiedyś da.  Jeżeli uczeń mówi nam, że" tamten ma stanowisko, bo miał plecy", pokażmy mu kogoś, kto sam doszedł do sukcesu. Takich ludzi jest wokół nas pełno. Uczmy obserwowć, analizować i wyciągać wnioski. Czerwony pasek na świadectwie nie warunkuje sukcesu w życiu, a badania mówią wręcz zupenie coś innego. Moim zdaniem warto też pamiętać, że wybór zawsze będzie należał do NICH. Znajomy ojciec dwóch córek wkraczających w dorosłe życie powiedział "Pokazywałem, tłumaczyłem, uczyłem, prowadzałem do kościoła, do teatru, kina i na koncerty. Pokazywałem też meliny, żuli w parkach i ludzi w drogich samochodach i modnych ciuchach. Teraz już tylko mogę patrzeć na ich wybory.Są dorosłe"

 81. Beata, Joanna

  Dla mnie szkoła powinna przygotować uczniów do życia w społeczeństwie, w którym odnosimy sukcesy, ale również doznajemy porażek. Młody człowiek doskonaląc swój warsztat pracy musi być silny psychicznie i zmotywowany w dążeniu do celu.

 82. Małgośka

  Jestem nauczycielem z długoletnim stażem pracy i mam porównanie dotyczące wychowania młodych ludzi w szkole. Zawsze uważałam, że szkoła ma za zadanie wychowywać młode pokolenie. Jednak z biegiem lat wszystko ulega zmianom. Rzeczywistość, która nas otacza weryfikuje pewne ideały, które dla mnie jako młodego człowieka były ważne. Teraz są inne priorytety. Nie umiem do końca określić, czy są dobre, czy złe. Szkoła przede wszystkim powinna wspierać rodziców i uczniów w ich wychowaniu.

 83. Aga

  Moim zdaniem dobra szkoła to taka, której zależny na rozwoju ucznia w każdej dziedzinie życia. Nauczyciel powinien znaleźć taką metodę, by każdego ucznia zmotywować do nauki. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do ucznia. Szkoła, w której uczę praktykuje metody i techniki Oceniania Kształtującego. Uczniowie wiedzą, po co się uczą i lubią zdobywać wiedzę. 🙂

 84. Barbara

  Najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego ucznia.Potrzebują nas zarówno dzieci zdolne,u których trzeba rozwijać zdolności,ale i te słabsze w nauce,którym trzeba pomoc ze wszystkich sił odnależć w sobie potencjał,docenić ich wysiłek,pracę.Ważna jest pomoc koleżeńska,to Nauczyciel ma zachęcać do tego,by uczniowie zdolniejsi pomagali slabszym.
  Szkoła powinna wskazać właściwy kierunek samorozwoju i samoakceptacji,zachęcać dzieci do współdziałania i współpracy.

 85. Dorota

  Owszem, po pierwsze materiał przeznaczony do realizacji oraz przepełnione klasy utrudniają nauczycielowi odkrywanie talentów i indywidualizację procesu nauczania. Z drugiej strony zależy to od nauczyciela, ale wymaga dużego wkładu pracy (przygotowanie dodatkowych materiałów dla zdolnych uczniów). Myślę, że dla chcącego….
  Jeśli chodzi o postawę zaangażowania w naukę i pracę to polemizowałabym, ponieważ w parze z pracowitością powinna iść kreatywność, pomysłowość i otwartość

 86. Elżbieta

  Oczywiście, że bardzo ważne są cele w wychowaniu młodego człowieka.Na tym opiera się edukacja.Tylko czy aby ,na pewno są realizowane w naszych przepełnionych klasach, gdzie dziecko wcale nie jest traktowane indywidualnie. Jest za dużo materiału do zrealizowania i często nie dostrzega się talentów ucznia. W szkole nie ma programów dla uczniów zdolnych, co prawda organizuje się różnorodne kółka zainteresowań, ale to nie jest to. Szkoła powinna równolegle zmieniać się w raz z uczniem.

 87. Anna

  Te 4 cele są ważne ale trochę oderwane od rzeczywistości. Ich kolejność niekoniecznie powinna byc przedstawiona jak wyżej. Szkoła nie sprostuje czasom w jakich żyjemy.

 88. Anka

  Kształtowanie postaw wszystko słusznie ale tak jak przedmówcy nie uważam by było to łatwe i do końca „wykonalne” w naszej polskiej szkole. Programy nauczania są zbyt sztywne i przeładowane by był czas na szczegółowe odkrywanie talentów czy intensywna pracę w grupah i projekty

 89. Magdalena

  Wszystko bardzo ładnie i górnolotnie brzmi. Ja kiedyś usłyszałam od ucznia, że współpraca w szkole może i pomaga, ale niestety świat jest tak brutalny, że wkraczając w życie dorosłe ważna jest nie umiejętność współżycia z innymi ludźmi lecz dbanie o własne „JA”. Przecież jeśli nawet będą się uczyć bardzo dobrze, pokończą studia na różnych kierunkach i tak pracę dostają „CI” co mają szerokie plecy i dojścia. Jak więc motywować uczniów do efektywnej pracy by kiedyś budować dobrobyt społeczeństwa i gospodarki, skoro w małych miejscowościach nie ma widoków na przyszłość.

 90. Iwona

  Tak naprwdę to chyba najważszenie w edukacji jest przekazywać informację, robisz to dla siebie, kształtujesz swoją przyszłość tu i teraz. zapomina się o tym, często podając bardzo górnolotne stwierdzenia, dla ojczyzny, rodziny, spełnij oczekiwania – czyje no właśnie?
  jeżeli młody człowiek dobrze pokieruje swoją edukacją to może w przyszłości nie będzie klientem pomocy społecznej i jego praca i wiedza będzie po prostu użyteczna – jak mawiał Stanisałw Staszic

 91. Marzena

  Szkoła zbyt dużo podaje. Nie zachęca dzieci do poszukiwania , myślenia , dociekania . Często nie ma miejsca na kreatywność.

 92. Anna

  Moim zdaniem to nie szkoła, a ludzie w niej.

  Nauczyciele kształceni przestarzałymi metodami wrzucają dzieci do szufladek, a później to już leci. Brakuje ruchu, kreatywności, elastyczności w podejściu do ucznia, chęci rozwoju własnego warsztatu. Ilu nauczycieli wie co to proces grupowy?? Ja wyczytałam kształcąc się sama i to już grubo po studiach. Ludzie, ludziom taki los….

  Szkoła jako taka daje dużo dobrego. 

 93. Ewelina

  Hmm. Nie zgodzę się bo dziesiejsza szkoła zabija kreatywność dzieci, zabija naturalną potrzebę ruchu, dzieli dzieci na "lepsze i gorsze". A poza tym zmusza do szablonowego myślenia -.- i to jest straszne. W szkole uczy się dzieci wszystkiego tylko nie tego co w życiu jest naprawdę istotne.

  1. Izabela

   A ja myslę ze wiele zależy od nauczyciela. Są nauczyciele którzy przychodzą na zajęcia tylko po to aby "odbębnić" lekcje i dać pracę domową, ale są też tacy, na których lekcje chodzi się z przyjemnością. Są to nauczyciele z pasja i wielką kreatywnością dla których przeprowadzenie zajęć i nauczenie czego kolwiek jest świetną zabawą. Wiadomo, że dzieci uczą się przez zabawę więc czemu nie poświęcić jakiegoś fragmentu lekcji na działanie twórcze a nie przekazanie czystej teorii siedząc za biurkiem. 

 94. Piotrek Robert

  Jeżeli dobrze zrozumiałem intencję i treść tego odcinka to zastanawiam się czy nie lepszym byłoby niehierarchizownie wymienionych czterech elementów a potraktowanie ich jako jednakowo ważne. Skupienie się na jednym z wymienionych elementów może spowodować zaniedbanie pozostałych – co byłoby ze szkodą dla ucznia.

  Dodałbym, że w szkole uczeń nieświadomie uczestniczy w procesie grupowym. Ciekawe jak wspierające byłoby dla ucznia zrozumienie pewnych elementów procesu? Być może łatwiej byłoby w przyszłości uczniowi zrozumieć, że społeczeństwo jest w jakiś sposób podzielone, członkowie społeczeństwa przyjmują różne role, co ma też miejsce na przykład w domu.

  Nie wiem jeszcze jak uświadomić bezpiecznie ucznia o istnieniu procesu grupowego jednak mam taką intuicję, że wiedza taka mogłaby wpłynąć na jakość życia ucznia w społeczeństwie teraz i w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *