Jesteśmy na Facebooku Centrum Dobrego Wychowania
Warsztaty i wycieczki dla klas Kursy i szkolenia Strefa Wiedzy kursy
Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

O kursach

zaswiadczenie_wzorCentrum Dobrego Wychowania wspólnie z Niepublicznym Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje profesjonalne kursy dla nauczycieli, całych rad pedagogicznych, rodziców oraz osób pracujących z grupami, tj. trenerów i pracowników organizacji pozarządowych.

Każdy kurs i szkolenie (stacjonarne oraz on-line) zakończone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. z dnia 16 maja 2014 r. poz. 622).

 

Zaświadczenie to uznawane jest w nauczycielskim awansie zawodowym. Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć wzór zaświadczenia.

 

nckp-logo

Wszystkie nasze kursy realizowane są przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin). NCKP wprowadzone jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Lublin dnia 01.IV.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 348/P/N. NCKP zajmuje się praktycznym kształceniem pozaszkolnym prowadząc kursy i szkolenia dla osób dorosłych.

 

Co zawarte jest w cenie kursu?

– dostęp do materiałów kursowych zgodnie z wybranym czasem dostępu (dostęp można przedłużyć)

– dostęp do materiałów dodatkowych do pobrania (tj. gotowych narzędzi: kart pracy, ćwiczeń, formularzy – zgodnie z treścią kursu)

– papierowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wysyłane tradycyjną pocztą, zaświadczenie wydane jest na wzorze zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz. U. z dnia 16.05.2014 p. 622)

– nielimitowane konsultacje z prowadzącym

– możliwość wizyty w Centrum Dobrego Wychowania i bezpłatne oprowadzenie przez pracowników

 

Dlaczego e-learning?

– nabywają Państwo wiedzę w sposób dostosowany do swoich możliwości czasowych, nie muszą się Państwo spieszyć, nawet dostęp do kursu na 14 pozwala na spokojną realizację

– mają Państwo możliwość indywidualnego kontaktu z prowadzącym oraz z innymi osobami realizującymi dany kurs

– koszt takiego szkolenia jest niższy w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami i studiami (brak dodatkowych kosztów związanych z dojazdami i noclegami)

– nie tracą Państwo czasu na sprawy, które związane są z tradycyjnymi szkoleniami, np. dojazd, integracja grupy, kwestie organizacyjne

– robią sobie Państwo przerwy zgodnie z własnymi potrzebami

– mają Państwo dostęp do kursu zawsze przy sobie (nasza platforma dostosowana jest do urządzeń mobilnych) i mogą Państwo w tym czasie robić coś innego, np. opiekować się dziećmi

– uczą się Państwo bezpośrednio od bardzo dobrych specjalistów w danej dziedzinie

– otrzymują Państwo gotowe rozwiązania, karty pracy, formularze, zbiory ćwiczeń, narzędzia, itp.

– dostęp do materiałów otrzymują Państwo natychmiast (w przypadku wyboru płatności on-line)

– nie muszą Państwo posiadać wysokich umiejętności posługiwania się komputerem, obsługa kursu jest intuicyjna, a nasz zespół jest do Państwa dyspozycji i może w tym pomóc zdalnie lub za pośrednictwem szkolenia stacjonarnego z obsługi platformy e-learning

kurs mogą Państwo wykonać przyjeżdżając ze swoją klasą na warsztaty w Centrum Dobrego Wychowania: uczniowie biorą udział we wciągających zajęciach, a nauczyciel spokojnie, w udostępnionym pomieszczeniu, podnosi swoje kwalifikacje (bezpłatny dostęp do kursu gwarantujemy dla nauczycieli biorących udział w warsztatach 2-dniowych lub dłuższych) i wraca do domu z zaświadczeniem

 

Przebieg kursów on-line

1. Uczestnik kursu podaje dane rejestracyjne i wnosi opłatę na kurs.

2. Po otrzymaniu wpłaty, pracownik NCKP udziela dostęp do wybranego kursu. W przypadku płatności on-line dostęp uzyskiwany jest natychmiast po płatności.

3. Każdy kurs podzielony jest na części, które uczestnik przechodzi samodzielnie zgodnie z własnym harmonogramem pracy. Po każdej części uczestnik udziela odpowiedzi na pytania kontrolne dotyczące treści danej cześci zapewniające bieżącą kontrolę postępów w nauce, weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczestnika.

4. Wykupione kursy dostępne są w zakładce Moje Konto i w każdej chwili można do nich wrócić po zalogowaniu.

5. Po przejściu kursu uczestnik, w celu otrzymania zaświadczenia, bierze udział w egzaminie, wybierając dogodny dla siebie termin.

6. Egzaminator w wyznaczonym terminie przeprowadza egzamin zdalnie (pisemnie, drogą elektroniczną).

7. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu kursu w formie papierowej.

8. Wszyscy uczestnicy kursów mają dostęp do materiałów edukacyjnych przypisanych do danego kursu oraz możliwość konsultacji i zadawania pytań wykładowcy.

Przebieg kursów on-line, warunki zaliczenia i otrzymania zaświadczenia opisane są w regulaminie kursów.

 

Przykładowa strona kursu wraz z przyciskami nawigacji

przyklad2

 

Szkolenie z obsługi platformy e-learning NCKP

Zapraszamy na szkolenie z obsług elektronicznej platformy NCKP e-learning, za pomocą której prowadzone są kursy on-line. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które wniosły opłatę na kurs i uzyskały dostęp do platformy.

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w każdy pierwszy piątek o godz. 15.00 w siedzibie NCKP (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin). Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: e-learning@nckp.fsd.lublin.pl

 


Możliwość bezpłatnej realizacji kursu

Nauczyciele biorący udział w dwudniowych (lub dłuższych) wycieczkach i warsztatach dla klas realizowanych w Centrum Dobrego Wychowania mogą bezpłatnie wziąć udział w wybranym przez siebie kursie. W ramach każdego wyjazdu dwudniowego możliwa jest realizacja jednego kursu (dostęp na 30 dni). Trenerzy prowadzący warsztat przekażą szczegóły otrzymania dostępu do platformy e-learningowej. W związku z tym zachęcamy do przyjeżdzania na warsztaty z klasami. Nasze propozycje wycieczek i warsztatów:

Warsztaty i wycieczki dla klas