Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
Promocja!
tutoring-grafika

Tutoring i Mentoring – Edukacja Spersonalizowana w Praktyce

4.91 z 5 na podstawie oceny 32 klientów
(32 opinie klienta)

129,00  97,00 

Tutoring i Mentoring 01 Tutoring i Mentoring 02 Tutoring i Mentoring 03 Tutoring i Mentoring 04 Tutoring i Mentoring 05 Tutoring i Mentoring 06 Tutoring i Mentoring 07 Tutoring i Mentoring 08 Tutoring i Mentoring 09 Tutoring i Mentoring 10 Tutoring i Mentoring 11 Tutoring i Mentoring 12 Tutoring i Mentoring 13 Tutoring i Mentoring 14 Tutoring i Mentoring 15 Tutoring i Mentoring 16

Opis kursu

Jesteśmy organizacją non-profit, która cały swój zysk przeznacza na realizację celów statutowych. Kupując u nas wspierasz dobre wychowanie!

Tutoring i mentoring to paradygmaty spersonalizowanej edukacji, które swoimi korzeniami sięgają starożytności. Do czasów rewolucji przemysłowej XIX wieku i upowszechnienia się edukacji masowej właściwie każdy proces edukacyjny realizowany był w indywidualnej relacji mistrz – uczeń.
 

Starożytny myśliciel otoczony niewielkim gronem uczniów, średniowieczny uczony tworzący powstający uniwersytet, guwernantka kształcąca dzieci bogatych szlachciców, czy rzemieślnik przyuczający do zawodu młodego terminatora – wszystkich ich łączyła bardzo ważna w procesie edukacji sprawa, której nam – współczesnym nauczycielom – chyba niestety brakuje – oni osobiście i bardzo dobrze znali swoich uczniów, a dzięki temu mogli dostosować proces edukacyjny do ich potrzeb.
 

Wraz z upowszechnieniem i wzrostem egalitarności edukacji niestety utraciliśmy taką możliwość, bo przecież zupełnie inaczej pracuje się z jednym lub kilkoma uczniami, a zupełnie inaczej z klasą składającą się z 20 lub nawet 30 osób, z których przecież każda jest inna. Oczywiście proces upowszechnienia edukacji jest bardzo dobrym zjawiskiem, pozwalającym na rozwój cywilizacyjny…


Czy jednak nie warto nawet w edukacji masowej wprowadzać elementów personalizacji lub realizować spersonalizowanych procesów dla niektórych uczniów?


Dlatego też coraz bardziej popularne staje się użycie w szkołach, na uniwersytetach oraz w firmach metod spersonalizowanej edukacji, takich właśnie jakich używa się w ramach tutoring i mentoring, które – w największym skrócie – polegają na indywidulanej pracy nauczyciela z uczniem.
 

Taka indywidualna praca oczywiście jest pracochłonna, wymaga większego zaangażowania i jest bardziej kosztowna, ale właśnie dzięki niej możliwa jest realizacja prawdziwie sensownej edukacji:

– takiej edukacji, która będzie dostosowana do predyspozycji ucznia,

– takiej, w której będzie on realizował maksimum swoich możliwości,

– takiej, po zakończeniu której będzie bardzo dobrze przygotowany do życia,

– takiej wreszcie, która zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi daje poczucie sensu i prawdziwej radości z procesu rozwoju.
 

I właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was ten kurs, który zarówno teoretyczną wiedzę, jak i bardzo praktyczne metody używane w ramach paradygmatów edukacji spersonalizowanej.
 

Przebieg kursu

Kurs składa się z następujących części:

1. Podstawy tutoringu i mentoringu – W części pierwszej przyjrzymy się podstawom tutoringu i mentoringu. Poznamy podłoże historyczne, przyjrzymy się terminologii, celom i wartościom leżącym pod tymi podejściami edukacyjnymi.

2. Relacja mistrz – uczeń – Część druga poświęcona jest zagadnieniu budowania relacji mistrz – uczeń. W tej części poznamy podstawy Prawdziwych Relacji i przyjrzymy się Sztuce Rozmowy.

3. Proces tutoringu/mentoringu – W części trzeciej zapoznamy się z przebiegiem procesu edukacyjnego, jaki ma miejsce w trakcie stosowania tych podejść. Zastanowimy się nad tym, jak postępować w każdej z faz procesu.

4. Narzędzia edukacji spersonalizowanej – W części czwartej poznamy bardzo dużo konkretnych narzędzi stosowanych zarówno w mentoringu i tutoringu. W tej części powiemy o narzędziach rozpoznawania predyspozycji, planowania działań, rozwijania myślenia i podsumowania.

5. Kompetencje narzędziowe – Poza konkretnymi narzędziami poznamy również bardzo przydatne kompetencje związane z zadawaniem pytań, udzielaniem informacji zwrotnej, chwaleniem i docenianiem oraz stawianiem adekwatnych wymagań.

6. Trudności w procesie – Część szósta opisuje trudności jakie może napotkać mentor/tutor w swojej pracy. W tej części zastanowimy się nad tym jaki im zapobiegać i co z nimi zrobić, kiedy się pojawią.

7. Praktyczne wskazówki – Ostatnia część kursu zawiera konkretne wskazówki dotyczące wdrażania procesu tutoringu w szkole i na uniwersytecie (skierowanego do uczniów i studentów) oraz procesu mentoringu w organizacji i poza nią.
 


Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego w pracy tutora i mentora, jak obserwowanie pełnego wykorzystania talentów przez osoby, z którymi pracujemy!

Materiały kursowe

Jak zawsze do naszych kursów dołączamy bardzo dużo praktycznych materiałów, metod, arkuszy, formularzy i kart pracy, które od razu możecie wykorzystywać w Waszych działaniach edukacyjnych. Do tego kursu dołączone są:
 

– E-book z kursem Odkrywanie Talentów w Edukacji, wraz z bardzo wysoko ocenianym zbiorem ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości Do Czego Jestem Stworzony? i innymi materiałami z tego kursu – zobacz pełny opis kursu
 

– Inne narzędzia rozpoznawania predyspozycji: formularz do ćwiczenia Moje Dlaczego, formularz do realizacji metody SWOT, Mapa Podróży Rozwojowej
 

– Narzędzia planowania działań: Arkusz Celów, formularz planu taktycznego, formularz planu operacyjnego, Arkusz Ważne – Pilne, Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego, Arkusz Rozwoju
 

– Narzędzia rozwijania myślenia: Arkusz Analizy Krytycznej, Arkusz Analizy Wieloaspektowej, arkusze prostej analizy decyzyjnej, karty do ćwiczenia algorytmów myślowych
 

– Narzędzia podsumowania: Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego, Koło Ewaluacji
 

– Inne materiały: Arkusz Informacji Zwrotnej, przykładowy kontrakt tutorski, formularz do zapisywania notatek ze spotkań

 

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. W ramach podstawowej ceny kursu zaświadczenie wysyłamy w wersji elektronicznej na adres e-mail. Można również wybrać opcję dostarczenia wydrukowanego zaświadczenia przesyłką kurierską z dopłatą 19 zł.

 

 

Przechodząc kurs poznajesz:

– paradygmaty tworzące spersonalizowane podejście do edukacji w ramach tutoringu i mentoringu

– podejście opierające się na starożytnej relacji mistrz – uczeń, które zawsze było podstawą skutecznej edukacji

– 14 punktów leżących u podstaw Sztuki Rozmowy

etapy procesu edukacyjnego realizowanego w ramach tutoringu i mentoringu

autorskie narzędzia do indywidualnej pracy z drugą osobą, zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i na rynku pracy

– narzędzia odkrywania talentów i potencjału drugiej osoby

– narzędzia planowania i podsumowania działań

– konkretne sposoby uczenia myślenia

– przydatne kompetencje narzędziowe dotyczące zadawania pytań uruchamiających myślenie i odpowiedzialność, udzielania informacji zwrotnej, doceniania oraz stawiania adekwatnych wymagań

– sposoby radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w procesie

– bardzo pomocne konkretne wskazówki, które pomogą Ci wdrożyć tutoring lub mentoring w Twojej szkole, uczelni, firmie, zespole lub organizacji, ale także poza ramami organizacyjnymi

 


Kurs pomoże Ci jeszcze lepiej pracować z drugim człowiekiem, budować z nim edukacyjną relację i zapraszać do pełnego wykorzystania swoich możliwości.

 

 

– 30%

Kup podręcznik autora tego kursu – Jak Uczyć Skuteczności – żeby otrzymać 30% rabat na wszystkie kursy Centrum Dobrego Wychowania.

 

 

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji elektronicznej wysłane na adres e-mail – bez dodatkowych opłat.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji papierowej wysłane na adres pocztowy przesyłką kurierską – 19 zł.

Wzór zaświadczenia

Autor dr Michał Czakon – doktor psychologii, wykładowca akademicki, trener, dydaktyk, pomysłodawca metod edukacyjnych Centrum Dobrego Wychowania, autor wielu skutecznych i atrakcyjnych metod edukacyjnych, gier, symulacji.
Efekty kształcenia 

1. Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej paradygmatów tutoringu i mentoringu.

2. Nabycie wiedzy leżącej u podstaw indywidualnej relacji edukacyjnej.

3. Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania metod, narzędzi i kompetencji narzędziowych zakorzenionych w paradygmacie spersonalizowanej edukacji.

4. Nabycie praktycznych umiejętności wdrażania i radzenia sobie z trudnościami w realizacji spersonalizowanej edukacji.

Treść i plan kursu

1. Wprowadzenie
– Dlaczego tutoring i mentoring?
– Przebieg kursu

1. Podstawy tutoringu i mentoringu
– Wprowadzenie historyczne
– Pojęcia
– Cele i rodzaje
– Wartości leżące u podstaw
– Kompetencje tutora i mentora

2. Relacja mistrz – uczeń
– Podstawy Prawdziwej Relacji
– Sztuka Rozmowy

3. Proces tutoringu/mentoringu
– Zawiązanie relacji
– Wyznaczanie kierunku / postawienie celu
– Praca nad celem
– Zakończenie – wyjście z procesu

4. Narzędzia
– Narzędzia rozpoznawania predyspozycji
       – zbiór ćwiczeń Do Czego Jestem Stworzony?
       – Arkusz Obserwacyjny Talentów Dziecka
       – ćwiczenie Moje Dlaczego
       – analiza SWOT
       – Mapa Podróży Rozwojowej

– Narzędzia planowania
       – Plany strategiczne
       – Plany taktyczne
       – Plany operacyjne
       – Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego
       – Arkusz Rozwoju

– Narzędzia rozwijania myślenia
       – Burza Pomysłów
       – Analiza Krytyczna
       – Esej
       – Analiza Wieloaspektowa
       – Analiza Decyzyjna
       – Algorytmy Myślowe

– Narzędzia podsumowania
       – Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego
       – Koło Ewaluacji
       – Niedokończone zdania

5. Kompetencje narzędziowe
– Sztuka zadawania pytań
– Udzielanie informacji zwrotnej
– Chwalenie i docenianie podopiecznego
– Stawianie adekwatnych wymagań

6. Trudności w procesie
– Złe rozumienie istoty procesu
– Trudności organizacyjne / zewnętrzne
– Wykraczanie poza kompetencje
– Narcyzm tutorski
– Brak motywacji

7. Praktyczne wskazówki
– Indywidualny tutoring w szkole i na uczelni
– Tutoring w małych zespołach
– Mentoring wdrażający
– Mentoring poza ramami organizacyjnymi
– Pierwsze spotkanie z podopiecznym

Bibliografia

Źródła ilustracji

Materiały kursowe do pobrania

Narzędzia rozpoznawania predyspozycji:
– E-book z kursem Odkrywanie Talentów w Edukacji
– Materiały do kursu Odkrywanie Talentów w Edukacji:
       – zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości Do Czego Jestem Stworzony? – zobacz szczegółowy opis materiału
       – karty ze zbioru Do Czego Jestem Stworzony?
       – Arkusz Obserwacyjny Talentów Dziecka (pdf, docx)
       – prezentacja Każdy Ma Talenty (pdf, pptx)
– formularz do ćwiczenia Moje Dlaczego (pdf, docx)
– formularz do realizacji metody SWOT (pdf, docx)
– Mapa Podróży Rozwojowej (pdf)

Narzędzia planowania działań:
– Arkusz Celów (pdf, docx)
– formularz planu taktycznego (docx)
– formularz planu operacyjnego (docx)
– Arkusz Ważne – Pilne (pdf, docx)
– Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego (pdf, docx)
– Arkusz Rozwoju (pdf, docx) 

Narzędzia rozwijania myślenia:
– Arkusz Analizy Krytycznej (pdf, docx)
– Arkusz Analizy Wieloaspektowej (pdf, docx)
– arkusze prostej analizy decyzyjnej (pdf, docx)
– karty do ćwiczenia algorytmów myślowych (pdf)

Narzędzia podsumowania
– Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego (pdf, docx)
– Koło Ewaluacji (xlsx) 

– Arkusz Informacji Zwrotnej (pdf, docx)
– formularz do zapisywania notatek ze spotkań (pdf, docx)
– przykładowy kontrakt tutorski (docx) 

Kurs można zrealizować bezpłatnie, przyjeżdżając
ze swoją klasą do Centrum Dobrego Wychowania.

Bezpłatny dostęp do kursu gwarantujemy dla nauczycieli biorących udział w wycieczkach i warsztatach 2-dniowych lub dłuższych. Uczniowie biorą udział we wciągających zajęciach pod okiem profesjonalnych trenerów i animatorów, a nauczyciel spokojnie, w udostępnionym pomieszczeniu, popijając dobrą kawę, podnosi swoje kwalifikacje i wraca do domu z zaświadczeniem i zbiorem wciągających metod edukacyjnych. Zobacz nasze Edukacyjne Przygody dla klas.

 

Dodatkowe informacje

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie w wersji elektronicznej (bez dodatkowych opłat) lub w wersji elektronicznej i papierowej przekazane przesyłką kurierską (dopłata 19 zł)

Ekwiwalent szkolenia stacjonarnego

32 godz.

32 opinie o Tutoring i Mentoring – Edukacja Spersonalizowana w Praktyce

 1. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo jasny przekaz ilustrujący proces, odniesienia pogłębiające tematykę, bogactwo narzędzi do wykorzystania na każdym etapie procesu, dużo inspiracji do poszerzania perspektywy.

 2. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Ciekawe przedstawienie zagadnień, bogate materiały, informacje praktyczne.

 3. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Wybrałem 5 ponieważ;
  – kurs jest przejrzysty
  – można uczestniczyć w nim we własnym tempie,
  – ma sporo materiałów
  – jest na dobrym poziomie merytorycznym
  – ma kontekst chrześcijański, to duży plus.
  Dziękuję za Waszą inwencję i dobry wpływ. :). Roman Ś

 4. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  kompetencja

 5. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza bardzo przydatna, na pewno wykorzystam ją w praktyce.

 6. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  W prosty sposób przedstawia umiejętności, podstawy teoretyczne. Jest kompletny

 7. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs jest: jasny, przejrzysty, wyodrębnione rzeczy ważne, motywujący, bo zakończony egzaminem materiały do wykorzystania, Dziękuje

 8. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Kompletna wiedza na początek przygody z tutoringiem, ciekawie pokazany proces; praktyczne pomoce, prosty i zrozumiały język. Warto od tego szkolenia zacząć.

 9. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Dużo podpowiedzi praktycznych. Dostęp do materiałów dodatkowych

 10. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Lubię precyzję i konkret.

 11. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  5 – za treści merytoryczne, 3 – za techniczne przedstawienie kursu. W tej formie lepszy byłby ebook, pdf (nie kurs online)

 12. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Dobrze zorganizowany kurs. Materiały podzielone na bloki cząstkowe, dużo przydatnych, przejrzystych materiałów w różnych formatach.

 13. 4 z 5

  (zweryfikowany):

  Brakuje wideo.

 14. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs spełnił moje oczekiwania, oprócz wiedzy teoretycznej przekazanej w ciekawy sposób i popartej przykładami, otrzymałam gotowy zestaw narzędzi do pracy.

 15. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Treści i materiały były bardzo zrozumiałe, konkretne, ułożone w logicznym ciągu. Mogłam dostosować czas nauki do harmonogramu zajęć, a materiały które otrzymałam bardzo mi pomagają w pracy. To był dobrze zainwestowany czas i pieniądze.

 16. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  wprowadza w tematykę prostym i zrozumiałym językiem, praktyczne rozwiązania, pogłębienie tematu relacji między uczniem a tutorem, wyjaśnienie na czym polega proces tutoringu

 17. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Poszerzyłam i uporządkowałam swoją wiedzę. Otrzymałam ciekawe materiały do wykorzystania w pracy.

 18. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo rozbudowane treści, omówione szczegółowo, z wieloma wskazówkami praktycznymi

 19. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Świetnie podana informacja, bez wody, bez zbędnej terminologii oraz teorii. Wszystko krótko, zwięźle i ciekawie.

 20. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  w jednym miejscu konkretne przykłady, szczegółowe i proste opisy procsów i narzędzi !!! dziękuję za uszeregowanie wiedzy 🙂

 21. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Przystępnie podane informacje. Mądre wskazówki.

 22. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Wybrałam ocenę 5 ponieważ w kursie jest mnóstwo przydatnych i cennych rad, informacji. Bardzo mi pomógł spojrzeć na swoją pracę zupełnie innym okiem.

 23. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Ponieważ zawiera elementy wprowadzenia teoretycznego , płynnie przechodzi do praktycznego zastosowania. Wyjaśnia aspekty, założenia i problemy jakie można napotkać w praktyce stosowania tutoringu w szkole. Na uwagę zasługuje ilość materiałów do których dodatkowo można zajrzeć i się nimi wspomagać.

 24. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs jest bardzo czytelny, zawiera wiele rozszerzeń w postaci linków do adekwatnych artykułów, które poszerzają i tak spory zakres dawki wiedzy. Przyswojenie całości rozłożyłam na kilka dni, pracując wtedy, kiedy było to dla mnie najdogodniejsze. Wartościowy jest też dodatek plików z formularzami i arkuszami. Trochę się obawiałam kursu w wersji czytelniczej, ale naprawdę nie żałuję podjęcia ryzyka 🙂

 25. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs bardzo rzetelnie przygotowany, wiele gotowych narzędzi do wykorzystania w pracy z uczniem. Wszystko rzetelnie, profesjonalnie podane.

 26. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Kurs bardzo dobrze przygotowuje do pracy wychowawczej z klasą oraz pozwala wzbogacić narzędzia w pracy tutorskiej. Metodycznie poprowadzony z bardzo dużą dawką praktycznych pomocy gotowych do wykorzystania od zaraz. Materiały w wersji pdf i edytowalnej docx do wyboru.Gorąco polecam.

 27. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Dziękuję bardzo za kurs. Ułatwi mi znacznie pracę z uczniami.

 28. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Można zaczerpnąć wiele informacji, których potrzeba w życiu codziennym.

 29. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Bardzo przystępna formuła prezentacji wiedzy. Doskonałe materiały do wykorzystania w pracy. Bogata oferta bibliograficzna.

 30. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Interesujące treści, dużo materiałów do wykorzystania, praktyczne wskazówki

 31. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Wszystko poukładane logicznie i opisane bardzo przystępnym językiem.

 32. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Rok temu zdecydowałam, że chcę w swojej klasie wychowawczej wprowadzić elementy tutoringu. Robiłam to, kierując się jedynie intuicją. Link do tego kursu przesłała mi dyrektorka mojej szkoły. Zapisałam się, kurs przerobiłam i jestem bardzo wdzięczna autorowi. Treści kursu pomogły mi zweryfikować niektóre elementy mojego myślenia o tym, czy jest tutoring. Po kursie spisałam sobie wiele pomysłów na to, jak ulepszyć tutoring w swojej klasie i też zaproponować go szerzej w szkole. Bardzo przydatna była też część o praktycznych aspektach tutoringu. Gorąco polecam!

 33. 5 z 5

  (zweryfikowany):

  Zaskoczył mnie ogrom kompetentnej wiedzy, którą zyskałam. Krok po kroku wyjaśnione jest jak działać, na co zwrócić uwagę. Wiedza praktyczna i do wykorzystania. Opracowane materiały.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ochorna antyspamowa: przesuń suwak na prawo Ochorna antyspamowa: przesuń suwak na prawo

Menu

Warsztaty

Szkolenia dla nauczycieli

Programy edukacyjne

Strefa Wiedzy

Darmowy kurs

Kursy on-line

Sklep

Regulamin Ośrodka CDW

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl


Copyright © 2020 Centrum Dobrego Wychowania

Theme by Colorlib Powered by WordPress

Polityka prywatności