header
Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

2. Jak być dobrym wychowawcą? [3 punkty]

Wychowawca

Pragnieniem każdego z nas – wychowawców, jest stanie się osobą rzeczywiście wpływającą na życie naszych wychowanków. Chcemy, żeby nasza praca i zaangażowanie, przynosiło pozytywny skutek. Czynimy wiele starań, żeby tak było: studiujemy, czytamy, gromadzimy doświadczenie, rozmyślamy, próbujemy nowych pomysłów. Przedstawiamy Wam nasze podejście do tego jak być dobrym wychowawcą…

 

Wszystkie zawody, których przedmiotem jest praca dla drugiego człowieka, są tymi najpiękniejszymi, a zarazem najtrudniejszymi. Mówi się, że są to zawody służby i rzeczywiście tak jest. Stwierdzenia te są oczywiste, wiele osób o nich słyszało, niemniej jednak, w codziennym trudzie pracy, często się o tym zapomina. Każda praca oraz służba, powinna (a nawet musi) mieć swój wymiar ideowy, misyjny. Jeżeli tak jest, mamy szansę na samorealizację w życiu zawodowym, posiadanie świadomości własnej przydatności, poczucie spełnienia i wreszcie poczucie sukcesu. Powinniśmy za wszelką cenę dążyć do tego, aby być dobrymi wychowawcami.

Poczucie spełnienia w zawodzie jest nie tylko potrzebne nam – wychowawcom, jeszcze bardziej potrzebują tego nasi podopieczni. Nasze spełnienie jako wychowawcy oznacza dla nich rozwój, poczucie bezpieczeństwa, zachętę do odważnego wejścia w dorosłe życie i szczęście. W trakcie wielu lat pracy, w różnych programach wychowawczych realizowanych w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, został sformułowany tak zwany styl wychowawczy. Można ten styl porównać do modelu idealnego wychowawcy. Staramy się dążyć do osiągnięcia tego stylu oraz uczyć się coraz lepiej go rozumieć. Wiele lat doświadczenia pokazuje, że nie są to teoretyczne rozważania, sformułowania pisane na papierze, ale są to zagadnienia, które towarzyszą nam w codziennej pracy.

 

Zatem, jeżeli ktoś chce być dobrym wychowawcą, to jego kompetencję możemy opisać w 3 punktach:

 

1. Być przyjacielem

Młodemu człowiekowi, nawet jeśli nie zawsze się do tego przyznaje, jest po prostu bardzo potrzebny wychowawca, który może pomóc, doradzić i nauczyć. Widzimy, że pierwszą cechą tego elementu stylu wychowawcy jest zaufanie, w szczególności wychowanka do wychowawcy. Bez zaufania wychowanek nie zwróci się z prośbą o pomoc, nawet gdyby bardzo jej potrzebował. Również, jeżeli wychowawca zauważyłby konieczność udzielenia pomocy wychowankowi, a nie będzie zaufania w ich wzajemnej relacji, to wówczas taka pomoc nie zostanie przyjęta.

 

 • Podręcznik - Jak Uczyć SkutecznościWięcej o tym, jak realizować angażującą edukację znajdziesz w tym podręczniku:
  Jak Uczyć Skuteczności

  ZOBACZ PODRĘCZNIK

 

2. Być przykładem

My wychowawcy, bardzo często przyjmujemy stanowisko, że nie musimy być przykładem do naśladowania, nie chcemy przyjmować takiej odpowiedzialności na siebie. Związane jest to z lękiem, czy sam jestem w porządku, w każdym aspekcie życia i czy w związku z tym mogę być przykładem. Mniej wymagające jest niezgodzenie się z tą rolą. Dlatego obudowujemy się argumentami, że życie prywatne jest czymś zupełnie odrębnym od życia zawodowego. Wychowankowie jednak nieustannie na nas spoglądają, szukają wzorów godnych naśladowania, próbują podpatrzeć nasze zachowania w różnych sytuacjach. Jest to najprostszy sposób dowiedzenia się, jak radzić sobie z różnymi sprawami.

Zdobycie zaufania wychowanka (o co zabiegamy w pracy wychowawczej) będzie skutkowało chęcią naśladowania wychowawcy przez wychowanka. Jeżeli zaufanie to zostało zbudowane w trakcie realizacji, na przykład jakiegoś projektu teatralnego, to wychowanek automatycznie zacznie generalizować zaufanie do wychowawcy. Wychowanek zacznie rozciągać zaufanie na inne obszary, szczególnie te, które są dla niego problemowe. Mówiąc inaczej, wychowanek będzie oczekiwał wsparcia, rozwiązania swoich problemów, czyli zaufania w zupełnie innych sprawach. Wychowawca nie powinien wówczas powiedzieć: „przepraszam, ale nie mogę być w tych sprawach dla ciebie przykładem do naśladowania; nie podpowiem Ci jak to rozwiązać, mam swoje inne przemyślenia, doświadczenia, i nie dotyczą one mojej pracy zawodowej”. Poskutkowałoby to wyłącznie zbudowaniem dodatkowego dystansu.

Porzekadło ludowe mówi „słowa pouczają, przykłady pociągają”. Jeżeli wychowawca oczekuje konkretnych wzorów zachowań u wychowanka, powinien najpierw sam zacząć postępować w określony sposób. Powyższe rozważania można spuentować w następujący sposób: ważnym narzędziem pracy wychowawcy jest dawanie dobrego przykładu. Do błędów pracy wychowawczej należy wskazywanie konkretnego sposobu postępowania i jednoczesne negowanie go swoim zachowaniem.

 

3. Znać stosowany program wychowawczy

Program wychowawczy to absolutnie podstawowe narzędzie pracy każdego wychowawcy. Jest to narzędzie, które dokładnie projektuje co chcemy osiągnąć w pracy wychowawczej, jakimi metodami to osiągniemy, jak to utrwalimy i jak zmierzymy efekty.

Program wychowawczy powinien zawierać konkretne elementy. Po pierwsze dobry program wychowawczy posiada ściśle określone ideały wychowawcze, czyli podstawy ideowe wszystkiego, co chcemy proponować wychowankom. Następnie powinny zostać sformułowane dalekosiężne cele wychowawcze, często określane jako rezultaty wychowawcze. Chodzi tutaj o określenie modelu wychowanka, jakim powinien być młody człowiek po skończeniu oddziaływania danego programu wychowawczego, np. jaki powinien być uczeń po skończeniu danej szkoły. Ten rezultat powinien precyzyjnie odpowiadać na zakres przyjętych ideałów wychowawczych.

Kolejna część programu wychowawczego to cele krótkoterminowe. Określane są one jako działania realizowane w najbliższym czasie, przykładowo w danym semestrze. Cele te ściśle wynikają z części celów długofalowych, a z drugiej strony są zaprojektowaną konsekwencją zaplanowanego wykorzystania określonych metod. Następnym elementem programu są środki wychowawcze, które służą podkreślaniu osiąganych sukcesów, utrwalają pozytywne emocje i są zewnętrzną egzemplifikacją osiąganych sukcesów. Ostatnią ważną częścią programu wychowawczego są metody pomiaru efektywności jego oddziaływania.

 

Podsumowując:

Dobry wychowawca to:

Przyjaciel -> ktoś kto rozumie, wspiera i buduje zaufanie
Autorytet -> przykład, lider
Znawca programu wychowawczego -> ktoś, kto konsekwentnie realizuje działania prowadzące do postawionych celów wychowawczych

 

A Waszym zdaniem jakie powinny byś podstawowe kompetencje wychowawcy? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach.

 

 

 

173 odpowiedzi do artykułu “2. Jak być dobrym wychowawcą? [3 punkty]

 1. Bogusia

  Dobry wychowawca to osoba otwarta na innych, na nowe pomysły, empatyczna, ale też z zasadami, szanująca drugiego człowieka i jego odmienność.

 2. Małgorzata

  Dobry wychowawca to wg mnie osoba, która jest świadoma swojej roli.
  Jest przyjacielem ucznia, tj. dziecka (stara się zorientować jakie „jest to dziecko”), ale także dydaktykiem i ekspertem (o czym pisano we wcześniejszym tekście). Ma wiedzę teoretyczną i empiryczną dot. jego pracy. Jeśli jednak czegoś nie wie, potrafi się do tego przyznać i stara się szukać odpowiedzi w rzetelnych źródłach. Nie wywyższa się, tylko chce zrozumieć. Wspiera, ale nie wyręcza w odkrywaniu wiedzy. Daje przykład swoim zachowaniem. Potrafi „stworzyć” i prowadzić grupę.

 3. Małgorzata

  Dobry wychowawca poza byciem autorytetem,przyjacielem to ENTUZJASTA ,który potrafi zarazić dzieci pasją do przedmiotu, ODKRYWCA ,który zauważy i roznieci ognień rozwijania talentów, PRZEWODNIK w trudach dorastania, OPIEKUN I TOWARZYSZ w każdym spektrum edukacji

 4. Joanna

  Dobry wychowawca podpowiada uczniowi, co jest dobre, a co złe, jak powinien postępować w określonej sytuacji. Dobry wychowawca przekazuje podopiecznym wiedzę niezbędną w życiu. To osoba, która wychowuje, a nie nakazuje, pokazuje określony kierunek działania. To także przyjaciel, któremu mogą zwierzać się wychowankowie.

 5. Ewa

  Dobry wychowawca jest dla dzieci/młodzieży przewodnikiem, mentorem i przyjacielem. Powinna cechować go refleksyjność i znajomość potrzeb wychowanków. „Dzieci to przyszłość” i dobry wychowawca zawsze powinien to mieć na uwadze. Powinien rozbudzić w dzieciach potrzebę do stawania się lepszym człowiekiem, dostrzegać i wspierać możliwości, potencjał.

 6. Joanna

  Myślę, że dobry wychowawca to nauczyciel, którego praca jest pasją. To osoba pomocna, cierpliwa oraz taka która potrafi wzbudzić zaufanie ucznia.

 7. Karolina

  Dobry wychowawca to przede wszystkim człowiek, który słucha, odnalazł sens życia i ma radość z przekazywania wiedzy dzieciom. Jest autorytetem dla dziecka.

 8. Magdalena

  Dobry wychowawca to nauczyciel z powołania, taki, który każde dziecko traktuje jak swoje własne.

 9. Diana

  Autentyczność, konsekwencja, szacunek i zaufanie do uczniów to cechy wyróżniające dobrego wychowawcę. Każdy wychowawca powinien pamiętać, że dla uczniów ważniejsze będą jego zachowania, a nie deklaracje.

 10. Diana

  Dobry wychowawca powinien pamiętać, że dla uczniów ważniejsze będą jego zachowania, a nie deklaracje. Autentyczność, konsekwencja, szacunek i zaufanie do uczniów to cechy wyróżniające dobrego wychowawcę.

 11. Bernadeta Suszko

  Dobry wychowawca przede wszystkim powinien być także partnerem i przyjacielem dla swoich wychowanków. Uczniowie powinni czuć się przy nim bezpieczni. Wychowawca powinien także wskazywać uczniom właściwą drogę. Uczniowie powinni mu ufać. Stara się widzieć w uczniu jego zalety, potencjał. Pomagać dążyć do obranego celu. Dobry wychowawca powinien uważnie słuchać, obserwować, kształcić, doradzać, a przede wszystkim kochać to co robi.

 12. Karolina

  Dobry wychowawca jest obok ucznia stoi z boku jest blisko ale nie wyręcza, nie podejmuje decyzji za dziecko.
  Jest przygotowany, na każde zajęcia. Jest słowny, elokwentny potrafi pracować z dziecmi.

 13. Alicja

  Dobry wychowawca powinien dawać uczniom poczucie bezpieczeństwa, być bezstronnym i konsekwentnym człowiekiem.

 14. Paula

  Dobry wychowawca – to przyjaźń, ale nie spoufalanie się. To pomocna dłoń, ale nie wyręczanie. To wskazówka, a nie gotowy pomysł. To nagradzanie, ale nie przekupstwo.

 15. Izabela

  Wychowawca przede wszystkim powinien budzić zaufanie klasy oraz dać jej poczucie bezpieczeństwa. Ważne są dobre relacje miedzy uczniem a wychowawcą, dziecko powinno wiedzieć, że ma w nim oparcie. Powinien posiadać umiejętność aktywnego słuchania oraz stwarzać warunki rozwoju wszystkim dzieciom, analizować z osobna każde zachowanie.

 16. Ula

  Dobry wychowawca podąża ze swoim wychowankiem w jednym kierunku, troszczy się, opiekuje,ale daje wolność, pomaga w samorealizacji.

 17. Karina

  Dobry wychowawca jest jak układanka z klocków lego, wszystkie elementy potrzebne są dostępne i do siebie pasujące – dające radość, wsparcie ….. młodemu człowiekowi.

  1. Małgorzata

   Dobry wychowawca powinien kierować się dobrem dziecka, być jego wsparciem w trudnych chwilach. Nie karać za wszystko. Powinien być dobrym człowiekiem.

 18. Mirella

  Dobry wychowawca zna dzieci z którymi pracuje, rozpoznaje ich potrzeby, zainteresowania i trudności. Jest przyjacielem, mentorem ale też powiernikiem. To osoba do której uczeń może przyjść z każdą sprawą. Nigdy nie krytykuje tylko wspiera w działaniu. Akceptuje ucznia, jego przekonania, zainteresowania i sposoby radzenia sobie.

 19. Iwona

  Dobry wychowawca, to przyjaciel, który zawsze jest pół kroku za swoim uczniem, pozwala dokonywać wyborów, budzi zaufanie i nie ocenia. To ktoś, kto zawsze będzie bronił swoich dzieci i pójdzie z nimi przez najbardziej kręte ścieżki.

 20. Iwona

  Dobry wychowawca to taki ktory jest autentyczny, konsekwentny, podchodzi do swojej pracy z szacunkiem i zaufaniem. Jest czlowiekiem !!!!

 21. Ewelina

  Dobry wychowawca to ktos, kto potrafi przekazac wiedzę w zrozumiały sposób. Jednak bycie dobrym dydaktykiem jest tylko jedną z cech wspaniałego wychowawcy. Naważniejsze jest to, by osoba taka dostrzegała innych, była empatyczna…

  1. kryloc

   Dobry wychowawca zna swoich wychowanków, każdego traktuje indywidualnie, nie uogólnia ale też nie faworyzuje.

  2. Ania

   Dobry wychowawca to przewodnik dla dzieci, umiejący zapewnić zapewnić

   bezpieczeństwo. Jest zawsze otwarty na potrzeby swoich wychowanków. Potrafi wspierać,

   wysłuchać, być przyjacielem.

 22. Mirona

  Wychowawca pracuje swoją osobowością. Uczniowie wyczuwają podskórnie sztuczność i fałsz, płytkość. Pracuje im się dobrze z wychowawcami przewidywalnymi,słownymi.Bacznie nas obserwują. Pragną by wychowawca był inteligentny emocjonalnie.

 23. Ola

  Wychowawca to ktoś autentyczny, rozumiejący i akceptujący. Pomaga znaleźć odpowiednią drogę swoim wychowankom.

 24. Karolina

  Dobry wychowawca to ktoś, kto jest zawsze przy uczniach, a szczególnie gdy tego najbardziej potrzebują. Wspiera i pomaga uczniom. Ponadto dobry wychowawca to ten, który jest szczery, nie udaje przed uczniami kogoś innego (nie nosi „maski”).

  1. Ola

   Dobry wychowawca powinien być przewodnikiem po świecie. Szczególnie wśród dzieci młodszych. To on powinien ich nauczyć jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe. Powinien dawać dzieciom swobodę w dzialaniu i zachęcać ich do dążenia do celu. Dzieci przy wychowawcy powinny stać się odważne świata i pewne siebie. Nie możemy zniszczyć ich marzeń, tylko je wspierać i wyszukiwać w nich tę iskrę twórczości.

  2. Marta

   Fajnie, zwróciłaś uwagę na to, że nie nosi „maski”. Zgadzam się z Tobą. Dzieci, młodzież są bardzo wyczulone na nieszczerość. Mają jeszcze ten 6 zmysł i zawsze wiedzą, że to jest tylko opakowanie. Dodałabym jeszcze ze swej strony, że dobry wychowawca musi mieć odwagę powiedzieć „nie wiem”, ale sprawdzę i dam Ci odpowiedź. W sumie to się pokrywa z tą szczerością 🙂

 25. Magdalena

  Wychowawca to osoba która na początku jest przewodnikiem po to aby później się stać osoba współtworząca, towarzyszącą wychowankowi.

 26. Mariola

  Wychowawca to autorytet, przewodnik dla dzieci, ale aby być autorytetem trzeba być fachowcem aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, i oczywiście wspierającym przyjacielem

 27. Ewa

  Wychowawca powinien słuchać młodych ludzi. Młodzież powinna czuć akceptację, cierpliwość, życzliwość. Młody człowiek powinien poczuć się wysłuchany i zadbany.

  Dobry wychowawca powinien przede wszystkim być obecny w życiu młodych ludzi, powinien być ważnym dorosłym.

 28. Marzena

  Wychowawca powinien być przyjacielem ale i autorytetem. Musi umieć współpracować z uczniem i rodzicem, motywować uczniów do działania.

 29. Ewa

  Wychowawca powinien być również empatyczny dostrzegać zalety każdego ucznia i tego mocnego i tego z deficytem.Powinien wspierać nie tylko osoby dobre i bardzo dobre ale szukać również pomocy dla tych mniej zdolnych.Powinien szukać rozwiązań na aktywizację uczniów.

 30. Katarzyna

  Zdecydowanie nauka przez przykład i bycie przyjacielem. Ale dobry plan wychowawczy to także ważna sprawa- bez tego nie da się zaplanować oddziaływań wychowawczych.

 31. Katarzyna

  Wychowawca przyjaciel, ale także autorytet i osoba planująca jakie wartości chce przekazać- zdecydowanie!!

 32. Ola

  Dobry wychowawca to osoba, która staje się wzorem dla swoich podopiecznych nie tylko ze względu na zasób posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim dlatego, że stara się rozwijać i zachęca do tego innych. Nie ma chyba nic gorszego niż nauczyciel, który od 30 lat stoi w miejscu i nie potrafi zrobić nic ze swoją karierą. Młodzi ludzie potrzebują wzorców, bodźców i zachęty. Najlepszy wychowawca potrafi zapewnić swym uczniom nie tylko dobre warunki, ale także zrobi to w wyszukany i kreatywny sposób.

 33. Daria

  Wychowawca to osoba, która jest autorytetem a jednocześnie ma przyjacielskie/pozytywne nastawienie do dzieci/młodzieży. Uczniowie w trudnych momentach nie boją się prosić o pomoc za czym idzie obupóne zaufanie, które wpływa na rozwój społeczny dzieci i towarzyszy w dalszej drodze. Pomimo przyjacielskiej postawy jest konsekwentny i stanowczy. Uczniowie wiedzą czego mogą się po nim spodziewać ponieważ to nauczyciel jest osobą dorosła, wie co dobre a co złe. Ponadto stara się być mediatorem w konfliktach, daje możliwość wyboru uczniom jednocześnie nakierowujac.

 34. Marta

  Dobry wychowawca to taki, który nie ogranicza się jedynie do prowadzenia zajęć, ale równiez do niesienia pomocy swoim uczniom. Musi być osoba empatyczna, otwarta by uczniowie mając problem zgłaszali się do niego w celu rozwiązania go. Powinien być dla uczniów oparciem i wspierać ich decyzję, a nie narzucać swoją. Powinien być partnerem podczas pracy a nie osoba narzucajaca swoją wolę uczniom.

 35. Ania

  Dobry wychowawca pracuje z dzieckiem i jego rodzicem…Zauważa chwile radości i smutku ucznia, a on chce się z nim tym dzielić…Jest autorytetem, inspiruje, traktuje go jak partnera…

 36. Ewa

  Dobry wychowawca jest zawsze otwarty na potrzeby swoich wychowanków. Zawsze wspiera swoich uczniów ale też potrafi zwrócić uwagę na złe postępowanie. Dobry wychowawca kieruje się sercem ale jego działania wsparte są rozumem.
  Jest wzorem, który poprzez swoje zachowanie oddziałuje na uczniów.

 37. Ola

  Dobry wychowawca:
  – wspiera i doradza – najważniejsze jest przy tym wzajemne zaufanie wychowawcy i ucznia
  – pobudza do działania, podpowiada gdzie szukać odpowiedzi na pytania, a nie podaje wszystko gotowe „na tacy”
  – jest wiarygodny, nie udaje
  – przestrzega wzajemnie ustalonych zasad w pracy ze swoją grupą/klasą

 38. Anna

  Dobry wychowawca kształtuje pozytywne relacje między rówieśnikami, rozwiązuje konflikty, zapobiega im.

 39. Agata

  Dobry wychowawca zna możliwości i ograniczenia ucznia. Posiadając taką wiedzę potrafi motywować ucznia, pobudzać, rozwijać, towarzyszyc mu w jego drodze edukacji. Widzi w nim nie tylko ucznia ale też dziecko.

 40. Magda

  Dobry wychowawca jest przyjaźnie nastawiony do swoich wychowanków, wychowankowie są dla niego ważni, a on sam współpracuje z nimi i pomaga nie tylko w szkole ale i poza nią. Kieruje, dyscyplinuje, chwali, tłumaczy, wyjaśnia …

 41. Ania S.

  Być dobrym wychowawcą to znaczy być przyjacielem, do którego wychowanek przyjdzie ze swoim problemem, by wspólnie poszukać jego rozwiązania lub też zwierzy się ze swoich sukcesów, radości. Uczniowie szukają autorytetu do naśladowania, w domu, w szkole, etc. Fajnie, jeśli wzorcem staje się dla niego wychowawca.

 42. Anna

  Zdecydowanie budowanie zaufania
  Empatia
  Zrozumienie
  Umiejętność słuchania
  Luźne podejście,ale i stanowczość w danych sytuacjach

 43. Dorota

  Dobry wychowawca to przede wszystkim osoba, która wzbudza zaufanie uczniów. Mając zaufanie uczniów mamy możliwość im pomagać, wspierać ich, być ich przyjacielem. W uczniu powinniśmy widzieć człowieka, który ma swoje troski, zmartwienia ale ma też swoje zdanie.

 44. Uliana

  Wychowawca to opoka i stabilność, której bardzo często brakuję w domu. Kształtuję normy zachowania, gdyż dzięki nim jego podopieczni wiedzą gdzie podążać. Dodatkowo dobry wychowawca sprawia, że nawet najsmutniejsze dziecko w końcu przy nim się otworzy i rozkwitnie 🙂

 45. natalia

  Wychowawca powinien być obiektywny i on jest naszym przyjacielem . Musi poznać środowisko ucznia. Wzbudzać zaufanie

 46. Arek

  …wychowawca…to mnich … uczuć,szacunku ,pasji i emocji swojego ucznia …nie zawsze jest dobry …ale zawsze uczciwy i obiektywny…

 47. Paulina

  Wychowawca powinien wysłuchać, wspierać, czyli być przyjacielem. Wychowawca w młodszym wieku szkolnym staje się autorytetem dla dzieci.

 48. Paulina

  Dobry wychowawca to taki, który potrafi wysłuchać, wspierać, czyli byś przyjacielem. Na pewno dla dzieci w młodszym wieku szkolnym wychowawca jest autorytetem.

 49. Basia

  Dobry wychowawca to taki ,który słucha swojego ucznia,nie zostawia go samego z problemem,stara się wspólnie z uczniem rozwiązać problem.Potrafi rozmwiać z uczniem,budzi zaufanie.

 50. Lina_CarolinaXXX

  Dobry wychowawca zdobywa przede wszystkim zaufanie dziecka, ale i rodzica. Angażuje się w wykonywaną pracę, dokształca się sam dla siebie – przez co może uniknąć wypalenia zawodowego. Traktuje wykonywany zawód jako pasję, nie obowiązek zarabiania na chleb. Niezależnie od sytuacji powinien być człowiekiem dostrzegającym w innym człowieka. Dla dzieci natomiast wychowawca powinien być autorytetem, osobą uśmiechającą się, przyjacielem nie wstydzącym się okazywać empatii, której niekiedy niejednemu dziecku w domu brakuje. 

 51. Marysia

  Dobry wychowawca jest konsekwentny, w każdym uczniu potrafi znaleźć potencjał, który można dalej rozwijać !

 52. Małgorzata

  Moim zdaniem, dobry wychowawca jest przede wszystkim wiarygodny, potem w miarę przewidywalny. Jak to rozumiem? Wiarygodny, czyli postępuje tak, jak mówi, że warto postępować. Niezależnie od tego, czy jest właśnie w klasie ze swoimi podopiecznymi, czy gdzieś daleko od nich. Nigdy nie wiadomo kto na nas spogląda… 🙂 A przewidywalny? To ten, kto trzyma się obranego kursu na życie, nie zmienia zdania, kiedy mu nie w smak trudności.

 53. Kamila

  Dobry wychowawca przede wszystkim powinien być sprawiedliwy, wyrozumiały i miły. Wychowawca powinien starać się zrozumieć wewnętrzne odczucia wychowanków i ich osobisty świat. Bez względu na to, jaki jest uczeń, należy go szanować i akceptować jako człowieka. Co oczywiście nie oznacza, że akceptujemy wszystkie jego zachowania. Bez akceptacji nie może być mowy o nawiązywaniu bliskiego kontaktu, a wszelka „praca wychowawcza” nabiera charakteru działań pozornych.

 54. Ania

  Dobry wychowawca to taki, który potrafi zbudować zaufanie u swoich wychowanków. Bazując na tym zaufaniu próbuje realizować cele wychowawcze, które sobie założył. Zgadzam się z tym, że powinien być przewodnikiem, który wskazuje ścieżki prowadzace do rozwiazania problemu, ale nie narzuca którą drogę należy wybrać. Oczywistym jest to, że za naszymi słowami powinny podążać nasze czyny. Nilkt z nas nie jest ideałem, ale uważam, że każdy a w szczególności nauczyciel powinien mieć swój ideał wychowawcy, za którym będzie podążał i na którym sam się wzoruje.

 55. Karolina

  Dobry wychowawca JEST. Słucha, ale nie krytykuje, doradza, ale nie nakazuje, zwraca uwagę, ale nie ocenia, służy przykładem, ale nie wymaga naśladowania, wspiera, ale nie daje gotowych rozwiązań, pomaga, ale niczego nie oczekuje w zamian, tłumaczy i wyjaśnia, ale nie oczekuje natychmiastowego zrozumienia, czuwa, ale pozwala na popełnianie błędów.

 56. Beata

  Dobry wychowawca jest przyjacielem i wzorem. Takim, do którego dziecko ma zaufanie i nie boi się zwrócić nawet z osobistym problemem.

  1. Marzanna

   W samo sedno. Brak zaufania powoduje, że „reszta” nie zadziała. Autorytet formalny (stanowisko nauczyciela/wychowawcy) działa bardzo krótko lub nie działa wcale. Na autorytet moralny wśród młodzieży trzeba sobie zapracować.

 57. Ewa

  Wychowawca musi wiedzieć czego oczekuje od swoich wychowanków. Powinien zatem poznać ich możliwości, zainteresowania, środowisko w którym się wychowują. Ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, że jest ich przyjacielem, ale nie kolegą. Klasa lub grupa uczniów powinna wiedzieć jakie zadania przed nimi stoją. Zadaniem wychowawcy jest wspierać wychowanków w czasie wykonywania zadania, a nie wyręczanie ich.

 58. Marta

  Dobry wychowawca nie zgadza się na wszystko. Potrafi jasno wytyczyć granice i ustalić reguły. Granice i reguły są potrzebne każdemu z nas. Nawet jeśli czasem je przekraczamy mamy świadomość tego, jakie konsekwencje będą nas za to mogły spotkać. Podobnie jest z dziećmi. Reguły dają im poczucie bezpieczeństwa. Jeśli będziemy zgadzać się na wszystko i na wszystko pozwalać dziecko poczuje się zagubione. Jednocześnie w regułach, które ustalamy musimy być konsekwentni. Jeśli raz czy drugi pozwolimy sobie na ich nagięcie, dzieci szybko to zauważą i potem trudniej będzie nam wrócić do pierwotnych zasad. Zadaniem wychowawcy jest wskazanie czym jest dobro i zło. To nie jest już tylko rola rodzica, ale również nauczyciela. Spędzamy z dziećmi na tyle dużo czasu, że również na nas spoczywa ta ogromna odpowiedzialność.

 59. Edyta

  Dobry wychowawca jak był podane w tekście powyżej to lider, autorytet, przyjaciel dla dziecka podczas zajęć ale także osoba która służy pomocą, posiadająca wiedzę , odpowiedzialna, godna zaufania, którą zawsze z miłą chęcią niesie pomoc dziecku w chwili kiedy potrzebuje, osoba kreatywna, uśmiechnięta, mająca tysiąc pomysłów, zachęcająca dzieci do działania, motywująca

 60. Małgorzata Falkowska

  Dobry wychowawca to współtowarzysz doli i niedoli, porażek i sukcesów. To współtwórca teraźniejszości i przyszłości, a przede wszystkim to osoba, która jest wzorem do naśladowania, ale także przyjacielem godnym zaufania.

  1. Elwira

   Dzieci są bystre, twórcze i lubią przygody. Rolą dobrego wychowawcy jest dawanie dobrego przykładu, pokierowanie i poprowadzenie wychowanków w odpowiednim kierunku, wspólna zabawa i praca. Dobry wychowawca to aktywny słuchacz, osoba godna zaufania, kierująca się w codziennym życiu wartościami i normami, które stara się przekazać swoim wychowankom. To baczny obserwator swoich wychowanków, przyjaciel który wspiera i podąża z dziećmi w ich osobistym rozwoju, ale zarówno to osoba konsekwentna i wymagająca.
   Zacytuję słowa radzieckiego pedagoga Wasyla Suchomlińskiego „Aby stać się prawdziwym wychowawcą dzieci trzeba oddać im swoje serce”.

 61. Aga

  Dobry wychowawca to taki, ktory wskazuje droge. Jest obecny w zyciu dziecka. Potrzeba wiele milosci, wyrozumialosci, cierpliwoscir, opiekunczosci aby byc dobrym wychowawca.

 62. Elżbieta

  Dobry wychowawca rozumie potrzeby każdego dziecka. Podchodzi indywidualnie do każdego z kolei, bo każdy jest inny. Umie być przyjacielem , sam jest pozytywny, energiczny, mądry. Potrafi dogadać się nie tylko z dziećmi, ale i z rodzicami – to połowa sukcesu.

 63. Monika

  Dobry wychowawca to osoba godna naśladowania. To ktoś kto wysłucha, doradzi i pomoże rozwiązać problem. To ktoś kto lubi dzieci i to co robi.

 64. Izabela W.

  Dobry wychowawca to ten który dodaje odwagi, napędza do odkryć i przygód, pozwala na bycie sobą, wykorzystuje talenty swoich wychowanków i ciągle ich wspiera. Pozwala uczniom na samorealizację. A kiedy popełni błąd potrafi się do niego przyznać. Szanując i poważnie traktując uczniów z ich problemami otrzymujemy od nich o wiele więcej niż nam się wydaje – uznanie i zaufanie. Będąc wychowawcą istotna jest również umiejętność łagodzenia konfliktów i pozostawanie na neutralnym gruncie. Nie próbujmy również oceniać swoich uczniów gdyż… przytoczę znane przysłowie „nie pamięta wół jak cielęciem był”, a „za naszych czasów” już nigdy się nie wróci. Każde pokolenie rządzi się swoimi prawami trzeba tylko choć spróbować dobrze wykorzystać to co nam te „prawa” dają 🙂

 65. Katarzyna

  Dobry wychowawca to dobry i zły policjant – 2 w 1. To osoba, do której uczniowie mają respekt, zaufanie, ale też ją po prostu lubią. Nie wyobrażam sobie pracować z dziećmi, jeżeli bym ich nie lubiła, bo to męczarnia dla mnie jak i dla nich. A dzieci wyczuwają fałsz na odległość. Ja się cieszę, że mam fajną klasę, taką z którą można pożartować, ale i też wyegzekwować wymagania.

 66. Katarzyna

  Dobry wychowawca to taki który jest obiektywny , twórczy , pozytywnie nastawiony do świata i swoich uczniów . Jest przewodnikiem w świecie dziecka , prowadzi go do poprawnych odpowiedzi ,daje mu wędkę a nie rybę . Przygląda się jak uczeń sobie radzi z wykonaniem zadań i w razie czego pomaga uczniowi który ma problem ,ale tylko wtedy gdy o to poprosi .
  Zarówno nauczyciel jak i uczeń wsłuchują się w siebie ,akceptują drugą osobę taką jaka jest .Wychowawca powinien widzieć dziecko z jego problemami i w razie czego starać się mu pomóc.

 67. Lutram

  Każdy z nas powinien zostawić ten Świat choć trochę lepszym niz go zastał – myslę , że to motto powinno przyŚwiecać każdemu (Robert Baden Powell
  Dobry wychowawca – to ten, któy przychodząc do pracy nie narzeka na swój los „Jaką to złą młodzież musi uczyć”. Jest osobą, któa rozumie dzieci, jest otwarta na ich sugestie, ale też dzieci wiedzą co im wolno, a co nie. nauczyciel, który wspiera swoich uczniów i potrafi pokazać im własciwą drogę prowadzącą do celu. w kazdą uczniu widzi pozytywny potencjał.

 68. Ania

  Wychowawca- nauczyciel z serduchem wielkim jak ocean, z konsekwencją, która często boli, realizujący plan wychowawczy.

  Dobry wychowawca potrafi słuchać i słyszeć, to co niewypowiedziane, patrzeć i widzieć, to co ukryte.

  Potrafi łączyć się w radości i smutku. Potrafi doradzić patrząc na problem globalnie- nie ocenia!

 69. Ola

  Dla mnie bycie wychowawcą jest jak bycie drogowskazem… pokazuje drogę i pozwalam wybrać… dać dziecku możliwość wyboru to dac mu kredyt zaufania… Wychowawca powinien inspirować,dawac możliwość Rozwoju. Korczak mówił pozwólmy dziecku być sobą… myślę że wychowawca powinien odkrywać w dziecku jego „ja” i wspierać w jego tworzeniu.

 70. Aga

  Dobry wychowawca kształtuje, wyzwala, uczy, pyta, przeżywa z uczniami wiele pięknych chwil, a nie dyktuje, wypytuje, ciągle karci.

 71. Ania

  Wychowawca to niestety w tej chwili nauczyciel od wszystkiego, głównie problemów w klasie i wypełniania dokumentów. Powinien natomiast posiadać wiedzę psychologiczną i codziennie wykorzystywać ją w swojej pracy.

  Nie każdy nauczyciel ma to coś, co buduje dobre relacje w klasie.

 72. Wiola

  Dobry wychowawca umie słuchać, reagować na potrzeby swoich wychowanków, szanuje ich. Oprócz tego, że ma być przyjacielem to musi być tez konsekwentny we wszystkich swoich działaniach – czasami metoda kija i marchewki okazuje się najskuteczniejsza. Dba o dobrą atmosferę w swojej klasie. Czasami jest dyrektorem w swojej czasie, czasami psychologiem, czasem mediatorem, a najlepiej mentorem.

 73. Anna

  Dobry wychowawca powinien być: wyrozumiały, pomocny, szczery, otwarty, sprawiedliwy, życzliwy, rozumiejący swych uczniów, umiejący nawiązać kontakt z uczniami, zainteresowany sprawami uczniów, empatyczny, autentyczny, z poczuciem humoru, uśmiechnięty, sumienny, konsekwentny, kulturalny, komunikatywny, tolerancyjny, cierpliwy, bezinteresowny, obiektywny, opiekuńczy i kochający swoją pracę.

 74. K. Cherla

  Dobry wychowawca to człowiek , który musi zbudować zaufanie wśród uczniów w swojej klasy.
  Myślę, że powinien zawsze być gotowy pomóc uczniowi kiedy potrzebuje tej pomocy , wysłuchać go, służyć radą, wspierać w trudnych sytuacjach, ale też powinien umieć upomnieć zwrócić uwagę, jeśli wymaga tego sytuacja.
  Wychowawca powinien byc , również przewodnikiem, który wskazuje jak można miło, fajnie, pożytecznie i rozwojowo spędzać czas wolny.

  1. Dorota Piekarek

   Współczesny wychowawca powinien posiadać duże zdolności metodyczne, gruntowna i rzetelna wiedzę, którą powinien nieustannie aktualizować, powinien wiedzieć, że we współczesnej szkole nie ma miejsca na stosowanie gotowej recepty na wychowanie, gdyż każde dziecko jest inne, że zadaniem wychowawczym jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju ucznia, że celem wychowania jest rozwój człowieka zgodny z jego potrzebami i osiągnięciami, że metody wychowania powinny być skierowane na wzmacnianie dyspozycji rozwojowych, a nie ja wywołanie zmian (aktywne słuchanie, dialog, metody aktywizujące oddziaływanie na emocje i motywy działań, trening psychiczny), że w obecnej dobie, kiedy została odrzucona jedna koncepcja wychowawcza a na jej miejsce powstały nowe, z których nauczyciel może i ma prawo wybrać jedną, że dziecko jest podmiotem a nie, jak często zdarzało – przedmiotem

 75. Anita

  Dobry wychowawca to taka „druga mama” lub „tata”- zaufanie, szacunek, otwartość do dzieci młodzieży. Uważam, że też taki drogowskaz dla młodych ludzi- oczywiście wszystko w granicach rozsądku.

 76. english

  Dobry wychowawca wie jak działać i jak wpływać na uczniów. Zna metody i środki dla każdego i o każdym potrafi coś powiedzieć. Czasem jest przyjacielem, a czasem rodzicem. Umie postawić sie w roli dziecka i odlożyc na bok swoje sprawy, problemy i myśli, żeby w tym danym momencie dać 200% swojego czasu temu dziecku. 

 77. Kamila

  Dobry wychowawca zna swoich uczniów. Ja nie jestem dobrym wychowawcą, ponieważ mam ze swoją klasą tylko godzinę z wychowawcą. Nie da się poznać, nawiążać silnych więzi i zdobyć zaufanie na 1 godzinie tygodniowo. A to ważna klasa. Pierwsza ponadgimnazjalna. 

 78. Wioletta

  Dobry wychowaca  nie oznacza pojęcia: przyjęcie z góry narzuconych norm i dyrektywów dobrego wychowania i wzoru do naśladowania. Dobry wychowawca powinien mieć samoświadomość swoich niedociągnięć, wad zawodowych  i skutecznie pracować nad poprawą swoich błędów. Zasadnie w tym miejscu nasuwają się słowa E. Kanta :”Co mogę wiedzieć?, Co powinienem czynić?, Czego mogę się spodziewać?, Kim jest człowiek?"

  1. Kamila

   Zawód nauczyciela uważany jest jako „zawód zaufania społecznego”. Oczekuje się zatem od nich wysokich kwalifikacji jak i odpowiednich kompetencji. Dobry a zarazem wzorowy nauczyciel powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i walory osobowo-moralne. Do jego zadań należy nie tylko przekazywanie wiedzy ale również uczenie samodzielnego dochodzenia do niej oraz umiejętnego jej wykorzystania. Wobec swoich wychowanków spełnia funkcje: poznawcze, sprawnościowe, opiekuńcze oraz można tu zaliczyć także egzystencjalne. Pokazuje jak żyć, zwracając uwagę w szczególności na podejmowanie odpowiednich decyzji. Można uznać, ze jest pewnego rodzaju przewodnikiem w świecie wartości

 79. Grzegorz

  Dobry wieczór

  Piszemy o dobrym wychowaniu, pokazywaniu przykładów osobistej kultury i kształtowania młodego człowieka – i ani razu żadnego powitania czy pożegnania…. To jak to rozumieć?

  Przechodząc do meritm: "dobry" czyli jaki? Kiedy? Dla kogo? w jakim stanie rzeczy czy momencie… Moim zdaniem fundamentalnym jest obecnie, by WYCHOWAWCA WYCHOWYWAŁ czyli nie "przeżywa" tego co dziecka tylko niejkao obok niego, współptowarzyszy mu empatycznie lecz nie jest jego "cieniem", jego "odwzorowaniem" czy odbiciem – musi mieć kontakt z rzeczywistością i w oparciu o własne przeżycia i zasady (moralne, prawne, etyczne, wyznaniowe itd.) oddziaływac na ucznia. Drogowskaz nie jest ani kierowcą ani autem – jest inny i ma wskazywać drogę. Nawet jeśli widzi ucznia – to jest to uczeń, dziecko i młody człowiek – ja mam być "ważnym dorosłym" wspierającym i pokazującym drogę lecz także chroniącym – nawet dziecko przed nim samym.

  MIłego wieczoru

  1. Paulina

   Dzień dobry,
   z wieloma powyższymi słowami się zgadzam. Uważam jednak, że wychowawca powinien zdawać sobie sprawę z mechanizmów, które nim kierują, aby swoich doświadczeń nie przenosić na młodego człowieka. Ponadto w czasach gdy ludzie migruja wychowawca powinien szanować odmienne wyznania a nie narzucać swoją religię, trzymając się zasad prawnych zgodnych z prawem polskim, w zgodzie z etyką zawodu pedagoga.
   Miłej niedzieli życzę 🙂

 80. Krzysztof

  Dobry wychowawca to "kolejny" rodzic dla dziecka. Powinnien opiekować się nimi, wychowywać i wymagać. Musi być konsekwentynym w swoich poczynaniach. Kiedy zajdzie taka potrzeba powinien walczyć o swoje pisklenta. Dobry wychowawca to taki, który dostrzega i wyzwala w dziecku jego zdolności. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Jest autorytetem w oczach dzieci. 

 81. gosia1968

  Bez wspólpracy z rodzicami nie da się zrealizować żadnego z tych postulatów, czesto rodzice nie chcą słuchać tego co mówia do nich zarówno ich dzieci, jak i nauczyciele, którzy dostrzegaja problemy i próbuja uczniom pomóc

 82. Ewa

  Bardzo dobre pytanie. Nieustannie sobie go zadaje. Wszystko zależy od zespołu uczniowskiego i sytuacji. Uczniowie są coraz bardziej wymagający, ale to dobrze. Nie chodzi oto, lecz o ich podejście do współczesnego świata. Czasami "ręce opadają". Akcje, rozmowy, dyskusje o stosunku do drugiego człowieka – nic! Bardzo brak wsparcia rodziców. Przecież uczniowie gdzieś to słyszą. Może właśnie w domu. Dlatego będę szukać ścieżki dotarcia "do małych i dużych". Każda chwila poświęcona na wychowanie nie jest do końca stracona. Nie zniechecać się to podstawa.

 83. Katarzyna

  Dobry wychowawca – to taki, który jest ze swoimi wychowankami "na dobre i na złe", w chwilach radosnych i chwilach smutnych, potrfi cieszyć się sukcesami swych wychowanków, ale też wspiera ich i podnosi na duchu w chwilach ciężkich. Dobry wychowawca – to osoba która potrafi wzbudzić zaufanie swych podopiecznych, zna ich i rozumie, ale jednocześnie jest dla nich wzorem, w dyskretny sposób pomaga, kształtuje swych wychowanków, tak by  być dumnym z tego jakimi są ludźmi, to ktoś kogo wspomina się i szanuje nawet po wielu latach.

  1. Grzegorz

   Dzień dobry

   Czy zatem dobry wychowawca "pójdzie siedzieć" ze swoimi wychowankami? Albo będzie płacił alimenty?  Moim zdaniem nie, zatem pójście na "dobre i na złe" to bezsens wychowawczy i odbiranie uczniom odpowiedzialności za ich działania.

   MIłego dnia

 84. Aga

  Dobry wychowawca to taki, który zna swoich podopiecznych ich potrzeby, sytuację rodziną. Potrafi wysłuchać, doradzić. Nie analizuje zbyt mocna tego, co "wypadałoby" powiedzieć, tylko doradzając pomaga wybrać "najlepszą opcję" . Kieruje się sercem i dobrem swoich wychowanków. Wspiera i pomaga udźwignąć ciężar pierwszych porażek.

 85. Marzena

  Wychowawca  musi przede wszystkim znac swoich wychowankow,ich sytuację rodzinną,

  musi dokładnie obserwować sytuację w klasie.Powinnien słuchać,podejmować w miarę możliwości wspolnie ważne decyzje dla grupy.Pozwala na samodzielną pracę wychowanków.Potrafi wyzwalać w uczniach pozytywną motywację do pracy,chęć poszukiwania odpowiednich dróg rozwoju.Wspomaga i inspiruje.

 86. Beata

  Dobry wychowawca nie tylko słucha swoich podopiecznych ale SŁYSZY co mówią. A co powiecie o takim wychowawcy, który zostawia swojego wychowanka. Gdzie? Kiedy? Mój syn w klasie 2 wyszedł pod opieką wychowawczyni na przedstawienie. Wyjście było poza teren szkoły. Pani wróciła do szkoły, ale już bez mojego dziecka. Syna odwiózł jakiś mężczyzna do szkoły. Z jednej strony jestem matka (nie będę przytaczała co miałam ochotę z tą panią zrobić) z drugiej strony jestem nauczycielem, wychowawcą – to samo środowisko. 

  Tylko dlatego,że dziecko wróciło całe i nie przeżywało emocjonalnie zajścia odpuściła, Porozmawiałam tylko z wychowawczynią.

  Nie osądzam bo nie wiadomo co mnie kiedyś spotka, ale moze ludzie, którzy ewidentnie sobie nie radzą powinni odchodzić z zawodu? Pozdrawiam.

 87. Magdalena

  Dobry wychowawca to człowiek, który lubi dzieci i młodzież. Uczniowie sąpodmiotem a nie przedmiotem w jego pracy

 88. Monika

  Dobry wychowawca musi mieć czas dla wychowanków oraz potrafić ich słuchać, bo czasami młodzież nie przekazuje tego co najważniejsze wprost.

 89. Kinga

  Myślę, że najlepiej ujął to Korczak:

  Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. 

 90. ALICJA

  Dobry wychowawca to ten, który dobrze zna swój zespół klasowy, by móc służyć pomocą w potrzebie. Zgadzam się również ze stwierdzeniem, że powinien być przykładem dla innych, a nie tylko teoretycznie wygłaszać różne ważne stwierdzenia. Sam również musi właściwie postępować.

 91. Karolina Bralewska

  W formułowaniu celów wychowawczych szczególnie ważna wydaje mi się diagnoza zespołu klasowego. Ponieważ pracuję w klasach IV-VIII, moim wychowankowie są już w pewien sposób ukształtowani. Moim zadaniem jako wychowawcy jest obserwacja i podjęcie decyzji, które zachowania w uczniach umacniać, a które należałoby zmienić lub wyeliminować. W szerszej perspektywie – poza szkolnej – chcialabym, aby moi uczniowie wyrosili na uczciwych, pracowitych i odpowiedzialnych ludzi. Swoją postawą staram się odowadniać, że "ciężka praca popłaca".Czy to w szkole, czy w miejscu pracy należy budować pozytywne relacje, być kulturalnym i zaangażowanym. I takie cele wychowawcze stawiam przed sobą.

 92. Asia

  Bycie dobrym wychowawcą to wielkie zadanie i lata pracy. Zgadzam się, że to nie jest łatwe. Naszym sprzymierzeńcem jest czas i doświadczenie. Nasi uczniowie nas potrzebują. Wychowując innych wychowujemy siebie.

 93. Karolina Bralewska

  Zgadzam się przede wszystkim z kwestią "wychowania przez przykład". Uważam, że postawa i zachowanie nauczyciela wobec uczniów, współpracowników i innych ludzi jest kluczowa w procesie wychowania. Chcesz, żeby uczniowei byli punktualni? Sam nie spóźniaj się na lekcje. Chcesz, żeby uczniowie byli dla siebie życzliwi? Też taki bądź. W środowisku nauczycielskim krążą opinie, że klasa jest taka jak jej wychowawca. Negatywnie nastawiony, narzekający wychowawca często kształtuje takie same postawy u swoich wychowaków. Dlatego musimy bardzo uważać i kontrolować nasze zachowania i skupiać się na pozytywnym przekazie.

 94. sabinam

  Zgadzam się z założeniem, że dobry wychowawca to lider i autorytet, do którego wychowankowie mają zaufanie. W innym wypadku trudno sobie wyobrazić, by młodzi ludzie mieli śmiałość otwierania się przed wychowawcą, powierzania mu trudnych i problematycznych dla siebie kwestii.

  Nie mniej, wydaje mi się, że ważna jest także szczerość w relacji wychowawca- wychowanek. Jesteśmy wychowawcami, ale przede wszystkim ludźmi i mamy prawo do błędów oraz do przyznawania się do tych błędów  przed naszymi wychowankami. Pytanie tylko, na ile można sobie pozwolić w tej otwartości, by nie nadszarpnąć swojego autorytetu przed młodzieżą…

 95. Judyta

  Dobry wychowawca to ktoś kto wie jakie jest jego miejsce na ziemi i rozumie potrzeby swoich wychowanków… empatyczny, sprawiedliwy otwarty. To ktoś kogo uczniowie zapamiętają nie po tym jakie uczył przedmiotu a jakim był człowiekiem

 96. Jolap

  Dobry Wychowawca to ktoś kto przede wszystkim kocha Ludzi, swoją misję. Jasno stawia granice, jest konsekwentny. Swoim zachowaniem, postawą prezentuje zasady, wartości, które zawarte są w programie profilaktycznie wychowawczym szkoły. Nie udaje, nie gra, nie manipuluje. Jest PRAWDZIWY.

   

 97. Beata

  Moim zdaniem każdy człowiek, każda sytuacja w życiu może być źródłem, z którego można czerpać różne nauki, w tym mogą być wychowawcze. Nauczyciel, to trochę osoba, która ma zrealizować plan wychowawczy /program/ określoną metodą i w różnych formach działania. Rola nauczyciela wychowawcy jest więc dość trudna, mamy coś zrobić, aby otrzymać pozytywny wynik i może to być bardzo trudne i zależeć nie tylko od samego wychowawcy, ale i od uczniów, ich rodziców, całego środowiska szkolnego oraz lokalnego. Trwały skutek wychowawczy można osiągnąć jednak konsekwencją i cerpliwością, które te cechy połączone z cecham dobrego przyjaciela, auturytetu i fachowca mogą /ale nie muszą/ doprowadzić do sukcesu wychowawczego.

 98. Jolanta

  Przyjaciel to ktoś, komu powierzam sekrety i kto mi ufa na tyle, by swoje sekrety mi powierzyć. Czy rzeczywiście wychowawca ma pełnić rolę przyjaciela? Myślę, że chodzi tu raczej o otwartość i gotowość do towarzyszenia wychowankowi. O oczy otwarte na potrzeby i problemy, o podarowanie swojego czasu. To może się dokonać, jesli jestem autorytetem dla wychowanka. Oczywiście wychowawca musi znać cel procesu wychowania i wiedzieć, jak to osiągnąć (program). Bez świadectwa życia, czyli przykładu wychowawcy wychowanek próbuje negować zasady postępowania i traktuje je tylko jako zbiór przepisów. Wychowawca musi być jak dobry przewodnik: zna cel, zna drogę i doskonale wie, co się na niej znajduje…. bo sam ją pierwszy przeszedł.

 99. Anita

  Właściwy przykład ma ogromną moc, o której często się zapomina. Samo przyjazne podejście do ucznia nie da efektu bez znajomości przemyślanego programu. Te trzy czynniki przenikają się wzajemnie i uzupełniają.

 100. Ewa

  Dobry wychowawca wyzwala w swoich uczniach kreatywność. Daje poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Dostrzega w nich potencjał. 

 101. MaryAnn

  Wszystko prawda – ale jak trudno to realizować. Przynajmniej ja tego doświadczam w mojej pracy wychowawczej w domu dziecka. Realizacja tych zadań przy podopiecznych, którzy są bardzo chwijni emocjonalnie wymaga ogromnej elastyczności, spontaniczności, zaangażowania całego siebie. Przy tym trzeba być świadomym, że efekty mogą być żadne, albo bardzo nikłe – ale nawet te najmniejsze są już wielką radościa!

 102. Maja

  Dobry wychowawca, to osoba, która potrafi nawiązać prawidłowe relacje z uczniem i wzbudza jego zaufanie. Dobry wychowawca powinien dawać przykład swoim zachowaniem, być wzorem nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej. Dobry wychowawca działa w oparciu o przemyślany program wychowawczy, dzięki któremu wie, jakie cele chce osiągnąć. 

 103. Dorota

  Dobry wychowawca wymaga od uczniow tego, do czego sam ma przekonanie. Przestrzega zasad, które stara się wpoić wychowankom. To, czego wymaga od uczniów ma też być częścią składową programu wychowawczego. Jego odziaływanie (także przez konsekwencję i przyklad) musi być elastyczne i uwzględniać uwarunkowania rodzinne, społeczne i psychofizyczne wychowanków.

 104. Bożena

  Dobry wychowawcza to ten, który dużo wie o swoim wychowanku, zna jego słabości i możliwości, wtedy jest dla niego faktycznie przyjacielem. Rozumienie, wspieranie, zapewne buduje codzienne zaufanie, a bez zaufania nie będzie wychowania. Bardzo ważny jest własny przyklad, codzienny nastrój, nastawienie, zaangażowanie i konsekwencja w działaniu. Znajomość dalekosiężnych programów wychowania jest dobra, ale model wychowania kształtuje się w codziennych relacjach. Sytuacje rodzinne, grupowe i wpływy otoczenia weryfikują nasze oczekiwania, musimy być elastyczni, bo ideał wychowanka się zmienia. Bądźmy prawdziwi, kierujmy się prawdą, życzliwością  i sprawiedliwością, a  nasi wychowankowie pójdą za naszym przykładem. Dobrze, kiedy sami też dążymy do jakiegoś ideału np. Korczak itp.

  1. Oliwia

   Dobry wychowawca przede wszystkim całkowicie akceptuje swoich podopiecznych, szanuje ich poglądy i prawo do kierowania się w życiu innymi wartościami niż on sam. Zgadzm się z tym, że dobry wychowawca powinien być przyjacielem i przykładem dla ludzi z którymi pracuje, jednak nie zawsze idzie to w parze ze "sztywnym" trzymaniem się obranego programu wychowawczego. Proces wychowawczy jest niezwykle trudny i trzeba pamiętać, że dobry wychowawca często musi być elastyczny i podążać za potrzebami swoich uczniów, co wiąże się niekiedy z koniecznością wprowazenia zmian w programie oddziaływań wychowawczych.

 105. kasik

  JAk być dobrym wychowawcą?, to niewątpliwie trudne zadanie zwłaszcza, iż w dzisiejszych czasach wychowawców jest bardzo dużo. Mam tutaj na myśli dzisiejszą technologię, która pochłania nasze dzieciaki w kazdej wolnej chwili. I tutaj mamy pole do popisu jak odnaleźć to co jest naprawdę w życiu ważne i jak to przekazać naszym wychowankom. JAk zdobyć ich sympatię, zaufanie i chęć spędzania czasu w sposób inny niż ślęczenie przed ekranem. Myślę, że kolejny etap zdobywania zaufania to jest współpraca z rodzicem, który często nie zdaje sobie sprawy czym tak naprawdę się wychowanie, że wychowanie to przedewszystkim wpajanie nie tylko słowami ale i czynmami, zasad ważych w każdym życiu, dobra, pomocy innym, współdziałania, poznanie siebie i swoich potrzeb iraz możiwości i talentów ale nie zaniedbując przy tym otoczenia nam bliskiego. To trudne zadania, ale przykłąd zawsze idzie z góry od nas starszych, rodziców, wychowawców i całego otoczenia.

 106. Małgosia

  Nauczyciel wychowawca planując zajęcia dla swoich uczniów, dba także o cel wychowawczy lekcji; w obecnych czasach bardzo zaniedbany. 

 107. Monika

  Zaufanie w grupie, czy przy jednostkach jest osobiście niezbędnym elemenetem dobrego kontaktu z wychowankiem / wychowankami. Bez niego, spotkamy jedynie dystans i brak współpracy, a nawet niecheć do działania.

 108. Malwina

  Wychowawca to ktoś, kto ma być przyjacielem wychowanka – ale nie w sensie kumplowania się z nim, "krycia" jego wybryków, zdejmowania odpowiedzialności czy broń Boże obciążania własnymi problemami. Ma być osobą, która potraktuje sprawy, z którymi zwraca się do niego dziecko poważnie. Nieważne, jaki jest kaliber sprawy: "zdechł mi chomik", "moi rodzice się rozwodzą", "brzydko narysowałem" czy "a on mi pokazał język". Wychowawca poświęca dziecku swoją uwagę – jeden z najcenniejszych prezentów na świecie.

  1. Teresa

   Zgadzam się z tymi komentarzami, które mówią o zaufaniu, bezpieczeństwie oraz o czasie i uwadze poświęconym wychowankowi. Często niestety rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi lub nie traktują poważnie jego problemów. Każda rozmowa wychowawcy z dzieckiem jest ważna, bezcenna. Myślę, że  nie da się być dobrym wychowawcą jeżeli będziemy działać ściśle i tylko według ustalonego planu: teraz godzina wychowawcza, to proszę teraz realizujemy kolejny punkt programu wychowawczego. Każdy dobry wychowawca to wie!

 109. Anna

  A ja zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami 🙂 Jednocześnie uważam, że bycie "dobrym" wychowawcą to niezwykle trudne zadanie!

 110. Karolina

  Bycie dobrym wychowawcą wydaje się niezmiernie trudne, o wiele trudniejsze niż bycie dobrym rodzicem. Z własnymi dziećmi łączą nas bowiem więzy krwi, rodzinna bliskość i wspòlne terytorium, na ktòrym spędzamy razem dużo czasu, prowadząc wspòlne działania mające na celu dobro naszej rodziny. Tymczasem jako wychowawcy musimy analogiczną zażyłość i zaufanie zbudować niemalże z niczego. Najważniejsze jest chyba, aby umieć w tej sytuacji znaleźć balans między przyjaźnią a surowością, spontanicznością i szczerością a stawianiem i egzekwowaniem wymagań. Trzeba odkryć w sobie pokłady tolerancji i otwartości na drugiego człowieka i przekonać go, że "gramy do tej samej bramki".

   

 111. Dorota

  Dobry wychowawac przede wszystkim musi lubić dzieci i pracę z nimi. Ludzie czasem wybierają zawód przypadkowo i potem męczą inych i siebie samych. Dobry wychowawca daje przykłady pożądanych zachowań. Co do bycia przyjacielem – i tak i nie, to zależy od rozumienia tego pojęcia. Czasem tę granicę przyjaźni łatwo przekroczyć (przyjaciel-autorytet versus przyjaciel-kolega). Znam panią pracującą w liceum, która tak bardzo przyjaźni się z uczniami, że wychodzi z nimi wspólnie na piwo.

   

 112. Olka D.

  Uczniowie muszą wiedzieć, że nawet jak ostro nabroją, będą mogli zgłosić się do mnie po pomoc. Usiłuję nauczyć dzieciaki, że gdy będą ze mną szczerzy i nie będą "robić mnie w konia" to maja moje wsparcie choćby nie wiem co. Potrafię tez przyznać się do błędu i uczę dzieciaki, że błędy popełnia każdy, a najważniejsze jest w tym wszystkim to, by umieć wyciągać wnioski i czegoś się na tych błędach nauczyć.

 113. AgataK

  Zaufanie to podstawa. Moim zdaniem, autorytet i zaufanie ucznia można zdobyć będąc wyrozumiałym, ale jednocześnie konsekwentynm. Dzieci czują się pewnie, gdy znają jasne zasady, dlatego nie ufają ludziom zmiennym, tym, którzy mówią jedno a robią drugie. Jestem też przekonana, że zwracają oni szczególną uwagę na uczciwość i podejście "fair play". Nauczyciel, który potrafi pochwalić "klasowego osła" i skarcić "pupilka" pokazuje uczniom, że zasady są dla wszystkich takie same – że nikt nie jest zaszufladkowany. To dodaje słabym dzieciom wiary we własne możliwości, a uczniom "dobry" pokazuje, że nie można osiadać na laurach i że dobre oceny nie spowodują, że nauczcyciel przymknie oko na złe zachowanie.

  Natomiast dla mnie trudnym elementem jest sprawa planu wychowawczego. Najczęściej szkoła ma swój "narzucony"  ogólny plan, a wychowawca musi swoje lekcje zaplanować zgodnie z jego założeniami. Jedynym utrudnieniem jest tu ilość czasu, ponieważ 45 minuy tygodniowo to zbyt mało na omówienie (i nie tylko) ważnych tematów wychowawczych, a jednoczenie załatwienie skłądek, obecności, uwag itd …

 114. Magda

  Dobry wychowawca jest z uczniem, gdy ten go potrzebuje ale nie pozwala się wykorzystywać. Wychowawca musi być mądrym i sprawiedliwym czlowiekiem.

 115. Katarzyna

  Dobry wychowawce powinien być głównie przyjacielem. Zrozumienie to podstawa we współpracy uczeń – wychowawca. My, wychowawcy, powinniśmy starać się utożsamić z uczniem i jego problemami a gwarantuje, że staniemy się bliżsi naszym podopiecznym.

   

 116. moniar

  Dobry wychowawca wie bardzo dużo o swoich uczniach choć nie daje tego po sobie poznać. Wie kiedy wyciągnąć rękę, kiedy przeczekać. Nie narzuca się lecz stoi obok by w razie czego wspomóc, daje szanse na rozwój, pokazuje now rzeczy. Wspiera podczas prób i zachęca do ich podejmowania niezniechęcają go niepowodzenia uczniów powtarza że zwyciestwem jest samo podjęcie próby.Nie jest ideałem bo ideałów nie ma. Jest takim dobrym duchem który  przytuli i pochwali, wstawi się gdy trzeba ale jak się należy to i nakrzyczy( przed innymi broni ale ganie w cztery oczy). Program wychowawczy to nie sztywny ramowy plan bo uczniowie to nie książkowe przykłady nie da się ich w ramkę wcisnąć. Za każdym razem plan jaki metody oraz formy pracy trzeba dostosowywać do dzieci a nie odwrotnie

 117. Aneta

  Uczeń owszem potrzebuje nauczyciela-przewodnika, mentora, ale czy przyjaciela? Ta ostatnia rola nie do końca dzisiaj jest potrzebna uczniowi, coraz częściej rodzic próbuje się "ustawić" jako przyjaciel i zaniedbuje swoją włąściwą rolę-rodzica, a dziecko traci perspektywę kto jest kim w tej układance. Uważam, że zaufanie trzeba zbudować, być życzliwym i jak mówił J. Korczak " Widzieć w dziecku człowieka" z jego problemami, radościami i smutkami. Dobry wychowawca " towarzyszy", na siłę nie buduje relacji, ale jest, gdy jest potrzebny. Program wychowawczy opiera się na diagnozie środowiska uczniów, dlatego jest bardzo pomocny, ale też trzeba wykazać się elastycznością, bo nie wszystkie cele i te dalekie- absolwent i te bliskie-o czym w I semestrze, nie zamykają sytuacji, które dzieją się tu i teraz, nie zostały przewidziane, a rozwiazać je trzeba już.

 118. Magdalena

  dobry wychowawca to nie tylko dorosły wprowadzający w arkana wiedzy, to człowiek kreujący drugiego, młodego obywatela, mający wpływ na rozwój psychofizyczny, ukazujący, że świat to nie zawsze sprawiedliwie działająca machina a nie wszyscy ludzie kierują się w życiu zasadami. Mądry wychowawca wskaże drogę, którą powinien wybrać młody człowiek stający na rozdrożu swoich wyborów. Wychowawca podpowie jakimi narzędziami powinień się posłużyć ów młody człowiek aby wybrać najodpowiedniejszą drogę.

   

 119. Beata

  Dobry wychowawca stara się z uczniami tworzyć program wychowawczy oczywiście niektóre ciekawe pomysły powinny zostać uwzględnione w nim. Poza tym uczymy, że problemy należy rozwiązywać ale rozwiązania, które ja podaję uczniowi poprzedzam zdaniem, „ja tak bym postąpiła jednak zastanów się co dla ciebie będzie dobre, ty sam musisz podjąć decyzję”. Musimy pamiętać o zaufaniu, którym obdarza nas uczeń i procedurach obowiązujący w szkole. Wszystko musi być wyważone i konsekwentnie realizowane.

 120. Małgośka

  Moim zdaniem dobry wychowawca powinien być przede wszystkim wsparciem dla swoich podopiecznych, ale jednocześnie wskazywać mu drogę. To mądry przyjaciel i konsekwentny doradca.

  1. Aneta

   Moim zdaniem dobry wychowawca to taki, który rozumie dzieci, współpracuje z nimi, pomaga i uczy. To osoba godna zaufania, mająca dobre serce. Uczeń nie boi się do takiej osoby zwrócić o pomoc, Powinien swoim przykładem wskazywać dobrą „drogę”. Razem z uczniem starać się rozwiązywać problemy lub go nakierowywać. Powinien interesować się sytuacją podopiecznych i służyć pomocą w każdej chwili gdy jest to potrzebne.

 121. Aga

  Dobry wychowawca to towarzysz podróży, nie dyktator. Dziecko musi czuć się bezpieczne i KOCHANE. Miłość otwiera serca. Dziecko zaufa, gdy będzie czuło, ze jest kochane. Wtedy można podpowiadać, kierunkować, stawiać granice i wymagania. Bo miłość jest wymagająca. Tego dzisiaj brakuje. Nie można bać się wymagać i być konsekwentnym 🙂

 122. Barbara

  Dzieci są najlepszymi Psychologami.Bycie dobrym wychowawcą to umiejętność wczuwania się w sytuację ucznia,rozpoznawanie potrzeby akceptacji,współpracy,ukierunkowanie uczniów,uczenie samoakceptacji.Dobry wychowawca dąży do zintegrowania grupy,współpracy i współdziałania.Powinien być dobrym przykładem,umieć się przyznać do własnych słabości i prawa do popełniania błędów.

 123. Ada

  Dodam jeszcze do wczesniejszych wypowiedzi dot. cech wychowawcy – KONSEKWENCJA w działaniu, empatia, uśmiech, serdeczność

 124. Dorota

  Dobry wychowawca traktuje uczciwie przez co uczy prawdy i sprawiedliwości, zachęca przez co uczy wiary w siebie, otacza wyrozumiałością – uczy cierpliwości, chwali – uczy wdzięczności, darzy uznaniem – uczy,że dobrze mieć cel, otacza przyjaźnią – uczy radości życia, daje poczucie bezpieczeństwa – uczy ufności

 125. Anka

  Bycie osobą godną zaufania to rzeczywiście sprawa priorytetowa. Pamiętajmy, że zaufanie kształtuje się z czasem tak jak i bycie autorytetem. Wydaje mi się, że ważne byśmy byli autentyczni, każdy z nas jest człowiekiem i popełnia błędy – jeśli będziemy kreowani zbyt nierealny wizerunek nie będzie on wzbudzał zaufania. Zapomina się czasem o tym, że młodzież z natury swojej próbuje czy tez błądzi – powinniśmy przede wszystkim pomagać im „wracać z twarzą” na ta właściwą drogę. Wymagać, być konsekwentni ( tak by znali granice/ramy- to pomaga się odnaleźć) ale przede wszystkim być cierpliwym 🙂 w „drążeniu skały”;-)

 126. Joasia

  Dobry wychowawca to autorytet ale też rodzaj dobrej cioci czy wujka..co broni swojego ucznia, co stara mu się pomóc,co go rozumie … a niestety takich ludzi coraz mniej:-(

 127. Izabela

  Dobry wychowawca to taki, na którego ucznie mogą zawsze liczyć, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. To osoba, która może zainspirować, zarazić nawet swoją pasją (także do nauczanego przedmiotu). To osoba, która pomoże rodzicom, w kształtowaniu osobowości, charakteru, pokaże co nazywamy „dobrem” a co „złem”. Który w każdym dziecku widzi człowieka do którego pochodzi z empatią.

 128. Anna

  Wychowawcą powinien być każdy uczący, bo często ważniejsze od uczenia jest wychowywanie. Jak sprawdzimy się w roli wychowawcy to łatwiej będzie nas sprostać roli nauczyciela. Wychowawca to też przyjaciel, ale trzeba pamiętać o zachowaniu granicy między uczniem a nauczycielem.

 129. Magdalena

  Dobry wychowawca współpracuje ze swoimi wychowankami. Zna ich potrzeby i problemy. Wzbudza zaufanie. Tworzy taki program wychowawczy, który dostosowany jest do możliwości uczniów. Wszystko zależy od grupy. Myślę też, że w swojej pracy wychowawca powinien być ciągle aktorem, który zawsze wie w jaką rolę się wcielić, aby wzbudzić większe zaufanie i sympatię uczniów. Powinien być ich przyjacielem i osobą, która wie jak ukształtować młodego człowieka. Musi się to opierać na właściwej motywacji i konsekwentnym działaniu.

 130. Magdalena

  Współcześnie pojmuje się wychowanie bardziej jako uczestniczenie w rozwoju dziecka niż modelowanie jego osobowości. W związku z tym nauczyciel powinien bardziej skupić uwagę na procesie zmian, jakie dokonują się w dziecku, niż na samym efekcie wychowania i jego zgodności z zamierzeniami. Nauczyciel powinien być nie tylko egzekutorem wiedzy, ale również, a może przede wszystkim, przewodnikiem po świecie wiedzy i umiejętności, mistrzem, którego uczeń może zapytać o drogę.

 131. Marzena

  Bardzo ważna jest konsekwencja i stabilnośc , równowaga których bardzo często brakuje w domu rodzinnym. Dzięki temu dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i pewność , że mogą ze wszystkim przyjść do swojego wychowawcy. Tak się buduje autorytet i zaufanie.

 132. Iwona

  Uważam , że zgoda i równowaga zaróno w pracy jak i w życiu prywatnym jest niezbędna. Fałszywą przyzwoitość czy nieszczere wpajanie pewnych norm i zasad wychowankowie zaraz wyczują, tylko solidny przykład własny, towarzyszenie wychowankomi i pokazywanie, uczenie i utrwalanie norm, zasad akcepotowanych społecznie ma szansę na prawidłowe, samodzielne i pożyteczne funkcjionowanie w środowisku ostartym

 133. Eliza

  Dobry wychowawca to ten co uczy,wychowuje,doskonale współpracuje z uczniami,ale           i dziećmi.To ten,który potrafi dotrzeć do swoich wychowanków w każdej sytuacji.

 134. Ola

  Dobry wychowawca podpowiada uczniowi kierunek działania. Potrafi dostrzec jego zalety i widzi w nim drzemiący potencjał. Przede wszystkim nie ocenia dziecka, bo przez to mógłby go bardzo skrzywdzić.

 135. Bea

  Być dobrym wychowawcą – to niekoniecznie moim zdaniem przyjaźnić się z uczniem. powiedziałbym raczej jest to towarzyszenie mu w drodze do poznawania siebie. To pozwalanie uczniowi na podpatrywanie nas i uczenie wnioskowania moralnego. Jakie musimy miec zatem kompetencje. To proste i trudne zarazem. Myślę, że takie, by po latach ten uczeń tak jak dziecko, które "poszło" w świat – chcialo do nas wrócić, spotkać sie, porozmawiać nie obawiając się osądów i krytyki.

  Wychowawca winien dawać wychowankowi poczucie bezpieczeństwa i być oparciem w trudnych chwilach (doznanej krzywdy czy dokonywaniu wyborów). Trudno być takim gdy nie jest się autorytetem.

 136. Piotrek Robert

  „Wszystkie zawody, których przedmiotem jest praca dla drugiego człowieka, są tymi najpiękniejszymi, a zarazem najtrudniejszymi. „

  Zastanawiam się, który zawód nie jest pracą dla drugiego człowieka. W społeczności w jakiej żyjemy chyba (nie wiem czy mogę zgeneralizować, dlatego chyba) każdy zawód jest wykonywany na rzecz drugiego człowieka. Nawet jeżeli jest wykonywany z egoistycznych pobudek, np. dla zysku lub komfortu osoby wykonującej to w społeczności musi znaleźć odbiorcę, dla którego dana czynność ma wartość. Czyli musi dojść do kontraktu na wykonanie.

  Wracając do punktów z tej części.

  Punkt 3. Program wychowawczy. Tak. Jednak sformułowania zawarte w opisie nieco bardziej pasują mi do programu nauczania. Tak. Program wychowawczy powinien mieć cele długoterminowe i krótkoterminowe, jednak czy na pewno pokryte z semestrami nauki? Prawdopodobnie nie określenie przez nauczyciela celów zniechęci i jego samego do realizowanych zadań, być może doprowadzi do „klepania rutynowo” programu co obniży motywację samego nauczyciela a następnie uczniów.

  Być przyjacielem. Dla mnie oznacza mieć kapitał zaufania u ucznia. Im większy kapitał zaufania tym chętniej uczeń będzie współpracował z nauczycielem, powstanie swego rodzaju flow pomiędzy nauczycielem i uczniem, które może pozwolić na głębsze odkrywanie siebie (także nawzajem) aby uczyć się. Co implikuje przejście do punktu 2 – być przykładem.

  Nie wiem jak jest obecnie, jednak patrząc na kulturę i tradycję Japończyków, pewnie nie zmieniło się tu wiele, w Japonii mistrz uczący sztuk walki pokazuje i przekazuje. Pokazuje techniki i ich wykorzystanie. Przekazuje filozofię drogi jaka jest zawarta w sztuce walki. Tam uczeń podgląda mistrza i w ten sposób uczy się, zgłębia tajniki sztuki i przechodzi na wyższy poziom poznania i wtajemniczenia.

  Z bliższego kulturowo świata – nauczyciel jako przykład. Uczestnicząc w wielu różnych szkoleniach (głównie w Polsce) obserwuję, że znacznie łatwiej nauczyciel osiąga zdyscyplinowanie grupy – np. punktualność, cisza (czyli jedna osoba mówi), chęć do wykonywania ćwiczeń, kiedy sam jest punktualny (zaczyna i kończy o umówionej porze), słucha kiedy uczeń zadaje pytanie, demonstruje jak wykonać ćwiczenie i udziela wskazówek. W tych grupach świetnie się uczyliśmy, bawiliśmy i nauczyciela bardzo polubiliśmy.

  Być przykładem to też być spójnym. Uczeń, zwykle młody lub bardzo młody człowiek, bardzo łatwo wyczuje niespójność. Nie zawsze będzie to związane z tym, że nastawienie ucznia zmieni się świadomie lub zniechęci ucznia do nauki. Odrzucając przypadki fascynacji osobą nauczyciela w dłuższym okresie niespójność wpłynie na motywację ucznia.

  Czy nauczyciel powinien podpowiadać rozwiązania? Zastanawiam się, czy lepszym sposobem nie będzie poprowadzenie ucznia tak, aby sam znalazł rozwiązanie. Tak, doświadczenie nauczyciela jest ważne, pozwoli zadbać o bezpieczeństwo ucznia, jednakże uczeń, który znajdzie rozwiązanie samodzielnie w asyście nauczyciela może osiągnąć większą motywację do rozwoju.

 137. Teresa

  Dobry wychowawca kształtuje, wyzwala, uczy, pyta, przeżywa z uczniami wiele pięknych chwil ,a nie dyktuje, wypytuje, nie wyzwala pozytywnych emocji, ciągle karci. Wychowawca powinien widzieć DZIECKO, nie tylko ucznia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *