Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
Promocja!

Tutoring i Mentoring – Edukacja Spersonalizowana w Praktyce

(47 opinii klienta)

97,00 

Kategoria:

Opis

Jesteśmy organizacją non-profit, która cały swój zysk przeznacza na realizację celów statutowych. Kupując u nas wspierasz dobre wychowanie!

Tutoring i mentoring to paradygmaty spersonalizowanej edukacji, które swoimi korzeniami sięgają starożytności. Do czasów rewolucji przemysłowej XIX wieku i upowszechnienia się edukacji masowej właściwie każdy proces edukacyjny realizowany był w indywidualnej relacji mistrz – uczeń.
 

Starożytny myśliciel otoczony niewielkim gronem uczniów, średniowieczny uczony tworzący powstający uniwersytet, guwernantka kształcąca dzieci bogatych szlachciców, czy rzemieślnik przyuczający do zawodu młodego terminatora – wszystkich ich łączyła bardzo ważna w procesie edukacji sprawa, której nam – współczesnym nauczycielom – chyba niestety brakuje – oni osobiście i bardzo dobrze znali swoich uczniów, a dzięki temu mogli dostosować proces edukacyjny do ich potrzeb.
 

Wraz z upowszechnieniem i wzrostem egalitarności edukacji niestety utraciliśmy taką możliwość, bo przecież zupełnie inaczej pracuje się z jednym lub kilkoma uczniami, a zupełnie inaczej z klasą składającą się z 20 lub nawet 30 osób, z których przecież każda jest inna. Oczywiście proces upowszechnienia edukacji jest bardzo dobrym zjawiskiem, pozwalającym na rozwój cywilizacyjny…


Czy jednak nie warto nawet w edukacji masowej wprowadzać elementów personalizacji lub realizować spersonalizowanych procesów dla niektórych uczniów?


Dlatego też coraz bardziej popularne staje się użycie w szkołach, na uniwersytetach oraz w firmach metod spersonalizowanej edukacji, takich właśnie jakich używa się w ramach tutoring i mentoring, które – w największym skrócie – polegają na indywidulanej pracy nauczyciela z uczniem.
 

Taka indywidualna praca oczywiście jest pracochłonna, wymaga większego zaangażowania i jest bardziej kosztowna, ale właśnie dzięki niej możliwa jest realizacja prawdziwie sensownej edukacji:

– takiej edukacji, która będzie dostosowana do predyspozycji ucznia,

– takiej, w której będzie on realizował maksimum swoich możliwości,

– takiej, po zakończeniu której będzie bardzo dobrze przygotowany do życia,

– takiej wreszcie, która zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi daje poczucie sensu i prawdziwej radości z procesu rozwoju.
 

I właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was ten kurs, który zarówno teoretyczną wiedzę, jak i bardzo praktyczne metody używane w ramach paradygmatów edukacji spersonalizowanej.
 

Przebieg kursu

Kurs składa się z następujących części:

1. Podstawy tutoringu i mentoringu – W części pierwszej przyjrzymy się podstawom tutoringu i mentoringu. Poznamy podłoże historyczne, przyjrzymy się terminologii, celom i wartościom leżącym pod tymi podejściami edukacyjnymi.

2. Relacja mistrz – uczeń – Część druga poświęcona jest zagadnieniu budowania relacji mistrz – uczeń. W tej części poznamy podstawy Prawdziwych Relacji i przyjrzymy się Sztuce Rozmowy.

3. Proces tutoringu/mentoringu – W części trzeciej zapoznamy się z przebiegiem procesu edukacyjnego, jaki ma miejsce w trakcie stosowania tych podejść. Zastanowimy się nad tym, jak postępować w każdej z faz procesu.

4. Narzędzia edukacji spersonalizowanej – W części czwartej poznamy bardzo dużo konkretnych narzędzi stosowanych zarówno w mentoringu i tutoringu. W tej części powiemy o narzędziach rozpoznawania predyspozycji, planowania działań, rozwijania myślenia i podsumowania.

5. Kompetencje narzędziowe – Poza konkretnymi narzędziami poznamy również bardzo przydatne kompetencje związane z zadawaniem pytań, udzielaniem informacji zwrotnej, chwaleniem i docenianiem oraz stawianiem adekwatnych wymagań.

6. Trudności w procesie – Część szósta opisuje trudności jakie może napotkać mentor/tutor w swojej pracy. W tej części zastanowimy się nad tym jaki im zapobiegać i co z nimi zrobić, kiedy się pojawią.

7. Praktyczne wskazówki – Ostatnia część kursu zawiera konkretne wskazówki dotyczące wdrażania procesu tutoringu w szkole i na uniwersytecie (skierowanego do uczniów i studentów) oraz procesu mentoringu w organizacji i poza nią.
 

Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego w pracy tutora i mentora, jak obserwowanie pełnego wykorzystania talentów przez osoby, z którymi pracujemy!
 

Materiały kursowe

Jak zawsze do naszych kursów dołączamy bardzo dużo praktycznych materiałów, metod, arkuszy, formularzy i kart pracy, które od razu możecie wykorzystywać w Waszych działaniach edukacyjnych. Do tego kursu dołączone są:
 

– E-book z kursem Odkrywanie Talentów w Edukacji, wraz z bardzo wysoko ocenianym zbiorem ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości Do Czego Jestem Stworzony? i innymi materiałami z tego kursu – zobacz pełny opis kursu
 

– Inne narzędzia rozpoznawania predyspozycji: formularz do ćwiczenia Moje Dlaczego, formularz do realizacji metody SWOT, Mapa Podróży Rozwojowej
 

– Narzędzia planowania działań: Arkusz Celów, formularz planu taktycznego, formularz planu operacyjnego, Arkusz Ważne – Pilne, Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego, Arkusz Rozwoju
 

– Narzędzia rozwijania myślenia: Arkusz Analizy Krytycznej, Arkusz Analizy Wieloaspektowej, arkusze prostej analizy decyzyjnej, karty do ćwiczenia algorytmów myślowych
 

– Narzędzia podsumowania: Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego, Koło Ewaluacji
 

– Inne materiały: Arkusz Informacji Zwrotnej, przykładowy kontrakt tutorski, formularz do zapisywania notatek ze spotkań

 

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. W ramach podstawowej ceny kursu zaświadczenie wysyłamy w wersji elektronicznej na adres e-mail. Można również wybrać opcję dostarczenia wydrukowanego zaświadczenia przesyłką kurierską z dopłatą 19 zł.

 

 

Przechodząc kurs poznajesz:

– paradygmaty tworzące spersonalizowane podejście do edukacji w ramach tutoringu i mentoringu

– podejście opierające się na starożytnej relacji mistrz – uczeń, które zawsze było podstawą skutecznej edukacji

– 14 punktów leżących u podstaw Sztuki Rozmowy

etapy procesu edukacyjnego realizowanego w ramach tutoringu i mentoringu

autorskie narzędzia do indywidualnej pracy z drugą osobą, zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i na rynku pracy

– narzędzia odkrywania talentów i potencjału drugiej osoby

– narzędzia planowania i podsumowania działań

– konkretne sposoby uczenia myślenia

– przydatne kompetencje narzędziowe dotyczące zadawania pytań uruchamiających myślenie i odpowiedzialność, udzielania informacji zwrotnej, doceniania oraz stawiania adekwatnych wymagań

– sposoby radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w procesie

– bardzo pomocne konkretne wskazówki, które pomogą Ci wdrożyć tutoring lub mentoring w Twojej szkole, uczelni, firmie, zespole lub organizacji, ale także poza ramami organizacyjnymi

 


Kurs pomoże Ci jeszcze lepiej pracować z drugim człowiekiem, budować z nim edukacyjną relację i zapraszać do pełnego wykorzystania swoich możliwości.

 

Wiek uczestników metod Liczba uczestników metod Czas trwania metod
13 lat < 1 – 5 10 min. – 10 lat

 

Ten kurs możesz kupić w pakiecie ze wszystkimi kursami i metodami Centrum Dobrego Wychowania. Cena jest wtedy o ponad 70% tańsza, a Ty zyskujesz bezterminowy dostęp do wszystkich 9 kursów i 27 metod. Zobacz pakiet.

Wszystkie kursy i metody elektroniczne Centrum Dobrego Wychowania

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji elektronicznej wysłane na adres e-mail – bez dodatkowych opłat.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wersji papierowej wysłane na adres pocztowy przesyłką kurierską – 19 zł.

Wzór zaświadczenia

Autor dr Michał Czakon – doktor psychologii, wykładowca akademicki, trener, dydaktyk, pomysłodawca metod edukacyjnych Centrum Dobrego Wychowania, autor wielu skutecznych i atrakcyjnych metod edukacyjnych, gier, symulacji.
Efekty kształcenia 

1. Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej paradygmatów tutoringu i mentoringu.

2. Nabycie wiedzy leżącej u podstaw indywidualnej relacji edukacyjnej.

3. Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania metod, narzędzi i kompetencji narzędziowych zakorzenionych w paradygmacie spersonalizowanej edukacji.

4. Nabycie praktycznych umiejętności wdrażania i radzenia sobie z trudnościami w realizacji spersonalizowanej edukacji.

Treść i plan kursu

1. Wprowadzenie
– Dlaczego tutoring i mentoring?
– Przebieg kursu

1. Podstawy tutoringu i mentoringu
– Wprowadzenie historyczne
– Pojęcia
– Cele i rodzaje
– Wartości leżące u podstaw
– Kompetencje tutora i mentora

2. Relacja mistrz – uczeń
– Podstawy Prawdziwej Relacji
– Sztuka Rozmowy

3. Proces tutoringu/mentoringu
– Zawiązanie relacji
– Wyznaczanie kierunku / postawienie celu
– Praca nad celem
– Zakończenie – wyjście z procesu

4. Narzędzia
– Narzędzia rozpoznawania predyspozycji
       – zbiór ćwiczeń Do Czego Jestem Stworzony?
       – Arkusz Obserwacyjny Talentów Dziecka
       – ćwiczenie Moje Dlaczego
       – analiza SWOT
       – Mapa Podróży Rozwojowej

– Narzędzia planowania
       – Plany strategiczne
       – Plany taktyczne
       – Plany operacyjne
       – Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego
       – Arkusz Rozwoju

– Narzędzia rozwijania myślenia
       – Burza Pomysłów
       – Analiza Krytyczna
       – Esej
       – Analiza Wieloaspektowa
       – Analiza Decyzyjna
       – Algorytmy Myślowe

– Narzędzia podsumowania
       – Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego
       – Koło Ewaluacji
       – Niedokończone zdania

5. Kompetencje narzędziowe
– Sztuka zadawania pytań
– Udzielanie informacji zwrotnej
– Chwalenie i docenianie podopiecznego
– Stawianie adekwatnych wymagań

6. Trudności w procesie
– Złe rozumienie istoty procesu
– Trudności organizacyjne / zewnętrzne
– Wykraczanie poza kompetencje
– Narcyzm tutorski
– Brak motywacji

7. Praktyczne wskazówki
– Indywidualny tutoring w szkole i na uczelni
– Tutoring w małych zespołach
– Mentoring wdrażający
– Mentoring poza ramami organizacyjnymi
– Pierwsze spotkanie z podopiecznym

Bibliografia

Źródła ilustracji

Materiały kursowe do pobrania

Narzędzia rozpoznawania predyspozycji:
– E-book z kursem Odkrywanie Talentów w Edukacji
– Materiały do kursu Odkrywanie Talentów w Edukacji:
       – zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości Do Czego Jestem Stworzony? – zobacz szczegółowy opis materiału
       – karty ze zbioru Do Czego Jestem Stworzony?
       – Arkusz Obserwacyjny Talentów Dziecka (pdf, docx)
       – prezentacja Każdy Ma Talenty (pdf, pptx)
– formularz do ćwiczenia Moje Dlaczego (pdf, docx)
– formularz do realizacji metody SWOT (pdf, docx)
– Mapa Podróży Rozwojowej (pdf)

Narzędzia planowania działań:
– Arkusz Celów (pdf, docx)
– formularz planu taktycznego (docx)
– formularz planu operacyjnego (docx)
– Arkusz Ważne – Pilne (pdf, docx)
– Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego (pdf, docx)
– Arkusz Rozwoju (pdf, docx) 

Narzędzia rozwijania myślenia:
– Arkusz Analizy Krytycznej (pdf, docx)
– Arkusz Analizy Wieloaspektowej (pdf, docx)
– arkusze prostej analizy decyzyjnej (pdf, docx)
– karty do ćwiczenia algorytmów myślowych (pdf)

Narzędzia podsumowania
– Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego (pdf, docx)
– Koło Ewaluacji (xlsx) 

– Arkusz Informacji Zwrotnej (pdf, docx)
– formularz do zapisywania notatek ze spotkań (pdf, docx)
– przykładowy kontrakt tutorski (docx)

 


 


 

Kurs można zrealizować bezpłatnie, przyjeżdżając
ze swoją klasą do Centrum Dobrego Wychowania.

Bezpłatny dostęp do kursu gwarantujemy dla nauczycieli biorących udział w wycieczkach i warsztatach 2-dniowych lub dłuższych. Uczniowie biorą udział we wciągających zajęciach pod okiem profesjonalnych trenerów i animatorów, a nauczyciel spokojnie, w udostępnionym pomieszczeniu, popijając dobrą kawę, podnosi swoje kwalifikacje i wraca do domu z zaświadczeniem i zbiorem wciągających metod edukacyjnych. Zobacz nasze Edukacyjne Przygody dla klas.

Wszystkie kursy i metody elektroniczne Centrum Dobrego Wychowania

 

Informacje dodatkowe

Dokument potwierdzający uczestnictwo

Zaświadczenie w wersji elektronicznej (bez dodatkowych opłat) lub w wersji elektronicznej i papierowej przekazane przesyłką kurierską (dopłata 19 zł)

Ekwiwalent szkolenia stacjonarnego

32 godz.

47 opinii dla Tutoring i Mentoring – Edukacja Spersonalizowana w Praktyce

 1. Celina (zweryfikowany)

  Swietny kurs, pokazujący zawód tutora i mentora z różnych pespektyw. Dużo narzędzi do pracy.

 2. Teresa (zweryfikowany)

  Dużo wiedzy i przydatne karty pracy do wykorzystania na poszczególnych etapach procesu tutorskiego.

 3. Magdalena (zweryfikowany)

  Ponieważ dowiedziałam się wielu ciekawych i bardzo przydatnych informacji, a co najważniejsze kurs zawiera bardzo dużo narzędzi które można wykorzystać w pracy.

 4. Ola (zweryfikowany)

  Kurs dał mi wiedzę i narzędzia do pracy tutora.

 5. Agnieszka (zweryfikowany)

  Rzetelne informacje podane w przystępny sposób i bardzo zrozumiały. Możliwość realizacji kursu w dogodnym dla mnie momencie była doskonałym i wygodnym rozwiązaniem. Testy sprawdzające po każdym module pozwalały mi sprawdzać moją wiedzę, przykładać się do czytanych treści i gruntować oraz porządkować treści. Materiały dołączone do kursu bardzo pomogą mi solidnie rozpocząć drogę tutorską. Dziękuję 🙂

 6. Anna (zweryfikowany)

  Kurs przygotowany bardzo czytelnie, zawiera dużo treści ułożonych w przejrzysty sposób i omówionych czytelnie. Kurs mogłam realizować w swoim tempie, w dowolnym dla siebie czasie. Kurs zawiera dużo przydatnych materiałów oraz linki do materiałów dodatkowych, aby pogłębić wiedzę i umiejętności.

 7. Monika Satoła (zweryfikowany)

  Bardzo kompetentny kurs!

 8. Rafał (zweryfikowany)

  Świetne szkolenie. W prosty i logiczny sposób wytłumaczone zagadnienia poparte przykładami z dnia codziennego. Można z niego wynieść bardzo ciekawą i praktyczną wiedzę. Co do długości jego trwania to na styku – pod koniec lekka utrata koncentracji, ale z drugiej strony w pełni omawia temat i zachęca do jego zgłębienia z materiałów wskazanych w bibliografii.

 9. Anna (zweryfikowany)

  Kurs spełnił moje oczekiwania, ciekawie przygotowane materiały ; zabrakło mi w materiałach treści z prezentacji, np. w wersji skróconej (repetytorium), umożliwiających powtórzenie i powrót do nich w trakcie wdrażania działań tutoringowych.

 10. Ewa (zweryfikowany)

  Ocena kursu bardzo dobra wynika z dużej przydatności do pracy z uczniami. Wykorzystam tą metodę do pracy z kilkoma uczniami chętnymi

 11. Renata (zweryfikowany)

  Interesujące treści; dostępna forma przekazu
  Bez problemów technicznych
  Cenne materiały kursowe.

  bardzo dziękuję 🙂

 12. Katarzyna (zweryfikowany)

  Dużo ciekawej wiedzy, przydatne narzędzia, wszystko podane w bardzo przystępny sposób.

 13. Andżelika (zweryfikowany)

  Ponieważ kurs w pełni przedstawił zagadnienia

 14. Jakub (zweryfikowany)

  Materiał przejrzysty, szczególnie notatki wizualne. Dobre kompendium wiedzy.

 15. Zofia (zweryfikowany)

  Bardzo jasny przekaz ilustrujący proces, odniesienia pogłębiające tematykę, bogactwo narzędzi do wykorzystania na każdym etapie procesu, dużo inspiracji do poszerzania perspektywy.

 16. Danuta (zweryfikowany)

  Ciekawe przedstawienie zagadnień, bogate materiały, informacje praktyczne.

 17. Roman (zweryfikowany)

  Wybrałem 5 ponieważ;
  – kurs jest przejrzysty
  – można uczestniczyć w nim we własnym tempie,
  – ma sporo materiałów
  – jest na dobrym poziomie merytorycznym
  – ma kontekst chrześcijański, to duży plus.
  Dziękuję za Waszą inwencję i dobry wpływ. :). Roman Ś

 18. Grzegorz (zweryfikowany)

  kompetencja

 19. Katarzyna (zweryfikowany)

  Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza bardzo przydatna, na pewno wykorzystam ją w praktyce.

 20. Tomasz (zweryfikowany)

  W prosty sposób przedstawia umiejętności, podstawy teoretyczne. Jest kompletny

 21. ANNA (zweryfikowany)

  Kurs jest: jasny, przejrzysty, wyodrębnione rzeczy ważne, motywujący, bo zakończony egzaminem materiały do wykorzystania, Dziękuje

 22. Jarosław (zweryfikowany)

  Kompletna wiedza na początek przygody z tutoringiem, ciekawie pokazany proces; praktyczne pomoce, prosty i zrozumiały język. Warto od tego szkolenia zacząć.

 23. Robert (zweryfikowany)

  Dużo podpowiedzi praktycznych. Dostęp do materiałów dodatkowych

 24. Marek (zweryfikowany)

  Lubię precyzję i konkret.

 25. Agnieszka (zweryfikowany)

  5 – za treści merytoryczne, 3 – za techniczne przedstawienie kursu. W tej formie lepszy byłby ebook, pdf (nie kurs online)

 26. Anna (zweryfikowany)

  Dobrze zorganizowany kurs. Materiały podzielone na bloki cząstkowe, dużo przydatnych, przejrzystych materiałów w różnych formatach.

 27. Waldemar (zweryfikowany)

  Brakuje wideo.

 28. Marta (zweryfikowany)

  Kurs spełnił moje oczekiwania, oprócz wiedzy teoretycznej przekazanej w ciekawy sposób i popartej przykładami, otrzymałam gotowy zestaw narzędzi do pracy.

 29. Elżbieta (zweryfikowany)

  Treści i materiały były bardzo zrozumiałe, konkretne, ułożone w logicznym ciągu. Mogłam dostosować czas nauki do harmonogramu zajęć, a materiały które otrzymałam bardzo mi pomagają w pracy. To był dobrze zainwestowany czas i pieniądze.

 30. Nina (zweryfikowany)

  wprowadza w tematykę prostym i zrozumiałym językiem, praktyczne rozwiązania, pogłębienie tematu relacji między uczniem a tutorem, wyjaśnienie na czym polega proces tutoringu

 31. Dorota (zweryfikowany)

  Poszerzyłam i uporządkowałam swoją wiedzę. Otrzymałam ciekawe materiały do wykorzystania w pracy.

 32. Paulina (zweryfikowany)

  Bardzo rozbudowane treści, omówione szczegółowo, z wieloma wskazówkami praktycznymi

 33. Olesya (zweryfikowany)

  Świetnie podana informacja, bez wody, bez zbędnej terminologii oraz teorii. Wszystko krótko, zwięźle i ciekawie.

 34. Agnieszka (zweryfikowany)

  w jednym miejscu konkretne przykłady, szczegółowe i proste opisy procsów i narzędzi !!! dziękuję za uszeregowanie wiedzy 🙂

 35. Cecylia (zweryfikowany)

  Przystępnie podane informacje. Mądre wskazówki.

 36. Magdalena (zweryfikowany)

  Wybrałam ocenę 5 ponieważ w kursie jest mnóstwo przydatnych i cennych rad, informacji. Bardzo mi pomógł spojrzeć na swoją pracę zupełnie innym okiem.

 37. Karina (zweryfikowany)

  Ponieważ zawiera elementy wprowadzenia teoretycznego , płynnie przechodzi do praktycznego zastosowania. Wyjaśnia aspekty, założenia i problemy jakie można napotkać w praktyce stosowania tutoringu w szkole. Na uwagę zasługuje ilość materiałów do których dodatkowo można zajrzeć i się nimi wspomagać.

 38. Anna (zweryfikowany)

  Kurs jest bardzo czytelny, zawiera wiele rozszerzeń w postaci linków do adekwatnych artykułów, które poszerzają i tak spory zakres dawki wiedzy. Przyswojenie całości rozłożyłam na kilka dni, pracując wtedy, kiedy było to dla mnie najdogodniejsze. Wartościowy jest też dodatek plików z formularzami i arkuszami. Trochę się obawiałam kursu w wersji czytelniczej, ale naprawdę nie żałuję podjęcia ryzyka 🙂

 39. Ewa (zweryfikowany)

  Kurs bardzo rzetelnie przygotowany, wiele gotowych narzędzi do wykorzystania w pracy z uczniem. Wszystko rzetelnie, profesjonalnie podane.

 40. Ewa (zweryfikowany)

  Kurs bardzo dobrze przygotowuje do pracy wychowawczej z klasą oraz pozwala wzbogacić narzędzia w pracy tutorskiej. Metodycznie poprowadzony z bardzo dużą dawką praktycznych pomocy gotowych do wykorzystania od zaraz. Materiały w wersji pdf i edytowalnej docx do wyboru.Gorąco polecam.

 41. Longina (zweryfikowany)

  Dziękuję bardzo za kurs. Ułatwi mi znacznie pracę z uczniami.

 42. Longina (zweryfikowany)

  Można zaczerpnąć wiele informacji, których potrzeba w życiu codziennym.

 43. Mariola (zweryfikowany)

  Bardzo przystępna formuła prezentacji wiedzy. Doskonałe materiały do wykorzystania w pracy. Bogata oferta bibliograficzna.

 44. Marzena (zweryfikowany)

  Interesujące treści, dużo materiałów do wykorzystania, praktyczne wskazówki

 45. Piotr (zweryfikowany)

  Wszystko poukładane logicznie i opisane bardzo przystępnym językiem.

 46. Jagoda (zweryfikowany)

  Rok temu zdecydowałam, że chcę w swojej klasie wychowawczej wprowadzić elementy tutoringu. Robiłam to, kierując się jedynie intuicją. Link do tego kursu przesłała mi dyrektorka mojej szkoły. Zapisałam się, kurs przerobiłam i jestem bardzo wdzięczna autorowi. Treści kursu pomogły mi zweryfikować niektóre elementy mojego myślenia o tym, czy jest tutoring. Po kursie spisałam sobie wiele pomysłów na to, jak ulepszyć tutoring w swojej klasie i też zaproponować go szerzej w szkole. Bardzo przydatna była też część o praktycznych aspektach tutoringu. Gorąco polecam!

 47. Aldona (zweryfikowany)

  Zaskoczył mnie ogrom kompetentnej wiedzy, którą zyskałam. Krok po kroku wyjaśnione jest jak działać, na co zwrócić uwagę. Wiedza praktyczna i do wykorzystania. Opracowane materiały.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może spodoba się również…